Rinkodara

Praktinis gidas į ryšius su visuomene

Komunikacijos strategija, pranešimai žiniasklaidai, spaudos konferencijos

Tarp kitko, neverta slėpti neigiamų naujienų apie organizaciją. Atvirkščiai – verta pasinaudoti išradingumu randant kiekvienoje situacijoje kiek įmanoma daugiau skirtingų požiūrio taškų bei teigiamų aspektų.

Daug vertingiau pirmiems operatyviai pateikti pozityvią informaciją. Taip galima išvengti savaiminio, ar konkurentų įtakos paskatintą informacijos iškilimą viešumon.

Konkurentai darys viską, kas sukeltų abejonių dėl jūsų vykdomos veiklos. Yra daugybė juodųjų viešųjų ryšių technologijų, nuo kurių nepaprastai sunku apsisaugoti.

Naujienos formulavimas

Naujiena turi būti suformuluota atsižvelgiant į tai, kam ji yra skirta: ar konkrečiai auditorijai ar visai visuomenei. Ir ją būtinai sudaro atsakymai į pagrindinius klausimus:

 • Kas? Būtina išskirti pagrindinį veikėją – asmenį ar grupę;
 • Ką daro? Klausimas, kas vyksta, yra naujienos pagrindas;
 • Kodėl? Argumentacija formuoja požiūrį ir paaiškina reiškinius;
 • Kur? Vietos apibrėžimas nurodo kokios svarbos yra naujiena;
 • Kada? Laiko apibrėžimas suteikia naujienai specifinį pobūdį.

Naujienoje šiems klausimams skiriama maždaug po 3-5 sakinius, sujungiant į vientisą sklandų tekstą. Kitaip daroma, kai pati naujiena nėra stipri, tokiu atveju geriau improvizuotas mažiau apibrėžtos struktūros tekstas.

[quote]Daug vertingiau pirmiems operatyviai pateikti pozityvią informaciją. Taip galima išvengti savaiminio, ar konkurentų įtakos paskatintą informacijos iškilimą viešumon. Konkurentai darys viską, kas sukeltų abejonių dėl jūsų vykdomos veiklos.[/quote]

Negalima pamiršti pavadinimo, nes yra žinoma, kad pavadinimas ne tik pritraukia dėmesį, tačiau pavadinimas gali lemti ir skaitančiojo nuomonę bei išankstines nuostatas viso teksto atžvilgiu.

Informacija pranešime išdėstoma piramidės principu: pirmiausia dėstoma svarbiausia informacija, vėliau prijungiama papildoma informacija, pateikiami atsakymai į anksčiau paminėtus klausimus.

Spaudos konferencijos organizavimas

Spaudos konferencijos savikaina visada yra didesnė už pranešimo, tad, pirmiausia svarbu tiksliai pasverti galimą naudą ir efektyvumą. Efektyvumo kriterijumi yra ne tik norimos paskelbti žinios išpopuliarėjimas, bet ir santykio su žiniasklaidos atstovais sukūrimas ir palaikymas.

Spaudos konferencija rekomenduojama rengti kai:

 • Numatomas didelis žiniasklaidos susidomėjimas bendrove, arba su ja susijusiu reiškiniu, įvykiais;
 • Būtina komentuoti viešai iškilusius klausimus keletui žiniasklaidos kanalų;
 • Siekiama visoms žiniasklaidos priemonėms suteikti lygias galimybes gauti informaciją.

Spaudos konferencijų tipai

Ketinant rengti spaudos konferenciją reiktų ir nustatyti jos tipą. Galbūt pravartu organizuoti ne formalią tradicinę konferenciją, o panašų neformalų informacinį renginį.

Spaudos konferencijos alternatyvos: žiniasklaidos pusryčiai (pietūs, vakarienė); pašnekesys ar interviu netradicinėje, neformalioje aplinkoje; produkto ar paslaugos praktinė prezentacija.

Spaudos konferencijų rūšys pagal svarbą:

 • Savininkų, vadovų kaita. Prie šios kategorijos priskiriamas tokių įvykių, kaip organizacijos įkūrimas, likvidavimas, savininkų pasikeitimas, paskelbimas;
 • Finansiniai rezultatai, įmonių reorganizavimas;
 • Naujas produktas, ar paslauga;
 • Periodiškai rengiamos spaudos konferencijos (esant ilgesniems, trukmės atžvilgiu, įvykiams, dažnai rengiamos kelios planinės spaudos konferencijos, informuojančios apie pradžią, eigą ir pabaigą).
Žymos

Apie autorių

Auksė Vaitkevičiūtė