Rinkodara

Turinio rinkodaros paslaptys: kaip kurti tekstus

Vartotojai jūsų tekstą skaitys, jei jis bus aiškus ir lengvai suprantamas. Siekiant kuo didesnės naudos iš turinio reikia nuolat jį testuoti ir tobulinti.

Virtualų jūsų prekinio ženklo suvokimą  lemia tinklaraščio dizainas, jo „skambesį“ apsprendžia turinys. Komunikavimo su pirkėjais sėkmei lemiamos įtakos turi vizualaus ir tekstinio turinio kokybė. Svarbu atsiminti, kad vartotojas bet kokį turinį vertina asmeninių sąnaudų požiūriu:  kiek laiko sugaištama informacijai gauti ir asmeninės naudos požiūriu – kokią naudą iš to galima gauti.

Jei jūsų vartotojai ne iš akademinės aplinkos stenkitės rašyti paprastai ir suprantamai. Tinklaraštis vartotojams turi teikti apčiuopiamą naudą – antraip jis netenka prasmės. Vartotojai, ieškantys informacijos apie prekes tinklaraščiuose, dažniausiai patiria problemų dėl turinio aiškumo, perskaitomumo ir suprantamumo.

Šiuos faktorius išnagrinėkime nuosekliau.

Aiškumas

Teksto aiškumas – svarbiausias faktorius. Svarbu atsakyti į klausimą: ar vartotojai gali perskaityti, atpažinti ir suprasti visus simbolius?  Šiame etape daugiausiai dėmesio skiriama turinio vizualizacijai, šriftams. Vertinama šiais požiūriais:

 1. Smulkų šriftą sunkiau skaityti. Jei turinys skirtas pagyvenusiems – įvertinkite tai parinkdami šrifto dydį. Jauniems didesnis šriftas – taip pat ne kliūtis. Smulkaus šrifto skaitymas verčia susikūprinti. Bet kokiu atveju numatykite galimybę keisti šrifto dydį.
 2. Fono ir simbolių kontrastingumas pagerina aiškumą. Regėjimui palankesnis yra vienspalvis fonas.
 3. Nepiktnaudžiaukite kursyvu ir kitais ypatingais šriftais – jie sunkiau perskaitomi.

Aiškumo testavimas

Įvertinti aiškumą galima specialiais testais. Paprasčiausias būdas – įvertinti, kiek laiko užtrunka tekstą perskaityti. Skaitymo greitis skiriasi, todėl bandomuosius tekstus geriau testuoti skaitant tiems patiems žmonėms. Jei jūsų tekstą skaito 20 proc. lėčiau, nei alternatyvų – reikia tobulinti aiškumą lemiančius faktorius.

Turinio rinkodaros paslaptys: kaip kurti perskaitomus tekstus

Perskaitomumas

Šis rodiklis suprantamas kaip teksto sakinių sudėtingumas. Dažnai tenka rinktis: palikti tekste sudėtingus sakinius, ar skaidyti juos į trumpesnius, kuriuos lengviau skaityti. Perskaitomumas paprastai vertinamas kaip galimybė be trikdžių perskaityti ir suprasti turinį. Vertinamas lygiais: dvyliktas lygis atitinka vidurinį išsilavinimą įgijusio asmens gebėjimą perskaityti bet kokio sudėtingumo tekstą.

Kaip pagerinti perskaitomumą:

 1. Vartokite paprastus trumpus žodžius. Venkite sudėtingų išsireiškimų ir specialių terminų.
 2. Rašykite trumpais sakiniais. Sudėtingos konstrukcijos sakiniai su daugybe jungtukų perkrauna trumpalaikę atmintį.
 3. Vartokite veikiamosios rūšies veiksmažodžių formas.
 4. Jei turinį skiriate plačiai auditorijai orientuokitės į aukštesnį, nei vidutinį perskaitomumo lygį – aštuntą.
 5. Jei turinys skiriamas išsilavinusiai ar specialių poreikių auditorijai – taip pat orientuokitės į žemesnį, nei dvyliktas lygį.

Sakiniai turi būti skirti tam tikro lygio tikslinei auditorijai – taip pat, kaip dizainas tinklaraščiuose  suaugusiems skiriasi nuo pritaikyto vaikams, paaugliams ar „Y“ kartos atstovams.

Turinio rinkodaros paslaptys: kaip kurti perskaitomus tekstus

Perskaitomumo testavimas

Perskaitomumą galima įvertinti kompiuteriu. Internete yra nemažai perskaitomumo testavimo instrumentų. Prieinamiausi – MS Word meniu punktai „Recenzavimas. Rašybos tikrinimas“.

Taikomos įvairios perskaitomumo vertinimo formulės (Frajaus balai ir pan.) tačiau visi jie iš esmės grindžiami žodžių ir sakinio ilgumo vertinimu. Šie metodai naudojami remiantis prielaida: kuo ilgesni žodžiai – tuo rečiau jie vartojami kalboje;  didesnės apimties sakiniai – sunkiau suprantami. Vienok, galutines išvadas dėl turinio perskaitomumo galima padaryti tik gerai pažįstant tikslinę auditoriją ir įsigilinus į turinį.

Auditorijos skirstymas į perskaitomumo lygius yra gana sąlygiškas: jis grindžiamas mokykloje praleistų metų skaičiumi. Tačiau visi suprantame, kad vidurinį išsilavinimą (high-school) įgijęs vartotojas gali turėti menkus skaitymo įgūdžius.

Suprantamumas

Rodikliu vertinama vartotojo galimybė suprasti turinį ir padaryti atitinkamas išvadas. Jei tekste siūloma atlikti tam tikrus veiksmus vartotojui turėtų būti aišku: ką ir kaip reikia daryti.

Kad turinys būtų suprantamesnis reikėtų įvertinti šiuos faktorius:

 1. Vartokite jūsų tikslinei auditorijai įprastą leksiką. Jei rašote tikslinei auditorijai – vartokite jiems suprantamus terminus, net jei jie nėra aiškūs likusiai auditorijai.
 2. Efektyviausias turinio stilius – atvirkštinė piramidė – kai pradedama nuo svarbiausių dalykų apžvalgos ar išvadų. Perskaitę pagrindinę informaciją vartotojai geriau supras tekstą.
 3. Tekste vartokite žinomus pavyzdžius ir asociacijas – tai palengvins skaitant ir įsimenant turinį.
 4. Dažnai paveikslėliai ir diagramos paveikesnės už žodžius.
 5. Rašykite trumpai. Teisingai sudėliojus akcentus skaitančiajam bus lengviau suprasti turinį. Tai ypač svarbu verslui, kurio auditorija naudojasi mobiliaisiais įtaisais. Mažame ekrane matoma tik dalis turinio, grįžti atgal į pradžią nevisada patogu.

Turinio rinkodaros paslaptys: kaip kurti perskaitomus tekstus

Suprantamumo testavimas

Pirmiausiai testuojamas tekstinio turinio prieinamumas. Atsitiktiniai lankytojai iš keleto renkasi suprantamiausią tekstą. Pasiekti, kad vartotojai elgtųsi taip, kaip norite jūs, galima tik tiksliai formuluojant uždavinius ir stebint kaip jie elgiasi susipažinę su turiniu.

Antruoju žingsniu patikrinama suprantamumo gylis. Turėtų paaiškėti, ar vartotojas atsimena konkrečią teksto informaciją, ar supranta, kokių veiksmų iš jo tikimasi.

Testavimo rezultatus galima vertinti situacinės analizės metodu. Pav. turinį pritaikius sudėtingam B2B produktui perskaitę vartotojai įsiminė 65 proc. testuojamo produkto duomenų. Tai dukart geresnis rezultatas, nei originalaus teksto publikavimo atveju, kai auditorija įsiminė 33 proc. duomenų.

Taip pat galima publikuoti mokomojo turinio medžiagą, padėsiančią įsisavinti sunkiau suprantamus  ar ypač svarbius turinio teiginius.

Išvados

Mūsų aptarti trys faktoriai svarbūs, tačiau jų nepakanka norint sukurti efektyvų turinį. Net jei tekstas skaitomas ir suprantamas nebūtinai bus vykdoma tai, ko norite jūs. Vartotojai vidutiniškai skaito 28 proc. teksto žodžių. Didesnioji turinio dalis tik peržvelgiama. Jūsų informaciją atsimins, jei ji tikrai bus įdomi. Tad turite laiko skaitytojui sudominti tik tiek, kiek jam reikia laiko nuspręsti užvęrti puslapį. Tokiu būdu antraštė ir pirmieji teksto žodžiai yra labai svarbūs.

Be aiškumo, perskaitomumo ir suprantamumo atkreipkite dėmesį ir į tai:

 1. Kurkite suprantamas antraštes ir vartotojo instrukcijas.
 2. Susitelkite į vartotojus dominančios ir jiems naudingos informacijos sklaidą.
 3. Publikuokite aktualią informaciją ir tučtuojau reaguokite į komentarus.
Šaltinis: nngroup.com

Apie autorių

Verslopaieskos.lt

Verslopaieskos.lt - geriausia vieta pirkti ir parduoti verslą Lietuvoje

Parduodu verslą, perku verslą, partnerių, investuotojų paieška, parduodamas ir nuomojamas komercinis nekilnojamasis turtas - visi verslo skelbimai vienoje vietoje.