Rinkodara

Praktinis gidas į ryšius su visuomene

Komunikacijos strategija, pranešimai žiniasklaidai, spaudos konferencijos

Taktika

RsV taktikos planavimas sudaro konkrečių komunikacijos veiksmų strateginiams tikslams pasiekti planą. Siekiant kiekvieno anksčiau užsibrėžto tikslo ir norint rasti tinkamą taktinį sprendimą, būtina atsakyti į keletą klausimų.

Koks siektinas tikslas, kokia yra užduotis, kokią vertybę ar konkurencinį pranašumą akcentuojame, kam skiriame žinią, kaip perduoti informaciją, kokio siekiame rezultato, kaip vertinti veiksmų efektyvumą?

Labai svarbu numatyti taktinių veiksmų terminus ir efektyvumo vertinimo kriterijus. Jais gali būti paminėjimų žiniasklaidoje kokybės/kiekybės santykis, su paslaugos, produkto ar organizacijos įvaizdžiu siejamų asociacijų vertinimo pokyčiai.

Plano struktūra

 • Santrauka vadovams – glausta informacija apie terminus, planuojamas išspręsti problemas;
 • Padėties analizė – kokia yra esama komunikacijos objekto būklė, viešoji nuomonė apie jį, kokie reiškiniai daro įtaką numatomiems veiksmams;
 • Tikslai – laukiami numatomi rezultatai;
 • Uždaviniai – kiekvieno tikslo sudedamoji dalis, etapai;
 • Tikslinės auditorijos – į ką orientuota komunikacija;
 • Pagrindinės žinios – informacijos paketai, kuriuos reikia paskleisti tikslinėse auditorijose;
 • Strategijos – numatomų taktinių veiksmų visuma, veiklos kryptis, komunikacijos metodai;
 • Taktikos – konkretūs taktiniai veiksmai su apibrėžtu biudžetu bei vykdymo terminais;
 • Biudžetas – kiekvieno taktinio veiksmo kaštai;
 • Efektyvumo vertinimas – išvardijami taktinių veiksmų efektyvumo vertinimo kriterijai;
 • Tradiciniai taktiniai ryšių su visuomene veiksmai – pranešimai žiniasklaidai ir spaudos konferencijos.

Ryšių su visuomene pagrindiniai tikslai: kurti ir skleisti teigiamą įvaizdį, kurti ir palaikyti reputaciją, informuoti apie veiklą, produktus ir paslaugas, užtikrinti ir didinti finansavimą, didinti paklausą, koreguoti komunikacijos strategiją ir taktiką.

Žiniasklaidos pagrindinė funkcija – informuoti visuomenę apie aktualius įvykius, naujienas. Vadinasi, pateikus bendrovės tikslus aktualiai arba suteikus jiems naujienos pobūdį, galima lengvai panaudoti žiniasklaidą žinios platinimui.

[quote]Ryšių su visuomene pagrindiniai tikslai: kurti ir skleisti teigiamą įvaizdį, kurti ir palaikyti reputaciją, informuoti apie veiklą, produktus ir paslaugas, užtikrinti ir didinti finansavimą, didinti paklausą, koreguoti komunikacijos strategiją ir taktiką.[/quote]

Esama ir kūrybingų bei netradicinių ryšių su visuomene sprendimų, specialių akcijų ar įvykių kūrimas. Tačiau paprasčiausiai ir dažniausiai naudojamais žiniasklaidos informavimo apie organizacijos veiklą metodais išlieka pranešimai spaudai bei spaudos konferencijos.

Pranešimų spaudai kūrimas

Kada reikalingas pranešimas spaudai? Kai organizacijos norima paviešinti informacija, žurnalistų galėtų būti traktuojama kaip naujiena. Bendrai apibūdinant pranešimas žiniasklaidai yra ne ilgesnė kaip puslapio apimties naujiena.

Naudojamas norint pranešti žinią esant minimalaus būtino viešumo taktikai. Kitaip tariant, kai yra tikslinga neplatinti informacijos apie bendrovę, bet yra būtinybė atstovauti tam tikrą poziciją ar paaiškinti bendrovės padėtį ar veiksmus.

Ruošiantis rengti pranešimą spaudai verta atkreipti dėmesį į tai, kokia informacija žiniasklaidos vertinimų yra laikoma vertinga. Pateikiame keletą pavyzdžių:

 • Stambus pardavimas ar pirkimas, naujos prekės ar paslaugos rinkoje. Būtina pateikti tikrus skaičius, procentinių rodiklių nepakanka. Sėkmingiems pardavimams pateikti reikalingi ir kelių atitinkamų laikotarpių duomenys palyginimui;
 • Gamybos, prekybos rezultatai. Tiek gerus, tiek neigiamus rezultatus reikia pakomentuoti, pagrįsti;
 • Eksporto duomenys. Eksporto apimčių kaitos apžvalga, palyginimas su bendra gamyba. Labai svarbūs palyginamieji duomenys;
 • Darbuotojų skaičius, jo pokyčiai. Tiek teigiamas, tiek neigiamas pokytis gali būti privalumas. Pvz. darbuotojų skaičiaus nenuostolingas mažėjimas reiškia, kad darbo efektyvumas didėja.
Žymos

Apie autorių

Auksė Vaitkevičiūtė