Rinkodara

SEO tekstai. Kaip juos rašyti? II

Antra dalis. Kaip kurti SEO straipsnius

 

SEO straipsnis – tai optimizuotas, informacinę vertę skaitytojui teikiantis tekstas. Kuriamas ne paieškoms sistemoms, bet vartotojams. Su SEO jį sieja tik tai, kad tokiame straipsnyje taip pat naudojami raktiniai žodžiai. Tokie tekstai neatbaido skaitytojų, tuo pat metu ugdo lojalumą jūsų prekės ženklui.

SEO tekstas versum SEO straipsnis

Optimizavimo požiūriu tarp SEO teksto ir SEO straipsnio nėra jokio skirtumo. Abu tekstai kuriami pagal užduotį, juose yra raktiniai žodžiai. Tačiau kuriami jie pagal visiškai skirtingus reikalavimus. Pažvelkime, kuo skiriasi tekstas ir straipsnis.

SEO tekstas SEO straipsnis
TEMOS IŠBAIGTUMAS Paviršutiniškas arba vidutinis Aukštesnis už vidutinį arba aukštas
RAKTINIŲ ŽODŽIŲ PANAUDOJIMAS Yra Yra
ANTRAŠČIŲ h1 ir h2 PANAUDOJIMAS Yra Yra
RAŠYMO RESURSAS Teksto kūrėjas Teksto kūrėjas-ekspertas
APIMTIS 1500-2000 sp.ž. Nuo 3000 sp.ž.

Kaip veikia SEO straipsnis? Kokia jo struktūra?

Turinys turi atitikti vartotojo lūkesčius. Perskaitęs straipsnį vartotojas turi rasti atsakymus į jo poreikius atitinkančius klausimus. Rašant įterpiami raktiniai žodžiai. Paprastai gvildenamos dvi-trys pagrindinės mintys, naujai nušviečiama žinoma problema, arba pateikiamas ekspertinis siūlymas, kaip spręsti vartotojo problemą. Populiariausi šie formatai:

–          Veikimo instrukcija

–          Technologijų ir (ar) priemonių apžvalga

–          Informacinis straipsnis

–          Problema / sprendimas

Kodėl kokybiško straipsnio negalima užsakyti pas nepriklausomą specialistą?

Nepriklausomi tekstų kūrėjai dažnai nėra kokios nors srities žinovai: jų intersų laukas platus, bet paviršutinis. Tuo tarpu SEO straipsnio vertė kaip tik ir slypi jo ekspertinio lygio informacijoje, kurios nespecialistas nėra įvaldęs.

Kaip ekspertinius SEO straipsnius kuria agentūros

 1.   Santraukos sudarymas

Apibrėžiama teksto paskirtis. Nustatoma, kokie tikėtini vartotojo, perskaičiusio tekstą, veiksmai. Kokia teksto tikslinė auditorija? Kokias raktines užklausas reikėtų naudoti?

 1.   Straipsnio apmatai

Vadovaudamasis santraukos medžiaga tekstų rašytojas kuria  teksto apmatus. Jos derinamos su užsakovu ir jo ekspertais.  Tuomet parašomas straipsnis.

Ruošinys SEO straipsniui kurti

Darbo eiga

 1.      Temos pasirinkimas

Svarbu pasirinkti ne šiaip įdomią, bet turinčią plėtros potencialo temą. Čia gali pagelbėti specializuotos svetainės, pav. ahrefs. Susisteminę populiariausių temų antraštes galėsite nustatyti jų tarpusavio sąsajas ir pasirinkti perspektyvią temą.

 1.      Svarbiausių užklausų pasirinkimas

Svarbiausius raktažodžius galite pasirinkti patys arba patikėti tai SEO specialistui. Jei tematika ir raktai parinkti teisingai (nėra panašių į „pirkti Vilnius“), raktiniai žodžiai savaime išsidėstys tekste.

 1.      Straipsnio kūrimas

Paruoškite ekspertui 3-4 tezes, kurias jam reikės atskleisti. Eksperto pateiktą turinį komponuokite į galutinį straipsnio tekstą. Užbaikite straipsnio apipavidalinimą.

Bendrieji reikalavimai

Apimtis – nuo 3000 sp. ž.

Raktinių žodžių naudojimas:

–          Ne daugiau 5 užklausų straipsnyje

–          Ne dažniau, nei 1 užklausa trims-penkioms pastraipoms

    Turinys

Pavyzdžiai keturiems pagrindiniams SEO straipsnių tipams

 1.                   Veikimo instrukcija
 2.      Įvadas Trumpas problemos pristatymas
 3.      Pagrindinė dalis Išsamus technologijos aprašymas. Veiksmų etapai. Kokie galimi sunkumai. Kaip dera su naudojamomis priemonėmis ir (ar) procesais.
 4.      Išvados Apibendrinama: kaip metodo taikymas padeda spręsti užduotis.
 5.                Technologijų ir (ar) priemonių apžvalga
 6.   Įvadas Trumpa straipsnio apžvalga
 7.   Pagrindinė dalis. Apžvalga:
 •         pagrindiniai duomenys;
 •         Panaudojimo galimybės;
 •         Palyginimas su panašiais pavyzdžiais;
 •         Išvados ir pasiūlymai

III.             Informacinis straipsnis

 1.   Įvadas Straipsnio, pagrindinių sąvokų apžvalga
 2.   Pagrindinė dalis Pagrindinių objekto savybių aprašymas:
 •         Kilmės istorija;
 •         Duomenys;
 •         Modeliai, variantai;
 •         Panaudojimas;
 •         Nuorodos į papildomus šaltinius
 1.   Išvados Straipsnio informacijos, skirtos vartotojui, apibendrinimas
 2.             Problema / sprendimas
 3.   Įvadas Trumpa straipsnio problematikos apžvalga
 4.   Pagrindinė dalis Atskleidžiama sprendimo esmė:
 •         Ką siūlote;
 •         Kuo tai pagelbės;
 •         Galimi sunkumai;
 •         Sprendimo ypatumai;
 •         Veiksmų eiliškumas
 1.      Išvados Kaip sprendžiama problema

Struktūra ir apipavidalinimas

Antraštės h1 ir h2

 •         Pagrindinė raktinė užklausa antraštėje h1;
 •         Pagal galimybes – papildoma užklausa antraštėje h2

Užklausų sąryšis su kitais skyriais / straipsniais.

Vizualus patrauklumas: sąrašai, šriftas.

Raštingumas

Teksto patikrinimas teksto redktoriumi

Teksto sklandumo ir suprantamumo patikrinimas

SEO straipsnio vertinimo pavyzdys

SEO straipsnio testavimui geriausiai pasirinkti vieną iš paieškos sistemos – pav. Google pateiktų pagal jūsų užklausą straipsnių – iš geriausiųjų dešimtuko. Paiešką galite vykdyti pagal pasirinktą užklausą – pav. ‚įkurti įmonę“.

SEO straipsnis vertinamas laikantis šių kriterijų:

 1.   Straipsnio apimtis (nuo 3000 sp. ž.)
 2.   Raktiniai žodžiai (dažnumas)
 3.   Įvadas (skaitytojo supažindinimas su straipsnio turiniu)
 4.   Pagrindinė dalis. Svarbiausių aspektų atskleidimas:
 •         Įmonių tipai;
 •         Steigimo galimybės
 1.   Išvados. Trumpas apibendrinimas
 2.   h1 ir h2 antraštės
 3.   Užklausų sąryšis su kitais skyriais / straipsniais
 4.   Straipsnio apipavidalinimas (sąrašai, šriftai)
 5.   Teksto patikrinimas redagavimo programomis

Standartizuotų ruošinių taikymas leidžia sutaupyti daugybę SEO tekstų derinimo etapų – nuo dešimties iki vieno ar dviejų. Tekstų kokybė tik laimi, o jūs sutaupote laiko.

SEO straipsnį sukurti sunkiau, nei tekstą. Tačiau suskirsčius darbą etapais, kūrybos ir redagavimo procesas paspartėja ir tampa daug paprastesniu.

Apie autorių

Verslopaieskos.lt

Verslopaieskos.lt - geriausia vieta pirkti ir parduoti verslą Lietuvoje

Parduodu verslą, perku verslą, partnerių, investuotojų paieška, parduodamas ir nuomojamas komercinis nekilnojamasis turtas - visi verslo skelbimai vienoje vietoje.