Personalo valdymas

Komandinis darbas

Samprata, raidos etapai, specifika, tipai, jos įtaka darbo rezultatams ir apibendrinimas

Šiuolaikinės organizacijos yra priverstos taikytis prie dinamiškų ir neretai komplikuotų aplinkos pokyčių. Didėjanti konkurencija verčia įmones keisti ne tik teikiamų paslaugų spektrą ar kokybę, bet ir vidinę organizacijos struktūrą. Vis dažniau organizacijos sėkmė siejama su komandiniu darbu bei darbuotojų tobulėjimu.

Visų pirma dėl to, kad komandinio darbo rezultatai gerokai geresni negu didelių organizacijų grupių ar individualiai dirbančių žmonių darbo rezultatai. Akivaizdūs pranašumai bendrovei – našesnė ir kokybiškesnė veikla, geresni rezultatai, mažesnės darbo sąnaudos, lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių.

Komandinio darbo samprata

Neretai komandinis darbas tapatinamas su darbu grupėje. Tačiau šiuolaikinei organizacijai, norinčiai įdiegti komandinį darbą, neužtenka tik sudaryti formalias darbo grupes – norint valdyti ir kuo geriau išnaudoti grupės potencialą reikia skatinti atskirų asmenybių bendradarbiavimą.

Grupė suprantama kaip žmonių bendrija, kurios narius jungia koks nors bendras požymis, bendra veikla, interesai, priklausymas vienai organizacijai. Dažniausiai būtent šiuo principu remiasi jūsų organizacijos skyrių darbas. O komanda turėtume vadinti tik tą kartu dirbančių žmonių grupę, kurioje visų asmenų buvimas yra būtinas bendram tikslui pasiekti.

Jei bandytume suformuluoti tikslų komandos apibrėžimą, komandą veikiausiai apibudintume kaip efektyviai dirbančią grupę, pasiekusią tokį integracijos lygį, kai veiklos efektyvumą lemia vaidmenų pasiskirstymas tarp komandos narių, jų tarpusavio santykiai ir motyvacija.

Tikriausiai pastebėjote, kad kiekvienoje grupėje yra vienas aiškus lyderis, kiekvienas grupės narys dirba nesiderindamas prie kitų. Siekdami savų interesų, grupės nariai gali bet kuriuo momentu išeiti iš komandos. Kad taip neįvyktų, ženkite mažą, bet labai reikšmingą žingsnį – vadovavimą ir atsakomybę grupėje padalykite visiems nariams.

Kiekvienas grupės narys bus įsipareigojęs tam tikrą sutartą laiką dirbti grupėje, visi atsakys ne tik už save, bet ir už visą grupę. Būtent šie veiksniai ir yra komandinio darbo požymiai.

Organizacijos vadovai turėtų žinoti, kad komandinis darbas bus efektyvus tik tuomet, kai kiekvieno savo nario sugebėjimus grupė sugebės panaudoti užsibrėžtiems tikslams pasiekti. Taigi formuodami komandą atrinkite tik jai tinkamus narius. Komanda sėkmingai gali dirbti tik kai ji yra racionali ir įmonės, ir kiekvieno jos nario atžvilgiu.

[quote]Tikriausiai pastebėjote, kad kiekvienoje grupėje yra vienas aiškus lyderis, kiekvienas grupės narys dirba nesiderindamas prie kitų. Siekdami savų interesų, grupės nariai gali bet kuriuo momentu išeiti iš komandos. Kad taip neįvyktų, ženkite mažą, bet labai reikšmingą žingsnį – vadovavimą ir atsakomybę grupėje padalykite visiems nariams.[/quote]

Gerai subalansuotoje komandoje dažnai gaunamas sinerginis efektas, kai komandos sugebėjimų visuma yra didesnė už visų komandos narių sugebėjimų sumą. Formuodami naują komandą tam tikrai problemai spręsti stenkitės į ją įtraukti bent kelis patyrusius šios srities darbuotojus.

Tik nepersistenkite – tyrimais įrodyta, kad efektyviausiai dirba mažos (3–8 narių) komandos. Formuodami komandą atkreipkite dėmesį ir į darbuotojų amžių – kuo jaunesnis darbuotojas, tuo jis imlesnis naujovėms. Į komandą stenkitės įtraukti skirtingus vaidmenis gebančius atlikti žmones – pirmininką, organizatorių, formuotoją, idėjų žmogų ir pan.

Taip išvengsite galimos trinties ir konfliktų. Skirtingo mąstymo ir pažiūrų asmenys komandoje dirba kur kas efektyviau – kuo vienodesni dalyviai, tuo mažiau kūrybiškumo.

Komanda ir organizacijos sėkmė

Organizacijos sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių – glaudus vadovų ir darbuotojų bendradarbiavimas, informacijos perdavimas, psichologinis klimatas, darbinis aktyvumas. Visa tai lengviausiai pasieksite tada, kai tikslus iškelsite visų organizacijos narių pastangomis, o konkrečias užduotis paskirsite atskiroms žmonių grupėms.

Taip darbuotojams suteiksite galimybę augti, įsitraukti į bendrų įmonės problemų sprendimą, atsakomybė ir galia pasiskirstys tarp organizacijos vadovybės ir komandos narių. Organizacijoje diegiant komandinio darbo modelį, didelis vaidmuo tenka įstaigos vadovams. Ugdykite kolektyviškumo jausmą tarp komandų ir jų narių.

Organizuokite bendras šventes, sporto varžybas, naujametinius ar kalėdinius vakarėlius. Marškinėliai, pakabukai su organizacijos simbolika sukels priklausymo vienai didelei šeimai jausmą. Tinkamai įvertinkite visos komandos ar atskirų jos narių darbą. Tai nebūtinai turi būti premijos ar kitoks finansinis paskatinimas.

Kartais darbuotojams tiesiog užtenka žinoti, kad jais domimasi, jų darbas pastebimas ir vertinamas. Įvairūs kursai, mokymai, seminarai – tai taip pat pakankamai didelis indėlis į komandos ar atskirų jos narių motyvaciją dirbti. Kiekvienam įstaigos darbuotojui sudarykite tinkamas sąlygas kvalifikacijai kelti, nes nuolatinis tobulėjimas ir naujovių siekimas – vienas iš efektyvaus komandinio darbo požymių.

Iš pradžių komandos nariai turi susipažinti, įvertinti savo ir kolegų galimybes. Nespauskite ir nereikalaukite iš jų daugiau, nei jie šiuo metu gali. Rezultatus pamatysite tik po kurio laiko. Iš anksto nusiteikite, kad kiekvienai komandai turėsite skirti daug laiko. Kuo didesnė komanda, tuo daugiau laiko jai reikia.

Komandos priima efektyvesnius sprendimus nei žmonės, dirbantys individualiai. Visų pirma dėl to, kad dirbant komandoje yra galimybė keistis informacija, ją atnaujinti ir patikimiau pasinaudoti. Netinkamas komandos dydis, laiko trūkumas, nepasitikėjimas, skirtingi kai kurių komandos narių tikslai gali neigiamai paveikti komandos tobulėjimą ir jos teikiamą naudą organizacijai. Norėdami išvengti šių trikdžių, skirkite dėmesį bendravimui.

Būtent komandos narių bendravimas daro įtaką problemų sprendimo efektyvumui ir santykiams komandoje. Komandos nariai turi mokėti klausyti ir teisingai perteikti savo mintis bei informaciją. Surenkite proto šturmą, atrinkite geriausius pasiūlymus, išnagrinėkite juos diskutuodami.

Nesistenkite kolegoms primesti savo nuomonės, įsigilinkite į kiekvieną pasiūlymą. Visuomet paskirstykite užduotis, suplanuokite dienos, savaitės ar mėnesio darbus. Jei problemai spręsti komanda susitiks tik kartą ar du per mėnesį, gerų rezultatų nesitikėkite. Patartina komandos pasitarimus rengti kuo dažniau.

Be abejo, kiekvienos komandos narys prisiima tam tikrą vaidmenį arba tuos vaidmenis kas nors paskirsto. Dažniausiai pakanka turėti du labai protingus komandos narius, kad tarp likusių narių vyktų konstruktyvi diskusija. Atkreipkite dėmesį į tai, kad komandos, turinčios visus ar daugumą komandinių vaidmenų (pirmininką, organizatorių, formuotoją, idėjų žmogų, komandos žmogų, specialistą, kontaktų žmogų, tikrintoją), dirba efektyviau nei kitos.

Žymos