Asmeninis tobulėjimas

Dešimt dėsnių, padedančių išlaikyti valdžią

Kiekvienoje žinduolių grupėje visuomet vyksta kova dėl socialinio dominavimo ir viešpatavimo. Pateikiame dešimt auksinių taisyklių, kurių privalu laikytis.

Kiekvienoje organizuotoje žinduolių grupėje, nesvarbu, kad ir kaip jie būtų linkę bendradarbiauti, visuomet vyksta kova dėl socialinio dominavimo. Dalyvaudamas šioje kovoje kiekvienas suaugęs individas įgyja socialinį rangą, kuris jam suteikia padėtį arba statusą grupės hierarchijoje. Situacija niekuomet neišlieka stabili ilgam, pirmiausia dėl to, kad visi siekiantys statuso sensta.

Dominuojantiems individams pasenus, tiesioginiai pavaldiniai meta iššūkį savo viršenybei ir juos nuverčia. Tuomet kivirčai dėl dominavimo atsinaujina, nes kiekvienas šiek tiek pažengia socialiniais laiptais aukštyn. Kitoje skalės pusėje jaunieji grupės nariai greitai bręsta ir palaiko spaudimą iš apačios. Be to, kai kuriuos grupės narius gali staiga pakirsti liga ar atsitiktinė mirtis.

Bendras to rezultatas yra nuolatinė įtampa dėl statuso. Esant natūralioms sąlygoms, ši įtampa išlieka pakenčiama dėl to, kad socialinių grupių dydis yra ribotas. Tačiau, jei dirbtinėje nelaisvės aplinkoje grupė tampa per didelė arba turima erdvė per maža, tuomet lenktynės dėl statuso greitai pasidaro nebevaldomos, siaučia nekontroliuojami mūšiai dėl dominavimo ir gaujų, kolonijų ar genčių lyderiai patiria didžiulę įtampą.

Yra dešimt auksinių taisyklių, kurių privalu laikytis, jei norite valdyti savo grupę ir išlaikyti savo padėtį valdžioje. Jos taikytinos visiems lyderiams – nuo babuinų iki šiuolaikinių prezidentų ir ministrų pirmininkų. Pateikiame dešimt viešpatavimo taisyklių.

Privalote aiškiai demonstruoti valdžios simbolius, pozą ir gestus

Babuinui tai reiškia žvilgantį, gražiai prižiūrėtą, vešlų kailį; ramią, atsipalaidavusią pozą tuomet, kai jis nėra įsitraukęs į konfliktą; lėtą ir tikslingą eiseną. Iš šalies neturi matytis jokių nerimo, neryžtingumo ar svyravimo ženklų.

Tas pats pasakytina ir apie žmonių lyderį, yra tik keli paviršutiniški pakeitimai. Vešlus kailis tampa prabangiu ir įmantriu valdovo kostiumu, kuris yra dramatiškai pranašesnis už jo pavaldinių. Lyderio pozos yra unikalios jo dominuojančiam vaidmeniui. Kai ilsisi, jis gali atsilošti ar atsisėsti, o kiti turi stovėti tol, kol jiems bus leista pasielgti taip pat.

Situacija pasikeičia, kai lyderis ima agresyviai elgtis ir siekia pasirodyti. Tuomet, ar babuinas, ar princas, jis turi užimti įspūdingesnę padėtį nei jo pavaldiniai. Tiesiogine to žodžio prasme jis privalo iškilti virš jų taip, kad jo psichologinė būklė atitiktų fizinę pozą. Babuinų vadui tai lengva – dominuojanti beždžionė beveik visuomet didesnė nei jos pavaldiniai. Įspūdį dar sustiprina baimingų pavaldinių keliaklupsčiavimas ir gūžimasis.

Žmonių lyderiui gali prireikti dirbtinių priemonių. Didesnis jis gali atrodyti apsivilkdamas didelę mantiją arba užsidėdamas aukštą galvos apdangalą. Ūgį galima padidinti užlipus ant sosto, platformos, gyvūno ar kokios nors transporto priemonės arba sekėjams nešant jį aukštai iškeltą. Silpnesnių babuinų gūžimasis gali būti stilizuotas įvairias būdais: pavaldiniai sumažina savo ūgį nusilenkdami, atlikdami reveransus, atsiklaupdami ar puldami kniūbsti ant žemės.

Orūs lyderystės demonstravimo būdai, bendri ir gyvūnui žmogui, ir babuinui, daugeliu formų išlikę ir šiandien. Primityviausius ir akivaizdžiausius juos galima pamatyti žiūrint į generolus, teisėjus, aukštus dvasininkus ir išlikusius karališkuosius asmenis. Kitaip nei ankstesniais laikais, šie būdai labiau naudojami ypatingomis progomis, tačiau tokioms progoms atėjus jie tokie pat pretenzingi, kaip ir anksčiau. Ceremonijų pompastikai ir prabangai neatsispiria net ir labiausiai apsišvietę akademikai.

Ten, kur imperatoriai užleido vietą išrinktiems prezidentams ir ministrams pirmininkams, asmeninio dominavimo demonstravimas tapo ne toks išreikštas. Pasikeitė lyderio vaidmens akcentas. Naujojo stiliaus lyderis yra žmonių tarnas, kuris yra ir jų vadovas, o ne engėjas. Dėvėdamas gana neišvaizdų kostiumą, jis pabrėžia, kad sutinka su šia padėtimi, tačiau tai tik triukas. Tai nedidelis nesąžiningumas, kurį jis gali sau leisti, kad atrodytų vienas iš minios.

Aktyvios konkurencijos situacijomis privalote agresyviai grasinti savo pavaldiniams

Sulaukęs bent mažiausio iššūkio iš žemesnio rango babuino, grupės lyderis nedelsdamas demonstruoja įspūdingą grasinantį elgesį. Grasinimų išraiškos yra labai įvairios – nuo tų, kuriose daug agresijos ir mažai baimės, iki tokių, kuriose daug baimės ir tik truputis agresijos. Šių baimingų grasinimų, kurie būdingi silpniems, tačiau agresyviems gyvūnams, dominuojantis gyvūnas niekuomet nenaudoja, nebent jo valdžia būtų rimtai susvyravusi.

Kol jo padėtis saugi, jis demonstruoja tik pačius agresyviausius grasinimus. Jis gali būti toks saugus, kad visa, ką jam reikia padaryti, tai parodyti, jog jis tuoj pagrasins – netgi nesivarginant to iš tikrųjų atlikti. Silpnesniam individui nuslopinti gali pakakti staigaus masyvios galvos judesio nepaklusnaus pavaldinio link. Pavaldinio veiksmų suerzintam galingam žmonių lyderiui pakanka pasukti galvą jo link ir persmelkti griežtu žvilgsniu.

Jei reaguodamas į tiesioginę grėsmę lyderis pakelia balsą ar pratrūksta pykčiu – tai silpnumo ženklas. Kaip bendrą priemonę savo padėčiai patvirtinti, spontaniškai ar sąmoningai tai gali daryti ir stiprus lyderis. Dominuojantis babuinas gali elgtis taip pat – staiga puldamas savo pavaldinių link ir juos terorizuodamas tam, kad primintų apie savo galią. Tai leidžia jam pelnyti keletą taškų, o vėliau jis gali lengviau siekti tikslų paprasčiausiu galvos linktelėjimu.

Kartkartėmis taip elgiasi ir žmonių lyderiai – išleisdami griežtus įsakus, vykdydami netikėtus patikrinimus ar energingai pamokslaudami grupei. Jei esi lyderis, per ilgai būti negirdimam, nematomam ar nejaučiamam yra pavojinga. Jei galimybės pademonstruoti galią nesuteikia natūraliai susiklostančios aplinkybės, tuomet reikia sukurti tokias aplinkybes, kurios leistų tai padaryti. Nepakanka tik turėti galios, reikia, kad kiti matytų jos turint.

Kilus fiziniam iššūkiui jūs (ar jūsų atstovui) turite pajėgti jėga nugalėti pavaldinius

Jei grasinimas nesuveikia, po jo turi įvykti fizinis užpuolimas. Jei esate babuinų vadas, tai daryti pavojinga dėl dviejų priežasčių. Pirma, fizinėje kovoje tenka nukentėti netgi laimėtojui, o dominuojančio gyvūno statusui padaryta žala yra didesnė, nei patirta pavaldinio. Todėl vadas atrodys ne toks gąsdinantis.

Antra, pavaldinių visuomet yra daugiau ir jei bus per daug prispausti, jie gali susivienyti prieš vadą ir jį bendromis pastangomis nugalėti. Būtent dėl šių dviejų dalykų dominuojantiems individams grasinimas yra patrauklesnis metodas nei tikras puolimas.

Žmonių lyderis šią problemą iš dalies išsprendžia naudodamas specialią malšintojų kategoriją. Nesvarbu, ar tai būtų kariuomenė, ar policija, jie yra savo darbo specialistai ir jį atlieka taip profesionaliai, kad juos galėtų nugalėti tik visuotinis liaudies sukilimas. Kraštutiniais atvejais despotas panaudos papildomas, dar labiau specializuotas malšintojų kategorijas (tokias kaip slaptoji policija), kurių darbas yra numalšinti eilinius malšintojus, jei jie kartais nukryptų nuo tikslo.

Protingai manipuliuojant ir administruojant, tokią agresyvią sistemą galima valdyti taip, kad užtektinai informacijos sistemai kontroliuoti turėtų tik lyderis. Visi kiti yra sutrikę, išskyrus tada, kai gauna nurodymus iš aukščiau. Taip šiuolaikinis despotas gali efektyviai išlaikyti valdžios priemones ir dominuoti.

Apie autorių

Desmond Morris

Žymus anglų zoologas, sociobiologas, daugiau nei 50 mokslinių straipsnių ir 7 knygų autorius, tame tarpe ir "Žmonių zoologijos sodas" ("Vagos leidykla", 2013 m.).