Personalo valdymas

Naujokas įmonėje

Vien supažindinti su darbo sutartimi - nepakanka, būtina integruoti naują darbuotoją į komandą

Vien supažindinti su darbo sutartimi – nepakanka

Norint, kad naujokas lengviau įsilietų į darbus, patartina jį supažindinti ne tik su jo tiesioginėmis pareigomis, bet ir su visa kompanijos struktūra ir veikla. Mūsų taikoma praktika šiuo atveju – visiems naujiems darbuotojams vykdyti ekskursiją po įmonę, įvairius jos skyrius, taip pristatant visus savo produktus.

Ypač atkreipčiau dėmesį į gamybą. Manau, kad, jeigu apklaustumėme daugelį įmonių, kurios susijusios su įvairių produktų gamyba, administracijos ar kitos srities (tik ne gamybos) darbuotojų, neretas iš jų išsiduotų, kad iš tikrųjų nežino, kaip jų kompanijoje vyksta šie procesai, ar nebūtų jų matęs iš arti.

Tačiau neveltui sakoma – ko išmoksi, ant pečių nenešiosi. Pavyzdžiui, naujokai mūsų įmonėje jau pirmosiomis dienomis supažindinami su mums itin svarbu gamybos procesu – alaus virimu. Dažnas naujas žmogus, kurio pareigos tiesiogiai „neliečia“ gamybos, teigia, kad tai ne tik įdomu, bet ir padeda lengviau suprasti visą įmonės veikimo mechanizmą ir jo subtilybes.

Be to, kiekviena įmonė turi vidinių dokumentų rinkinį, su kuriuo turi būti supažindami naujokai. Jie, priklausomai nuo kompanijos veiklos srities ir darbuotojo užimamos pozicijos, gali kisti.

[quote]Tam, kad Naujoko žinynas būtų kuo naudingesnis naujiems kolektyvo nariams, reikėtų jį nuolat atnaujinti ir papildyti.[/quote]

Dažniausiai tai – kolektyvinė sutartis, vidaus darbo tvarkos taisyklės, įvairūs nuostatai, tvarkos, ISO procedūros ir kt. Tačiau patirtis parodė, kad naujiems darbuotojams svarbu iš karto supažinti ne tik su normine dokumentacija, tačiau ir su įmonės kultūra ir nerašytomis taisyklėmis.

Todėl savo įmonėje įdiegėme Naujoko žinyną, patogų aprašą, kuriame pateikiame ne tik glaustą informaciją apie kompanijos veiklą, bet ir vidinę kultūrą, tradicijas, šventes ir t. t. Naujoko žinynas darbuotojui yra įteikiamas prieš darbo pradžią, tad jis gali jį pasiimti namo ir ramiai viską perskaityti ir susipažinti.

Informacija, kuri turėtų pateikti į Naujoko žinyną:

  • Įmonės vizija, misija, vertybės;
  • Įmonės istorija ir struktūra;
  • Produktai ar paslaugos;
  • Komandos motyvacijos priemonės – tiek finansinės (premijos ar piniginės dovanos už tam tikrus pasiekimus, galimybė įsigyti įmonės produkcijos su nuolaida ir pan.), tiek nefinansinės (pavyzdžiui, galimybė derinti studijas ir darbą, mokymai ir kt.);
  • Įmonės socialinė atsakomybė ir remiami projektai;
  • Įmonės tradicijos ir nuolatiniai renginiai (pavyzdžiui, kompanijos gimtadieniai, kalėdiniai vakarėliai ir pan.);
  • Ir svarbiausia – neužmiršti pabrėžti, kad prie įmonės sėkmės prisideda ir kiekvienas jos darbuotojas.

Beje, Naujoko žinynas neturi tapti tik dar vienu formalumu. Tam, kad jis būtų kuo naudingesnis naujiems kolektyvo nariams, reikėtų jį nuolat atnaujinti ir papildyti.

Žinoma, nereikia naiviai tikėtis, kad per kelias valandas visi naujokai įmonėje pasijus kaip namie, tačiau kelios paprastos priemonės gali išties paversti šį adaptacijos procesą daug sklandesniu visai komandai.

Žymos