Personalo valdymas

Vadyba riksmais ir įsakymais

Apie neefektyvius akmens amžiaus motyvavimo būdus

Ar kartais nepagavote savęs šaukiant ant savo darbuotojų? Kaip daugelis nedidelio verslo savininkų turbūt esate šiek tiek sutrikęs dėl to, kiek daug visko reikia padaryti ir kiek mažai tam yra laiko. Ir jei jūsų darbuotojai nepuola tuoj pat vykdyti jūsų paliepimų, ką darote? Pradedate plūstis ir svaidytis neapgalvotais žodžiais.

Bet kad ir kaip besistengtumėte, rėkimu sėkmės neprisišauksi. Jei manote, kad galite baime ir nurodymais motyvuoti savo karius eiti atakon, jūsų vadybiniai gabumai užsilikę iš akmens amžiaus. Ir vis dėlto dar daug nepatyrusių verslininkų yra greiti pagrasinti atleidimu kiekvienam neįtinkančiam.

Žinoma, baimė veikia, bet nelabai veiksmingai. Bet koks idiotas gali aprėkti darbuotoją ar pagrasinti jį atleisti. Tačiau tokiu būdu pasiektas rezultatas tik atrodo sėkmingas. Iš tikrųjų jūs mažiausiai pastangų reikalaujančiu būdu – per slopinamą agresiją – parodėte nepasitenkinimą.

Baimė – nekompetentingų vadovų priemonė

Manote, kad įvarę baimės parodote galią ir valdžią? Esate teisus. Deja, baimė nevysto komandinio darbo dvasios. Sėkmingo verslo savininkai žino, kad pažadais atleisti efektyvios organizacijos nesukursi. Darbuotojai, kurie toleruoja tokį elgesį su savimi, paprastai yra nesaugiai besijaučiantys gyviai be fantazijos. Jie tik atlieka užduotis tam, kad atlikti.

Jei vadovaujate griežtomis taisyklėmis, trumpomis komandomis ir įteigdami savo nuomonę, tuomet vargu ar jus kas laikys geru vadovu ir vargu ar teisingus darbuotojus pasirinkote. Yra geresnis kelias. Galite skatinti savo darbuotojus apeliuodami į jų asmeninį susidomėjimą, aišku, jei priimate prielaidą, kad jie yra kompetetingi ir laikosi moralės normų.

Skatinti galite pinigais, privilegijomis ir pripažinimu. Darbuotojai turi patikėti, kad jegu jie laikysis jūsų nurodymų ir dirbs jūsų asmeninei naudai didinti, jūs su kaupu jiems atlyginsite, patenkindamas jų asmeninę naudą.

Ne visus galima motyvuoti pinigais

Nuo ko pradėti? Supraskite, kad atlyginimas neskatina atlikti daugiau, negu užrašyta darbo sutartyje, tuo tarpu premijos ir kitokios papildomos dovanos – skatina. Pripažinkite, kad visi mes – egoistai, ir jei norite paraginti darbuotojus dirbti šiek tiek sunkiau ar šiek tiek ilgiau, turite tą egoizmą nugalėti pažadais ir papildoma nauda darbuotojams.

Tačiau vien tik pinigai motyvuoja ne visuomet. XX amžiaus pradžios ekonomistas ir akademikas Frederikas Teiloras (Frederick Taylor) tikėjo, kad darbuotojų atlygio susiejimas su produkcijos kiekiu sąlygos didelį gamybos apimties šuolį. Anaiptol, realybė parodė, kad ne visi darbuotojai motyvuojami didesne alga. Yra daugybė būdų, kaip galima padidinti motyvaciją: darbo aplinkos gerinimas, pripažinimo rodymas, galimybė tobulėti ir augti.

[quote]Jei vadovaujate griežtomis taisyklėmis, trumpomis komandomis ir įteigdami savo nuomonę, tuomet vargu ar jus kas laikys geru vadovu ir vargu ar teisingus darbuotojus pasirinkote. Yra geresnis kelias. Galite skatinti savo darbuotojus apeliuodami į jų asmeninį susidomėjimą, aišku, jei priimate prielaidą, kad jie yra kompetetingi ir laikosi moralės normų.[/quote]

Dabar manoma, kad daugelį žmonių kur kas labiau negu pinigai motyvuoja pripažinimas. Pažadėdami, kad svarbūs darbuotojo asmeniniai pasiekimai bus visiems žinomi, jūs siūlote stiprų akstiną. Titulai, biuro dydis, speciali vieta automobilio parkavimui – dar keletas būdų, kaip padidinti darbuotojų lojalumą ir tuo pačiu darbo produktyvumą.

Kaip motyvuoti darbuotojų kolektyvą?

  • Būkite nuoseklus. Darbuotojai greitai supranta, kada blefuojate arba kada jums trūks ryžto imtis įgyvendinti savo grąsinimus.
  • Darbuotojų bauginimas – kvailių kelias. Turite suprasti, kad darbuotojams reikalinga pagarba ir pripažinimas ir kad jie yra individai, ne tik uždirbantys pragyvenimui, bet ir norintys įvertinimo.
  • Darbuotojų atžvilgiu nusiteikite pozityviai. Nesitikėkite, kad jie rodys tokį pat susidomėjimą jūsų verslu, kaip ir jūs.
  • Jei siūlote darbuotojams paskatinimą, laikykitės žodžio. Jei ne, prarasite geriausius žmones, ir dar ateityje niekas jūsų paskatinamosiomis priemonėmis nebetikės.
  • Jei ir siūlote kam nors kokį meduolį ar morką, nenukelkite visko toli toli. Sausį prabilę apie metines premijas stropiai darbuotis visus metus nieko nepriversite. Kuo arčiau uždavinio atlygis, tuo geriau.
  • Motyvuojančių smulkmenų suteikimas. Neatsisakykite kad ir tokių paprastų priemonių kaip speciali stovėjimo aikštelė mėnesio žymūnui arba vakarienė vietiniame, prašmatniu laikomame restorane.
  • Svarbiausias dėsnis. Suvokite nepaneigiamą tiesą, kad kiekvienas mūsų siekiame būti priimti su pagarba ir orumu. Todėl laimėsite, jei be ilgesnio uždelsimo pripažinsite kiekvieno, kad ir trumpalaikius, pasiekimus.

Dabar, kai jau tapote „šiltesniu“ lyderiu, kuris tik ir tegalvoja, kaip sukurti mielą, jaukią darbo aplinką, nepamirškite pagrindinių vadybos taisyklių. Turite valdyti ir vesti savo komandą vadovaudamiesi dorumu, sąžiningumu, nuoseklumu, tvirtumu ir gailestingumu. Šios vertybės turi būti komunikuojamos asmeniniu pavyzdžiu.

Žymos