Įmonės valdymas

Korporacinis planavimas

Kodėl svarbus yra korporacinis planavimas?

Terminas „korporacinis planavimas“ žymi tam tikrą valdymo požiūrį, arba stilių, mąstymą, kai visa bendrovės veikla vertinama sistemiškai ir integruotai.

Į bendrovę siekiama žvelgti ne kaip į atskirų departamentų rinkinį, o kaip į vientisą, korporacinę visumą, ir ne trumpalaikiu, o ilgalaikiu aspektu.

Bendrovė analizuojama atsižvelgiant į jos aplinką, turimus išteklius, praeitį, dabartį ir ateitį, tiksliai apibrėžus uždavinius.

[post_blocks]

Kas yra korporacinis planavimas?

Žinomas šia tema rašęs autorius Džonas Argentis korporacinį planavimą apibrėžia taip: „Sisteminga studija, skirta padėti nustatyti bendrovės uždavinius, apibrėžti atitinkamą tikslą, apsispręsti dėl atitinkamų suvaržymų ir parengti praktinį planą, pagal kurį būtų galima vykdyti uždavinius.“

Pyteris Drakeris korporacinį planavimą apibrėžia kaip „nuolatinį procesą, kai sistemingai priimami verslo sprendimai, atsižvelgiant į galimas pasekmes ateityje, sistemingai organizuojamos pastangos šiems sprendimams įgyvendinti ir sistemingai organizuotu grįžtamuoju ryšiu vertinami rezultatai.“

Jungtinės Karalystės bendrovių tyrimas pateikia šiuos korporacinio planavimo naudojimo aspektus:

  • Efektyvus diversifikavimas;
  • Racionalus išteklių paskirstymas;
  • Geresnis technologinių pokyčių koordinavimas;
  • Padidėję pelningumo ir augimo tempai.

Jei kalbame apie darbą nuolat kintančioje aplinkoje, tai jis labiau panašus į valdymo stilių. Metinis pelnas, nors ir svarbus, korporaciniuose planuose yra tik trumpalaikis veiksnys.

Organizacijos išlikimui svarbesnės tokios ilgalaikio dėmesio reikalaujančios sritys, kaip darbo jėga ir naujo produkto kūrimas. Kaip liudija turimi duomenys, geresnių rezultatų pasiekia bendrovės, taikančios korporacinį planavimą.

Visų rūšių įmonės turi nuolat peržiūrėti savo valdymo sistemą ir praktiką, daugiau svorio suteikdamos strategijai. Konkurencija gali vykti ne tiek produktų gamyboje ar rinkoje, kiek sprendžiant konfliktus su vyriausybe ir visuomenės spaudimo grupėmis, pvz., dėl užterštumo, saugumo arba gerovės.

[quote align=“right“ author=“Džonas Argentis“]Korporacinis planavimas yra sisteminga studija, skirta padėti nustatyti bendrovės uždavinius, apibrėžti atitinkamą tikslą, apsispręsti dėl atitinkamų suvaržymų ir parengti praktinį planą, pagal kurį būtų galima vykdyti uždavinius.[/quote]

Sisteminis ir integruotas požiūris

Laikomės požiūrio, kad korporacinis planavimas yra ne vien perspektyvinis planavimas, kad jam turi būti labiau taikomas sisteminis ir integruotas požiūris į visas organizavimo veiklas.

Tai reiškia, jog bendrovei reikia išanalizuoti visą pramonę, kurios dalis bendrovė ir yra. Atkreipti dėmesį į tiekimo ir paklausos veiksnius, galimas ateities tendencijas bei naujas galimybes, grėsmes ar problemas.

Reikia palyginti organizacijos ir jos konkurentų darbą. Būtina atsižvelgti į ekonomikos ir politikos tendencijas. Tuomet reikia nustatyti svarbiausius veiksnius, galinčius pagerinti organizacijos padėtį.

Galutinis vertinimas turėtų apimti konkrečias sritis – tyrimus ir plėtrą, žmonių išteklius, pardavimus ir rinkodarą, gamybą -, jų problemas ir galimybes. Remiantis vertinimu svarstoma reorganizacija, jungimasis, diversifikavimas ir t.t. Svarbiausia, kad visų verslo sričių planai būtų integruoti taip, kad funkciniai planai susilietų ir formuotų bendrą korporacinį planą.

Apie autorių

Liudas Rubikis