Finansai

Trys finansų valdymo funkcijos

Finansų planavimas, organizavimas ir kontrolė

Prieš pradedami aptartinėti pagrindines finansų valdymo funkcijas, turime prisiminti pačią finansų sąvoką. Taigi, kas yra finansai? Yra įvairių žodžio „finansai“ kilmės versijų, tarkim, „piniginė bauda“ (angl. fine) arba „gudrumas“, „suktumas“ (vok. finte). Įtikimiausia versija – „baigti, apskaičiuoti iki pabaigos“ (lot. finare).

Pravartu prisiminti ir valdymo apibrėžimą. Valdymas – tai efektyvus išteklių, kapitalo ir darbo jėgos panaudojimas ir koordinavimas tam, kad užsibrėžti tikslai būtų pasiekti kuo efektyviau. Nuo valdymo priklauso kiekvieno subjekto veiklos sėkmė, o nuo finansų valdymo – investicijų sėkmė.

[post_blocks]

Visa finansų valdymo praktika orientuota į tai, kaip uždirbti pelną ir sumažinti rizikos laipsnį. Kuo verslinininkas daugiau rizikuoja, tuo tikisi gauti didesnę grąžą. Sumažinti verslo riziką padeda atsakingas finansų valdymas, verslo planavimas bei finansinių rezultatų prognozavimas.

Už finansus atsakingo darbuotojo patirtis ir žinios – vienas iš svarbiausių kriterijų. Kiekvieno už finansų valdymą atsakingo žmogaus funkcijos yra analogiškos. Todėl finansų valdymo funkcijos yra aiškiai apibrėžtos.

Funkcija nr. 1: finansų planavimas

Viena iš svarbiausių finansų valdymo funkcijų yra planavimas, kadangi finansiniai sprendimai priimami jau rengiant planą. Finansų planavimas remiasi realiai gaunamais nuosavais ir skolintais finansavimo šaltiniais, kurie dalyvauja gamyboje kaip apyvartinis kapitalas.

Finansų planavimo ir prognozavimo metodai leidžia modeliuoti galimus procesus, numatyti pasekmes bei norima kryptimi valdyti šiuos procesus. Sudaromos galimybės iš anksto įvertinti pavojus, numatyti jų priežastis bei ieškoti būdų jiems išvengti.

Planavimo procesą turėtų sudaryti tokie etapai:

  • Įmonės ilgalaikių veiklos tikslų nustatymas;
  • Įmonės veiklos strategijos parinkimas;
  • Įmonės politikos ir procedūrų numatymas.

Funkcija nr. 2: finansų organizavimas

Darbo organizavimas neįmanomas be už finansų organizavimą atsakingos komandos, kuri turi pakankamai teisių bei įgaliojimų sprendimams parengti ir priimti, skirtingų tarnybų veiklai bei veiksmams koordinuoti, informacijai kaupti ir naudoti. Finansų tarnybos veikla turi būti organizuojama tokiu nuoseklumu:

[quote]Finansų planavimo ir prognozavimo metodai leidžia modeliuoti galimus procesus, numatyti pasekmes bei norima kryptimi valdyti šiuos procesus.[/quote]
  • Sugrupuoti atliekamas funkcijas pagal visas veiklos sritis;
  • Suteikti reikalingus įgaliojimus konkrečias funkcijas vykdantiems asmenims.

Finansų kontrolę sudaro:

  • Veiklos standartų parengimas. Įmonės standartai, arba normatyvai, rengiami naudojantis praėjusiųjų laikotarpių duomenimis ir darant prielaidas apie ateities įvykių tikimybes;
  • Faktinių rezultatų palyginimas su standartais.

Už finansinius sprendimus įmonėje turėtų būti atsakingi konkretūs vadovai, kuriems suteikta teisė kontroliuoti planų vykdymą, jų koregavimą ir kurie privalo atsiskaityti už pasiektus finansinius rezultatus.

Funkcija nr. 3: finansų kontrolė

Finansų kontrolės paskirtis – padėti tobulinti valdymo, ekonominį gamybos stabilumą, gerinti visus įmonės rodiklius, įvykdyti finansines prievoles valstybės ir savivaldybių biudžetams, racionaliai ir taupiai naudoti įmonės išteklius.

[source]Šis straipsnis yra verslo edukacijos portalo „Verslas.in“ nuosavybė, tad kopijuoti ar kitaip panaudoti straipsnyje esančią medžiagą – griežtai draudžiama.[/source]

Apie autorių

Monika Kartenytė