Buhalterija ir apskaita

Apie darbo užmokestį

Apie atlyginimo darbuotojams nustatymą, mokėjimų dažnį, priemokas bei atostogas

Įmonės pasirinkta darbo apmokėjimo sistema padeda įvertinti darbuotojų darbo rezultatus. Darbo apmokėjimo sistema turi būti teisinga, aiški ir suprantama. Kiekvienas darbuotojas privalo matyti darbo rezultato ir apmokėjimo už darbą ryšį ir tikėti, kad atlyginimas atitinka jo lūkesčius.

Kai žmonės nejaučia tiesioginio pastangų ir rezultato ryšio, jų motyvai veikti silpnėja. Įmonėje sukurta darbo apmokėjimo sistema turi būti paprasta. Kuo daugiau ji turės elementų, tuo sunkiau ją suvoks darbuotojai, aiškumo trūkumas gali sukelti netikrumo, nesaugumo bei neteisybės pojūtį.

[post_blocks]

Kaip nustatyti atlyginimą darbuotojams?

Darbininkų darbui apmokėti paprastai yra naudojamos dvi darbo užmokesčio formos: laikinė ir vienetinė.

Laikinė. Jos esmė – darbo užmokestis tiesiogiai priklauso nuo išdirbtų valandų, taikant nustatytą valandinį atlygį, skaičių. Darbuotojų darbo užmokestis negali būti mažesnis nei nustatyta minimali mėnesinė alga (MMA). Nuo 2013 m. sausio 1 d. MMA – 1000 litų.

Vienetinė. Jos esmė – darbo užmokestis tiesiogiai priklauso nuo atlikto darbo kiekio, atsižvelgiant į darbo turinį ir sąlygas. Darbininko darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal pagamintų gaminių skaičių ir vienetinį įkainį, kuris parodo kiek mokama už vieną darbo vienetą.

Šiuolaikinės bendrovės paprastai derina abi užmokesčio formas. Tarkim, „Lintel“ kontaktų centro (TEO įmonių grupei priklausanti įmonė) pardavimų vadybininkų uždarbis susideda iš fiksuoto darbo užmokesčio (laikinė forma) bei parduotų paslaugų skaičiaus (vienetinė forma).

Kaip nustatyti atlyginimą vadovams?

Vadovų darbo užmokestis susideda iš pagrindinio ir papildomo darbo užmokesčio, t.y. laikinės ir vienetinės formų derinio. Pagrindinis darbo užmokestis yra pastovus dydis, paprastai nustatoma mėnesinė alga. Skiriasi žemiausiojo, vidutinio ir aukščiausiojo lygio vadovų pagrindinis atlyginimas, juos tikslinga diferencijuoti.

[quote]“Lintel“ kontaktų centro (TEO įmonių grupei priklausanti įmonė) pardavimų vadybininkų uždarbis susideda iš fiksuoto darbo užmokesčio (laikinė užmokesčio forma) bei parduotų paslaugų skaičiaus (vienetinė užmokesčio forma).[/quote]

Diferencijuojant vadovų darbo užmokestį kreiptinas dėmesys į jo išsilavinimą, darbo patirtį, atsakomybę, meistriškumą, darbo rezultatus. Vadovų pagrindinis darbo užmokestis priklauso nuo įmonės dydžio, vadovo įgaliojimo lygio bei vadovo atliekamų funkcijų.

Papildomas vadovų darbo užmokestis susijęs su materialiniu skatinimu ir priemokomis, kurios priklauso nuo įmonės tikslų ir veiklos rezultatų.

Apie priemokas, atostogas ir mokėjimų dažnį

Darbo sutartyse numatomas darbo apmokėjimas, kai pasikeičia darbo sąlygos. Už viršvalandinį darbą ir darbą nakties metu mokama ne mažiau nei 1,5 karto didesnis nustatytas atlygis. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis mokamas ne mažiau nei 2 kartus didesnis atlygis. Jei dirbama ne visą darbo laiką (ne pilną darbo dieną ar savaitę), tai mokama proporcingai už dirbtą laiką arba už atliktą darbą.

Atostogų laiku darbuotojui garantuojamas vidutinis darbo užmokestis. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki prasidedant atostogoms. Darbuotoją atleidžiant (nesvarbu dėl kokių priežasčių), už nepanaudotas atostogas turi būti mokama kompensacija.

Galiausiai, užmokesčio mokėjimo dažnis. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. Vieną kartą per mėnesį darbo užmokestis gali būti mokamas tik darbuotojui pateikus prašymą raštu. Konkretūs mokėjimo terminai, vieta ir tvarka nustatomi darbo sutartyse.

[source]Šis straipsnis yra verslo edukacijos portalo „Verslas.in“ nuosavybė, tad kopijuoti ar kitaip panaudoti straipsnyje esančią medžiagą – griežtai draudžiama.[/source]