Rinkodara

Rinkos tyrimai

Penki rinkos tyrimų metodai: paskirstymo, vartotojo, produkto, reklamos, motyvacijos

Siekiant išvengti netinkamo verslo išteklių naudojimo, būtina tiksliai įvertinti produktų ir paslaugų paklausos pobūdį ir lygį. Rinkos tyrimais siekiama kiek galima tiksliau išsiaiškinti esamus ir būsimus rinkos reikalavimus.

Sudėtingesnės gamybos technologijos reikalauja didesnių kapitalo investicijų, todėl planuoti tenka gerokai į priekį.

Žmonių pajamos išaugo, ir tai veikia vartotojų reikalavimus, todėl teisingiems sprendimams priimti reikia pačios naujausios informacijos.

Idealiu atveju rinkos tyrimai turėtų teikti informaciją, kuri leistų gamintojui projektuoti produktą, atitinkantį pirkėjų norus, gaminti jo tiek, kad būtų išperkamas, supakuoti taip, kad tiktų efektyviam reklamos ir paskirstymo procesui.

Tokiu idealiu atveju nebūtų perprodukcijos bei neatsirastų nuostolių dėl neperkamų prekių atsargų.

Rinkos tyrimų tipai

Prieš pasiekdamas vartotoją, galutinis bendrovės produktas paprastai pereina dvi fazes: pirmoji yra nuo gamintojo iki paskirstytojo, antroji – nuo paskirstytojo iki vartotojo.

Paskirstymo tyrimai

Labai svarbu žinoti priežastis, kodėl prekės „lėtai juda“ arba kodėl platintojai nenoriai imasi jas platinti. Tyrimai gali įvairuoti – nuo kelių klausimų iki išsamių studijų. Prityrę tyrėjai tokius mažmenos parduotuvių auditus turėtų vykdyti nuolat.

Šie tyrimai, be kitų, turėtų atsakyti į tokius klausimus:

  • Koks yra konkuruojančių prekių populiarumas?
  • Kokios yra kiekvienos prekių rūšies atsargos?
  • Kokiais kanalais tiekiamos prekės?

Puikias informacijos paslaugas teikia dar 1923-iais metais įkurta tyrimų bendrovė „Nielsen“. Ši organizacija nuolat rengia tyrimų ataskaitas, kurias periodiškai siunčia savo abonentams.

Vartotojo tyrimai

Kaip ir paskirstymų tyrimai, šie tyrimai gali būti nuolatiniai arba ad hoc (liet. šiam tikslui). Ad hoc tyrimai atliekami konkrečiu tikslu, klausimynas sudaromas dėl svarbiausių dalykų mėginant išsiaiškinti: kokia žmonių grupė perka vieną ar kitą produktą, kokios lyties, amžiaus, kaip dažnai, kiek ir pan.

[quote]Idealiu atveju rinkos tyrimai turėtų teikti informaciją, kuri leistų gamintojui projektuoti produktą, atitinkantį pirkėjų norus, gaminti jo tiek, kad būtų išperkamas, supakuoti taip, kad tiktų efektyviam reklamos ir paskirstymo procesui.[/quote]

Nuolatinių apklausų klausimais siekiama gauti informacijos, kuri leistų įvertinti prekių paklausos pokyčius. Dažnai atskaitos tašku tampa prekių ženklas, kurio paklausos „judėjimas“ ir stebimas.

Gamintojams-abonentams reguliariai teikiami apklausų duomenys, rodantys, pavyzdžiui, kiek iš viso įvairios grupės pagal regionus perka visų rūšių prekių. Tai padeda įžvelgti tendencijas ir imtis atitinkamų veiksmų.

Tiriamoji vartotojų grupė – tai didelis skaičius žmonių, kurie sutinka registruoti savo pirkinius, kam teikia pirmenybę, veiksmus bei periodiškai pildyti klausimynus. Reikia labai rūpestingai sudaryti šią grupę, kad būtų išvengta netikslumų.

Produkto tyrimai

Produkto tyrimas, arba produkto bandymas, dažniausiai skirtas sužinoti, kaip pirkėjas priima naują produktą arba patikslinti rinkoje jau esančių produktų savybes, jeigu jų parduodama mažiau nei buvo tikėtasi.

Trumpai tariant, tyrimo dalyviui duodama naudotis įvairiais vienos rūšies gaminiais. Produktai atrodo vienodai, tačiau yra specialiai paženklinti. Gautos ataskaitos analizuojamos. Ir šiuo atveju būtina rūpestingai parengti klausimus, kitaip bus padarytos neteisingos išvados.

Žymos

Apie autorių

Auksė Vaitkevičiūtė