Finansai

Kiek pinigų laikyti įmonės sąskaitoje?

verslas.in
Optimalaus likučio palaikymas ir Millerio-Orro modelis

Šiame portale jau rašėme apie efektyvų pinigų srauto valdymą, atsargų valdymą bei apyvartinio kapitalo valdymą. Pastarąją temą galima plėtoti toliau analizuojant atskirus trumpalaikio turto komponentus, tarkim, gautinų sumų pinigų valdymą.

Kiek grynųjų pinigų turime laikyti įmonės sąskaitoje? Juk jeigu sąskaitoje yra per mažai pinigų, atsiranda rizika patirti apyvartinių lėšų trūkumą. Jeigu per daug, vadinasi, investuojate neefektyviai ir prarandate galimybes. Šiame straipsnyje aptarsime keletą būdų, kaip įmonės sąskaitoje išlaikyti optimalų pinigų kiekį.

[quote]Apyvartinio kapitalo valdymas

Apyvartinio kapitalo valdymas
Daugelis bendrovių, susidurdamos su apyvartinių lėšų trūkumu, ieško papildomo kapitalo už bendrovės ribų. Dažniausiai skolinamasi iš finansinių institucijų, naudojamasi tiekėjų kreditais, neretai prireikia ir naujų akcininkų įnašų bei kapitalo. Tačiau prieš ieškant kapitalo išorėje, vertėtų atsakyti į keletą svarbių klausimų. Daugiau apie tai – čia.[/quote]

Prognozuoti pinigų srautus – būtina

Patikimiausias būdas nustatyti minimalų įmonei reikalingą pinigų likučio dydį yra periodiškai atlikinėti pinigų srautų prognozes, gautus rezultatus papildomai įvertinti remiantis praeities pardavimų statistika ir ateities pardavimų prielaidomis, kuriuos nustato vadovybė.

Tačiau palaikyti minimalų pinigų likutį įmonės balanse neužtenka, nes taip bus prarandamas finansinis lankstumas vykdant kasdienes verslo operacijas. Esant nesudėtingoms operacijoms ir aukštam prognozavimo lygiui bei žinant artimiausios savaitės pinigų mokėjimus ir įplaukas, galima labai tiksliai numatyti pinigų poreikį.

Kasdieniame versle įmonės atlieka daugybę pinigų mokėjimų ir gavimų operacijų, sudaro daugybę naujų sandorių. Piniginės įplaukos yra sunkiai kontroliuojamos, todėl neįmanoma tiksliai numatyti su tuo susijusių piniginių srautų, tenka apsiriboti prielaidomis.

Likutį nulemia vadovybės požiūris į riziką

Ar įmanoma nustatyti saugų pinigų likutį ir išvengti nelikvidumo rizikos? Įmonė gali pasirinkti įvairius metodus pakankamam pinigų likučiui balanse užtikrinti. Tam reikšmingos įtakos turi įmonės vadovybės požiūris į riziką. Galime išskirti du esminius požiūrius.

Kai kurios įmonės skolinasi lėšas iš banko, nors neturi tam svarbaus poreikio. To tikslas – skolintis lengviau, kai pinigų nereikia, nei tuomet, kai reikia. Visiškai priešingai yra sparčiai augančiam verslui, kur stengiamasi palaikyti likutį artimą nuliui, siekiant maksimaliai finansuoti plėtrą.

Tiek pirmuoju, tiek antruoju kraštutiniu atveju dėl vieno rodiklio nukenčia kitas įmonės rodiklis: palaikant per didelį pinigų likutį, nukenčia pelningumas, nes lėšos sąskaitoje nekuria vertės; palaikant kritiškai mažą pinigų likutį, įmonė uždirba pelnus, bet atsiranda nelikvidumo ir kreditinių įsipareigojimų nevykdymo rizika.

[quote]Pinigų srautų valdymas

Pinigų srautų valdymas
Pinigų srautas – pati paprasčiausia sąvoka. Ją gerai supranta net tie, kurie labai mažai ką išmano apie buhalteriją. Vis dėlto, pinigų srautai analizuojami labai retai, o tai yra didžiulė klaida. Daugiau informacijos apie pinigų srautų prigimtį bei valdymą – čia.[/quote]

Millerio-Orro modelis ir jo teikiama nauda

Millerio-Orro modelis pagrįstas tuo, kad įmonei būtina žinoti savo optimalų pinigų likučio lygį (Z), prie kurio reikia stengtis sugrįžti, jei realus pinigų likutis peržengia maksimalią (H) ar minimalią (L) pinigų likučio ribą:

Millerio-Orro modelis

Modelis pagrįstas prielaida, kad įmonė, kuri siekia maksimaliai efektyviai valdyti savo apyvartinį kapitalą, nelaikys per didelių likučių įmonės sąskaitoje, o verčiau tuos pinigus investuos į plėtrą ir kurs vertę.

Norint įvertinti optimalų pinigų likutį bei maksimalią ir minimalią pinigų likučio ribas, naudojant Millerio-Orro modelį būtina žinoti:

  • Vieno vertybinių popierių įsigijimo, pardavimo sandorio kaštus;
  • Galimą maksimalų vienos dienos grynųjų pinigų srautų svyravimą;
  • Palūkanų grąžos normą, kurią tikitės uždirbti investuodami į plėtrą.

Optimaliam pinigų likučiui nustatyti Millerio-Orro modelis yra pakankamai realistiškas, nes įvertina pinigų srautų svyravimą. Minimali pinigų likučio riba gali būti nustatyta vadovaujantis įmonės likvidumo reikalavimais ir finansinėmis apyvartinio kapitalo prognozėmis. Vadovaujantis šiuo modeliu, vadovai turi imtis priemonių tik tuomet, kai priartėjama prie minimalios ir maksimalios pinigų likučių ribos.

[source]Straipsnis yra verslo edukacijos portalo „Verslas.in“ nuosavybė, tad kopijuoti ar kitaip panaudoti straipsnyje esančią medžiagą – griežtai draudžiama.[/source]

Apie autorių

Rimantė Balsienė