Asmeninis tobulėjimas

Intuicija prieš racionalumą

Kas nulemia gerus sprendimus - racionalumas ar intuicija?

Taigi, kas geriau?

Sprendimo priėmimas ir jo įgyvendinimas gali vykti chaotiškai. Nesvarbu, kiek buvo planuota ir rengtasi, procesas dažnai būna painus, greitas, neaiškus ir todėl įtemptas, neramus.

Labai patogu manyti, kad sprendimų priėmimas yra racionalus, metodiškas ir darnus procesas, tačiau realybė yra kiek kitokia. Įvykiai ne visada nuoseklūs ir logiški, o aktuali informacija gali būti neprieinama ar nežinoma.

Žmonės ne visada galvoja sistemingai. Tai trukdo racionaliai mąstyti, todėl reikia pasitelkti instinktyvųjį ir intuityvųjį požiūrius. Racionalus požiūris padeda susisteminti veiksmus ir užtikrinti, kad niekas nebus praleista. Intuityviajam požiūriui būdinga įkvėpimas, įžvalgumas ir nuojauta.

Laikantis racionalaus požiūrio atrandama struktūra, gairės ir metodai, o intuicija padeda įžvelgti detales ir kūrybingai veikti. O kai geriausia variantai įžvalgiai atrenkami ir kūrybiškai įgyvendinami, sėkmė yra garantuota.

Nuojauta, intuicija ir emocijos gali paskatinti nevienareikšmį, neracionalų ir klaidingą sprendimą, bet ir racionalumo sureikšminimas gali baigtis pasąmonės, patirties ir įžvalgumo ignoravimu. Todėl reikia išlaikyti abiejų suvokimo būdų pusiausvyrą.

[quote align=“right“]Nuojauta, intuicija ir emocijos gali paskatinti nevienareikšmį, neracionalų ir klaidingą sprendimą, bet ir racionalumo sureikšminimas gali baigtis pasąmonės, patirties ir įžvalgumo ignoravimu. Todėl reikia išlaikyti abiejų suvokimo būdų pusiausvyrą.[/quote]

Anot ilgamečio bendrovės „Walt Disney Company“ generalinio direktoriaus Michailo Eisnerio, „subalansuotos emocijos yra ypač svarbios, kai sprendimai priimami remiantis intuicija“. Daugybė problemų, kaip antai per didelis pasitikėjimas, gali kilti dėl klaidingo ar nesubalansuoto racionalaus arba instinktyvaus požiūrio.

Kad priimdami sprendimus nesuklystume, reikia ir subalansuotų emocijų, ir ribų neperžengiančio racionalumo. Racionalus požiūris leidžia patikrinti nuojautą, o tai žadina kūrybiškumą, jaudulį ir emocijas. Subalansuoti instinktai panašiai neutralizuoja sterilią ir nekintančią racionalaus požiūrio struktūrą.

Pagrindiniai klausimai

Pabaigai, pateiksime keletą klausimų, kurie padės pereiti nuo teorinių šio straipsnio apmąstymų prie praktinio įgyvendinimo:

  • Ar priimdami sprendimus jūs ir jūsų kolegos gali pagrįsti sprendimus racionaliai? Ar jie jaučia, kad gali pasitikėti intuicija?
  • Ar yra sprendimų, kuriuos būtų buvę galima patobulinti, jei būtų mąstoma racionaliau ar labiau pasitikima intuicija?
  • Ar organizacija yra pernelyg biurokratiška intuityviems, lankstiems ir greitiems sprendimams priimti? Kaip būtų galima pasinaudoti darbuotojų intuicija ir kompetencija?
  • Ar sprendimai priimami ten, kur jie yra, ir įgyvendinami, ar nusprendžiama kur nors kitur? Ar tai niekada nėra sukėlę sunkumų?