Buhalterija ir apskaita

Ką reikia žinoti apie PVM?

verslas.in
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apskaičiavimas, lengvatos, tarifai

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai (PVM) yra fiziniai ir juridiniai asmenys (Lietuvos ir užsienio), kurie vykdo bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą. PVM, kaip ir kiti netiesioginiai mokesčiai, įskaičiuojamas į prekės ar paslaugos kainą, todėl pirkdami prekes ar paslaugas mokestį tiekėjui sumoka pirkėjai.

Žvelgiant per teisinę prizmę, įmonė tėra tarpininkė tarp pirkėjo ir biudžeto, nes pirkėjo gautą PVM ji sumoka į valstybės biudžetą. Kitais žodžiais tariant, PVM galiausiai sumoka ne prekių gamintojai ir paslaugų tiekėjai, o tie, kurie nuperka prekę ar paslaugą, t.y. galutinis vartotojas.

[quote]PVM pirmą kartą buvo įvestas Prancūzijoje 1958 metais. Dabar jis yra įvestas 135 šalyse. Tarp išsivysčiusių kapitalistinių šalių jo nėra JAV ir Australijoje. Jose yra pardavimų mokestis ir svyruoja nuo 2 iki 11 procentų. Lietuvoje PVM įvestas 1994 m. gegužės 1 dieną. Šiuo metu jis siekia 21 procentą.[/quote]

PVM apskaičiavimas ir jo principai

Apskaičiuojant mokestinio laikotarpio PVM, vadovaujamasi duomenų kaupimo principu. Kitaip tariant, būtinybė apskaičiuoti pardavimo PVM atsiranda, kai prekė ar paslauga yra parduota ir išrašoma PVM sąskaita faktūra. Neatsižvelgiama į tai, kada yra gaunami pinigai už prekes.

Mokestinio laikotarpio pardavimo PVM apskaičiuojamas pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Tačiau PVM sąskaitos faktūros neišrašymas, pažeidžiant PVM įstatymo nuostatas, neatleidžia nuo prievolės skaičiuoti pardavimo PVM. Mokestinio laikotarpio pirkimo PVM apskaičiuojamas iš gautų PVM sąskaitų faktūrų, kuriose yra nurodytas PVM.

Į biudžetą mokamas PVM apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp to paties mokestinio laikotarpio apskaičiuoto pardavimo PVM už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas (išskyrus PVM, kurį privalo išskaityti ir sumokėti prekių ir paslaugų pirkėjas), taip pat iš priklausančio mokėti į biudžetą PVM sumos už įsigytas prekes ir paslaugas (jeigu PVM mokėtojas turi šį PVM apskaičiuoti ir sumokėti) ir atskaitomo pirkimo ir/ar importo PVM.

Jeigu skirtumo suma yra teigiama, tuomet mokesčių mokėtojas sumoka apskaičiuotą PVM į biudžetą. Jeigu skirtumo suma yra neigiama – susidaro grąžintinas iš biudžeto PVM, ir PVM mokėtojas turi teisę susigrąžinti šią PVM sumą arba sumokėti kitus mokėtinus mokesčius, išskyrus nustatytas išimtis.

Pardavimo PVM suma yra apskaičiuojama per mokestinį laikotarpį patiektų prekių (suteiktų paslaugų) arba įsigytų prekių (paslaugų) apmokestinamąją vertę padauginus iš PVM tarifo. Reikia nepamiršti, kad tam tikrais atvejais apskaičiuoti pardavimo PVM reikia ne nuo pardavimo sandorių, pavyzdžiui, ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimams. Kai kuriais nustatytais atvejais pardavimo PVM turi skaičiuoti ne pardavėjas, o pirkėjas.

PVM tarifai ir sumokėjimas

Nuo 2009-ųjų metų Lietuvoje taikomas standartinis 21 procento PVM tarifas (žr. lentelėje, kokie tarifai taikomi kitose Europos valstybėse). Standartinis PVM tarifas taikomas visiems prekių ir paslaugų sandoriams, išskyrus tiems, kuriems taikomas lengvatinis PVM tarifas arba priskiriamiems prie PVM neapmokestinamų prekių.

PVM mokesčių tarifaiLengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas: 1) šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (iki 2013 metų gruodžio 31 d.); 2) knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams; 3) laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir smurtinio pobūdžio leidiniams; 4) keleivių vežimo Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatytais reguliariais maršrutais.

Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas: 1) vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos LR sveikatos draudimo įstatymu numatyta tvarka (iki 2013 metų gruodžio 31 d.); 2) neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui (nuo 2013 metų sausio 1 d.).

Apskaičiavus mokestinio laikotarpio mokėtiną sumą, PVM mokėtojas privalo ją sumokėti ne vėliau kaip iki mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo termino paskutinės dienos. Kalendorinio mėnesio PVM deklaracijoje apskaičiuota PVM suma turi būti sumokėta į biudžetą ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos.

[source]Straipsnis yra verslo edukacijos portalo „Verslas.in“ nuosavybė, tad kopijuoti ar kitaip panaudoti straipsnyje esančią medžiagą – griežtai draudžiama.[/source]