Personalo valdymas

Personalo vadovo vaidmuo

Personalo vadovo svarba, pareigos ir atsakomybė

Lietuvos verslo terminologijoje galima lengvai pasiklysti. Žmogiškųjų išteklių vadovas, personalo vadovas, darbo santykių vadovas – čia tik keletas versijų žmogaus, kurį mes vadinsime personalo vadovu.

Personalo vadovas – specialistas, kurį bendrovės vadovas paskiria atsakingu už personalo valdymą. Jis dažniausiai pavaldus tiesiogiai vadovui arba funkciniams vadovams.

Smulkiame versle personalui ir administracijai dažniausiai vadovauja vienas žmogus. Kad ir kokio dydžio būtų bendrovė, kas nors turi atlikti personalo vadovo funkciją.

Personalo vadovo svarba ir savybės

Skirtingo tipo bendrovėse skiriasi ir personalo vadovo pareigos bei statusas. Organizacinėje schemoje jis dažniausiai atitinka kitų funkcinių vadovų padėtį, pvz., rinkodaros vadovo. Tiesa, tai nebūtinai reiškia tokį patį atlyginimą ir statusą.

Kai kuriose bendrovėse atskiri padaliniai turi po savo personalo vadovo asistentą, kurie už savo padalinio darbuotojų mokymą ir kitą veiklą atsiskaito personalo vadovui.

[quote]Personalo vadovas neturi teisės priimti ir atleisti darbuotojų bei nustatyti darbo užmokesčio dydžio, nesuderinęs to su atitinkamu aukštesniu arba bendrovės vadovu.[/quote]

Savybės, kurių reikalaujama iš personalo vadovo, priklauso nuo darbo apimties. Pagrindinis jo išsilavinimas turi būti ekonominis ir gamybinis.

Taip pat jis turi išmanyti apie gyvenimo sąlygas, vyrų ir moterų problemas, būti susipažinęs su socialinėmis ir psichologinėmis problemomis – gerai suprasti žmogaus prigimtį, būti draugiškas, tvirtas, kantrus ir objektyvus.

Personalo vadovo pareigos

Štai kokias pareigas turi personalo vadovas (pavaldus generaliniam direktoriui):

  • Padeda ir pataria generaliniam direktoriui dėl personalo valdymo politikos, užtikrina, kad personalas susipažintų su šia politika ir ji būtų veiksmingai įgyvendinama.
  • Kartu su kitų departamentų vadovais parengia ir vykdo žmonių verbavimo ir mokymo procedūras.
  • Nustato ir palaiko gerus santykius su profesinėmis sąjungomis ir kitomis institucijomis, besirūpinančiomis užimtumo ir darbo sąlygų klausimais.
  • Padeda darbuotojams spręsti asmenines problemas, tvarko dokumentus ir darbo užimtumo duomenis.
  • Užtikrina atitinkamas saugos priemones ir gerovės paslaugų tarnybas, pvz., valgyklą, sveikatos priežiūros kabinetą ir kt.

Taip pat galima įskaičiuoti keletą specialių pareigų, tačiau jas vykdyti reikia retai:

  • Patarti ir padėti generaliniam direktoriui formuojant personalo valdymo politiką bei rengiant aukščiausios vadovybės mokymo schemas.
  • Atstovauti bendrovei visose derybose su profsąjungomis ir profesinėmis asociacijomis, domėtis naujomis personalo valdymo idėjomis.

Tiesa, personalo vadovas neturi teisės priimti ir atleisti darbuotojų bei nustatyti darbo užmokesčio dydžio, nesuderinęs to su atitinkamu aukštesniu arba bendrovės vadovu.

Žymos