Finansai

Įvadas į atsargų valdymą (I dalis)

Atsargų valdymo apibrėžimas, tipai, apimties esminiai bei mažinimo veiksniai

Natūralu, kad tiekėjo požiūriu, siekiant maksimizuoti užsakymą, žiūrima, kiek kainuos vienetas, todėl sumažinama vieneto kaina. Šis požiūris paplitęs tokiose šakose kaip spaustuvės, kur produkto užsakymo ribinės išlaidos mažėja spausdinant didesnį leidinių kiekį, o pakavimo išlaidos bendroje sumoje – mažos.

Palaikant šį argumentą, gyvybiškai svarbu nepirkti daugiau, nei jums reikia, nes vieneto kainos argumentas neveikia, jei jūs niekada nepanaudosite pertekliaus, kuris „gulės“ keletą metų. Be to, jei naudosite keleto metų senumo žaliavų ir pusgaminių, labai galimas atvejis, kad pasibaigs jų galiojimo laikas.

[post_blocks]

Turite prisiminti, kad dažnai tiekėjų reikalavimai turėti minimalų užsakymo kiekį ar kainas, susietas su pirkimo apimtimi, visiškai priimtini. Jie nemėgsta keisti užsakymo – ypač santykinai smulkiems pirkėjams. Taigi, gal tokiu atveju reikėtų apsipirkimui pasiieškoti mažesnių apimčių tiekėjo, kuriam būtų vertingas verslas, parduoti atitinkančius jūsų poreikį kiekius.

Naudos reikalavimas. Lengviau tvarkyti verslą, jeigu po ranka turite pakankamai atsargų ir nereikia pakartotinai jų užsakyti. Kai visko pakankamai, nereikia rūpintis, kad artimiausiu laiku baigsis atsargos. Nesiūlome, kad šiais argumentais būtų atmetama pinigų srauto įtaka.

Tai vienas šio tipo sprendimas, nors ir ne esminis, bet, kartu paėmus, tokia pozicija gali turėti esminę įtaką pinigų srautui ir atsargų pajėgumams. Reikia turėti omenyje, kad atsargų pajėgumai ateina darydami įtaką pinigų srautui, o vėliau prireikia kapitalinių išlaidų sandėlio statybai.

Produktų kompleksiškumas. Valdant verslą du natūralūs vadovų reikalavimai – atsinaujinti ir plėstis. Šie reikalavimai skatina ir teigiamai veikia verslą, bet turi būti pusiausvyra tarp finansų, ypač jei padidėja pardavimai išleidžiant naujus produktus. Kai kuriamas produktas specifinius poreikius turinčiai auditorijai – tuomet reikia specialių atsargų.

Kai vadovybė pristato naują produktą, tai veikia atsargų apimtį. Čia greičiausiai bus nupirkta naujų tipų žaliavos ir pakuotė, o ypatingai svarbu, kad padidėja nebaigta gamyba ceche, o sandėlyje – gatava produkcija.

Atsargų mažinimo veiksniai

Įmonės turėtų išmintingai valdyti atsargų apimtį ir pinigų srautus, taikydamos eilę priemonių, o ypač kreipdamos dėmesį į valdymo dalykus.

Kompetencija. Pirmasis reikalavimas – kiekvienas, užsiimantis verslo pirkimais, turi priimti sprendimus siekdamas suprasti verslo poreikius iš finansavimo pusės, kaip minimizuoti atsargų apimtį. Čia nebūtina suprasti, jog anksčiau minėtas reikalavimas be įtikinamų argumentų išlaikys atsargas kiek įmanoma žemesnės apimties.

Įgaliojimai. Labai svarbu, kad svarbiausi pirkimų kiekių sprendimai būtų priimami tam tikrame lygmenyje. Konkretaus verslo situacija gali priminti minėtas kapitalines išlaidas, kai pakankamai kontroliuojamos, palyginti, smulkios sumos, nes išleistos viršijančios biudžetą, jos tiesiogiai daro įtaką pelno (nuostolių) ataskaitos rodikliams.

[quote]Gyvybiškai svarbu nepirkti daugiau, nei jums reikia, nes vieneto kainos argumentas neveikia, jei jūs niekada nepanaudosite pertekliaus, kuris „gulės“ keletą metų. Be to, jei naudosite keleto metų senumo žaliavų ir pusgaminių, labai galimas atvejis, kad pasibaigs jų galiojimo laikas.[/quote]

Čia svarbu, kokia tų pirkimų priežastis – galbūt veikiančios sistemos mastas. Juk akivaizdu, kad perkant didesnius kiekius gaunamos didesnės nuolaidos, ypač, jeigu abejojame, ar negresia atsargų trūkumas.

Pirkimų sprendimus priimantys asmenys prieš užsakant didesnį kiekį atsargų turėtų pasikonsultuoti su aukštesniojo lygmens vadovais, bet tai priklauso nuo verslo pobūdžio. Tarkim, smulkiame versle 500 Lt. yra geras limito kriterijus. Bet ši suma gali pagrįstai išaugti ir iki 5000 Lt.

Galimybės. Be rimtų pasekmių kokybei, reikia atsižvelgti ir į kitus galimus tiekėjus. Nors sutarčių su tiekėjais sudarymo tendencija ilga, bet reikia tikslingai skirti laiko ir „apsidairyti“ aplinkui, palyginant, įvertinant egzistuojančių tiekėjų nelanksčius apimties požiūrių siūlymus.

Kai turite aiškią poziciją, lengviau įvertinti tiekėjus, kai jie pateikia siūlymus galimų pirkti prekių standartine forma. Taip pat priimtina, kad gali būti žymiai daugiau priežasčių apsipirkti kitose vietose pas kitus tiekėjus. Svarbi informacija, pirkėjas neprivalo priimti pasiūlymo be tiekėjo vertinamo užsakymo dydžio pristatymo laiko požiūriu. Tiekėjai dažnai turi gaminti žymiai daugiau nei reikalauja žinomi pirkėjai, kad nežinia kam turėtų ką parduoti ateityje.

Antroje straipsnio dalyje aptarsime atsargų saugojimo išlaidas, atsargų apimties stebėseną bei atsargų analizę.

[source]Šaltinis: Roberto McCalliono ir Alano Warnerio knyga “Smulkaus verslo pinigų srautas” (2009 m.), kurią Lietuvoje yra išleidusi “Conto Litera” leidykla. Norėdami įsigyti šią knygą, apsilankykite oficialioje leidyklos svetainėje.[/source]

Apie autorių

Monika Kartenytė