Įmonės valdymas

SSGG (SWOT) analizė

Stprybės ir silpnybės, galimybės ir grėsmės

Atliekant bet kurios bendrovės strateginį planavimą, vertinga atlikti analizę, kuri apžvelgia ne tik savą verslą, bet įvertina ir konkurentų veiklą bei esamus įvykius rinkoje. Šią užduotį padeda įvykdyti SSGG (SWOT) analizė.

SSGG analizė yra modelis, nurodantis bendrovės strateginių planų vystymo kryptį ir suteikiantis jiems pagrindą.

SSGG atspindi stiprybes (ką organizacija yra pajėgi atlikti), silpnybes (ko organizacija negali atlikti), galimybes (potencialiai naudingos sąlygos organizacijai) ir grėsmes (potencialiai nenaudingos sąlygos organizacijai).

[post_blocks]

Tokios analizės atlikimas padeda nustatyti silpnybių poveikio versle mažinimo būdus, išryškinant stipriąsias puses. Idealiu atveju, pranašumai gali atitikti rinkos galimybes, kurios atsiranda dėl konkurentų produktų ar paslaugų neefektyvumo.

Tradiciškai SSGG analizė apsiriboja stipriųjų ir silpnųjų vietų nustatymu kompanijos vidinėje veikloje, kai galimybės ir grėsmės susijusios tik su išorine jos aplinka.

Tačiau rekomenduojama vadovautis kiek kitokiu požiūriu – atidžiau pažvelgti į bendrąjį vaizdą, apsvarstant vidines ir išorines jėgas, tuo pačiu metu atskleidžiant galimybes bei grėsmes.

Pagrindiniai SSGG analizės elementai

Norėdami pradėti, sukurkite keturių stulpelių lentelę arba keturis sąrašus – po vieną kiekvienam elementui: stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės.

Stiprybės ir silpnybės

Tarp bendrovės ir jos klientų visuomet egzistuoja stipriosios bei silpnosios pusės. Maksimalią naudą pasieksite, jei SSGG analizės metu orientuositės į savo klientus. Stiprybė tik tuomet yra prasminga, kai ji yra naudinga, patenkinant klientų poreikius.

Išskiriant stipriąsias puses, būtina jas įvertinti tiek iš bendrovės, tiek iš klientų, su kuriais ji dirba, pusės. Šios stiprybės turi būti realistinės, o taip pat kelti iššūkius. Išsamiai sudarytas stiprybių sąrašas turi atsakyti į tokius klausimus:

[quote]SSGG (SWOT) analizė atspindi stiprybes (ką organizacija yra pajėgi atlikti), silpnybes (ko organizacija negali atlikti), galimybes (potencialiai naudingos sąlygos organizacijai) ir grėsmes (potencialiai nenaudingos sąlygos organizacijai).[/quote]
  • Kokių privalumų bendrovė turi prieš kitus verslus?
  • Ką bendrovė atlieka gerai?
  • Kas bendrovę išskiria iš jos konkurentų?

Į klientus orientuota SSGG analizė taip pat turi atskleisti potencialias bendrovės silpnybes. Net jeigu kai kurios silpnosios vietos ir nėra jai žalingos, tos, kurios yra susiję su specifiniais klientų poreikiais, turėtų būti pašalintos.

Be to, svarbu atkreipti dėmesį į bendrovės reklamos ir skatinimo stipriąsias puses, kadangi tai sustiprina pasitikėjimą tose srityse, kur bendrovė lenkia kitus. Tai tik sustiprina teigiamą klientų reakciją.

Silpnybės privalo būti apžvelgiamos tiek iš vidinės, tiek iš išorinės pusės. Delsimas įvardinti jau egzistuojančius sunkumus tik dar labiau kenkia bendrovei. Išsamiai sudarytas bendrovės silpnųjų vietų sąrašas turi atsakyti į tokius klausimus:

  • Ką veikloje galima patobulinti?
  • Ko veikloje reikėtų vengti?
  • Dėl ko skundžiasi jūsų klientai?
  • Kokie yra jūsų pardavimų jėgos nepatenkinti poreikiai?

Vidinė SSGG analizės dalis turi nustatyti, kur yra reikalingų išteklių ar kur jų trūksta identifikuoti stiprybėms bei silpnybėms. Atsižvelgdami į tai, vadovai gali vystyti įvairias strategijas, kuriose suderinamos nustatytos stiprybės su galimybėmis, ir todėl sukuriami nauji sugebėjimai, vėliau tampantys tolimesnės SSGG analizės dalimi.

Apie autorių

Liudas Rubikis