Rinkodara

Rinkodaros problemų sprendimas

wikipedia.org
Garsaus vengrų matematiko Džordžo Polios metodo taikymas rinkodaroje

Matematikos pasaulis yra skolingas futbolui. Trauma praktikuojant šią sporto šaką sustabdė Džordžą Polią (George Pólya) (nuotrauka kairėje) nuo patekimo į vengrų kariuomenę pirmojo pasaulinio karo metu. Polia buvo matematikos Muhamedas Ali, daug prisidėjęs plėtojant kombinatoriką ir euristiką.

Taip pat, Polia yra prisimenamas kaip knygos apie problemų sprendimą „Kaip tai išspręsti“ autorius. Parduota daugiau nei 1 mln. šios klasikinės knygos kopijų. Knygoje pateikiamas keturių žingsnių planas, kaip išspręsti problemas, ne tik matematikos. Taip pat, metodologiją galima pritaikyti ir rinkodaroje.

[quote]Apie Džordžą Polią
Žydiškos kilmės vengrų matematikas. Nuo 1914-ųjų iki 1940-ųjų buvo Ciuricho, o nuo 1940-ųjų iki 1953-ųjų Stenfordo universitetų profesorius. Daug prisidėjo plėtojant kombinatorikos atšaką, skaičių teoriją, skaitinę analizę bei tikimybių teoriją. Taip pat žinodamas dėl savo darbų euristikos srityje.[/quote]

Žingsnis nr. 1: problemos supratimas

Aiškius procesus sukuria žmonės, kurie mato akivaizdžius dalykus. Todėl pirmasis žingsnis yra, rodos, labai paprastas – suprasti problemą. Nepaisant to, daugelis mūsų pernelyg greitai imame svaidytis galimais sprendimais bei taktikomis, nors tikroji problema lieka nesuvokta.

Kurie problemos aspektai žinomi garantuotai ir kurie problemos aspektai yra nežinomieji? Ar galime sužinoti nežinomuosius? Ar yra aktuali informacija apie juos? Daugelis šiandien „neria“ į socialinių tinklų rinkodarą, tačiau kokią problemą sprendžia toks poelgis?

Žingsnis nr. 2: plano sukūrimas („sprendimo idėja“)

Jeigu mes iš tiesų susiduriame su problema rinkodaroje – kažkuo, kas turi būti pataisyta ar išspręsta – atsakykite sau į klausimą: tai unikali problema, o gal jums teko su tuo (ar kažkuo panašiu) susidurti anksčiau? Jeigu susidūrėte su šia problema anksčiau, ir problema buvo išspręsta, ar galima ją išspręsti dar kartą, tik jau naujoje aplinkoje?

Jeigu problema turi nežinomųjų, ar jums teko anksčiau susidurti su tokiais pat ar panašiais nežinomaisiais? Polia siūlo perfrazuoti problemą. Kartais, vien tik įvardijus tą pačią problemą kitais žodžiais, sprendimas ateina savaime. Jeigu negalite išspręsti problemos, pabandykite išspręsti panašią. Galbūt galite išspręsti dalį problemos? Arba..

  • Galbūt yra panaši prieinamesnė problema?
  • Labiau apibendrinta problema?
  • Labiau specifinė problema?
  • Analogiška problema?

Vien tik užduodant sau šiuos bei panašius klausimus, problema tampa daug aiškesnė, o kartais išnyra ir sprendimas. Galiausiai, reikėtų parašyti nedidelį planelį problemos sprendimui („žodžiai plaukia, raštas guli“).

Žingsnis nr. 3: plano užbaigimas

Jeigu palygintume Polios problemos sprendimo žingsnius į garsųjį Edwardso Demingo PDTV (planuok, daryk, tikrink, veik), tai būtų paskutinioji – „veik“ – dalis: patikrinkite kiekvieną žingsnį; ar galite aiškiai pasakyti, jog žingsnis teisingas?; ar galite įrodyti, jog žingsnis teisingas?

[quote]Jeigu mes iš tiesų susiduriame su problema rinkodaroje – kažkuo, kas turi būti pataisyta ar išspręsta – atsakykite sau į klausimą: tai unikali problema, o gal jums teko su tuo (ar kažkuo panašiu) susidurti anksčiau? Jeigu susidūrėte su šia problema anksčiau, ir problema buvo išspręsta, ar galima ją išspręsti dar kartą, tik jau naujoje aplinkoje?[/quote]

Taigi, jeigu pritaikytume šį problemos sprendimo būdą rinkoje, mums reikėtų pažymėti, kaip tam tikras procesas turėtų veikti. Pavyzdys. Problema: pardavimų padidėjimas 20 proc. siekiant išlikti konkurenginu. Sprendimas: didesnis prekės ženklo matomumas konkurencinėje aplinkoje remiant 60 proc. daugiau sporto renginių.

Žingsnis nr. 4: galutinio sprendimo peržiūra

Daugelyje procesų tobulinimo metodologijų, pateikiamas rezultatų matavimo ir peržiūros žingsnis, taip pat persvarstymo ir persiorientavimo. Polia teigia, jog persvarstant rezultatą ir kelią jo link..

  • Ar galite patikrinti rezultatą?
  • Ar galite patikrinti argumentą?
  • Ar galite gauti tą patį rezultatą kitaip?
  • Ar galite panaudoti rezultatą ar metodą kitoms problemoms?

Kai kitą kartą spręsite opią rinkodaros problemą, išbandykite Polios pateiktus žingsnius. Knygoje rašoma: „Būtų klaida manyti, jog problemų sprendimas yra išimtinai intelektualus užsiėmimas; pasiryžimas ir emocijos vaidina svarbią rolę.“ Taikydami šį mokslinį/matematinį požiūrį, daugelį problemų galite įveikti greičiau ir efektyviau.

Žymos

Apie autorių

Ric Dragon