Įmonės valdymas

Žinios kaip konkurencinis pranašumas

Apie praktinę žinių vadybą

Mokykitės prieš pradėdami veiklą

Paprastai prieš pradėdami bet kokį darbą mokomės. Pavyzdžiui, eidami į naują rinką, įvertindami komercinius pasiūlymus ar nustatinėdami gamybos problemą. Greičiausiai kas nors jau yra tai daręs anksčiau. Prieš atlikdami kokį darbą siekite išsiaiškinti turimas žinias.

Norėdami sužinoti, kokia jūsų bendrovės patirtis, bandykite informacijos ieškoti savo intranete ar internete naudodamiesi paieškos naršykle bei įmonių geltonuosiuose puslapiuose.

[post_blocks]

Vadybininkas iš „BP Chemicals“ Pietryčių Azijoje ieškojo informacijos apie konkrečią kuro priemaišą. Per penkias minutes kompanijos intranete JAV jis rado žinių, kurių vertė jo įmonei siekė 10 tūkst. svarų. Kadangi paieškos technologijos nuolat tobulėja, ji tampa greitesnė, tikslesnė ir veiksmingesnė, tad tokių pavyzdžių turėtų daugėti.

Mokykitės veiklos metu

Visų pirma, mokykitės patys iš savęs! Taikykite paprastus būdus – poprojektines peržvalgas (PP), trumpus grupės susirinkimus operatyvinėms žinioms darbo procese užfiksuoti.

Mokykitės iš kitų! Tikriausiai yra žmonių, kasdien susiduriančių su problemomis, panašiomis į jūsų. Įkurkite praktikos bendruomenę, bent jau sudarykite formalų sąrašą suinteresuotų asmenų, kurių praktine patirtimi galėtumėte pasinaudoti, kai jums to reikės.

Mokykitės atlikę darbą

Mokymosi po projekto procesas grupei yra tikrai vertingas ir padeda jos nariams geriau atlikti kitą darbą. Taip pat jis naudingas visiems, netrukus ar kada nors vėliau susidursiantiems su panašiais sunkumais.

Stabtelėkite ir surenkite susitikimą, kad grupė galėtų pagalvoti apie atliktą darbą. Net jei nieko neužsirašysite, įgysite žinių kitam projektui. Vis dėlto geriau patirtį užrašyti. Dar geriau – kaupti žinias, kad būtų galima atlikti jų paiešką, nes nefiksuojamos žinios žmonių atmintyje greitai blėsta.

Užfiksuotos žinios

Pagalvokite, kuo skiriasi žurnalo ir vadovėlio straipsnis. Žurnalas pasako tik tiek, kad jus sudomintų, straipsnį galite perskaityti per dešimt minučių, vienu prisėdimu. Taip pat pateikiama nuorodų, kur ieškoti daugiau žinių.

Žinioms užfiksuoti reikia tam tikro konteksto ir „išfiltruotų“ konkrečių patirčių. Kai kurios bendrovės tokį rinkinį vadina žinių fondu. Matome, kad šis metodas išlaiko kontekstą bei turinį ir pateikia papildomos medžiagos, kurios kam nors gali prireikti ateityje. Užfiksuokite žinias paprasta, bet patrauklia forma. Patyrėme, kad nereikia smulkiai užsirašinėti visko, užtenka užfiksuoti svarbiausius dalykus ir papasakoti esmę.

Galime užfiksuoti žinias, bet ne viską. Didelė jų dalis liks specialistų galvose kaip neišreikštos žinios, kurių negalima lengvai koduoti. Norėdami geriausiai panaudoti žinias, mezgame ryšius tarp norinčių mokytis ir galinčių išmokyti. Šios rūšies dalijimosi žiniomis grupes vadiname tinklais ir bendruomenėmis.

[quote align=“right“]Galime užfiksuoti žinias, bet ne viską. Didelė jų dalis liks specialistų galvose kaip neišreikštos žinios, kurių negalima lengvai koduoti. Norėdami geriausiai panaudoti žinias, mezgame ryšius tarp norinčių mokytis ir galinčių išmokyti. Šios rūšies dalijimosi žiniomis grupes vadiname tinklais ir bendruomenėmis.[/quote]

Paskutinis etapas – užfiksuoti žinių įtvirtinimą verslo procesuose. Žinias sukuria pati verslo veikla, taigi jos turi būti įtvirtinamos, jei norima ilgam pagerinti verslą. Dėl to žinios pereina keletą raidos etapų:

  • Taikant kurį nors loginį metodą nustatoma, kurios žinios reikalingos;
  • Analizuojamos ir užfiksuojamos, naudojamasi jomis;
  • Užfiksuota patirtis patvirtinama ir atrenkama;
  • Žinios padaromos prieinamos tiems, kuriems jų galėtų prireikti;
  • Jos taikomos ir jomis naudojamasi verslo veikloje.

Nepakanka praktinę patirtį tik fiksuoti. Daug geriau, kai žmonės patys nori teikti žinias ir jų gauti. Reikia ugdyti tinkamą elgesį ir puoselėti jį palaikančią aplinką. Vienas iš palaikymo pavyzdžių – kai darbuotojai ir grupės dalijasi praktine patirtimi ir ją taiko savo kasdienėje veikloje, o už tai jiems atlyginama.

Žinių vadybos sėkmės ratasTerpę sustiprinti padeda „vištos ir kiaušinio“ veiksnys. Mokymosi priemonės ir būdai gali padėti sukurti palankią terpę ir dalijimosi įprotį, o tas įprotis ir terpė ypač padės mokytis toliau.

Visas vargas yra pradėti, o sėkmės ratas įsisuka pats. Sėkmės istorijų paskatintas ir įkvėptas, kiekvienas organizacijos darbuotojas turės galimybę prisidėti prie šios terpės stiprinimo.

Apie autorių

Liudas Rubikis