Asmeninis tobulėjimas

Vadovo vaidmuo

Kokius vaidmenis privalo atlikti bendrovės vadovas?

Pastarųjų metų vadovo pareigų prigimties tyrimai pateikė daug naujų samprotavimų. Siekdamas įgyvendinti organizacijos uždavinius vadovas iš esmės atlieka vis daugiau vaidmenų.

Visi organizacijoje dirbantys žmonės turi tam tikrą atsakomybę. Tačiau vadovai atsako ne tik už savo, bet ir už kitų veiklą.

Ši papildoma užduotis sudaro nemaža rūpesčių, nes viską kontroliuoti nėra lengva. Vadovui ne visuomet užtenka laiko patikrinti, ką kiekvienas daro, todėl jis šiek tiek rizikuoja.

Vadovo vaidmenys

Viena svarbiausių vadovo pareigų yra efektyvumo užtikrinimas. Jis turi derinti skirtingus tikslus ir poreikius, reikalaujančius išteklių, kurie būna riboti.

Reikia išlaikyti pusiausvyrą tarp departamentų ir atskirų asmenų tikslų ir poreikių, todėl būtina nustatyti prioritetus. Siekdamas numatytų tikslų, vadovas dirba su žmonėmis ir per žmones.

Vadovas taip pat yra:

  • Tarpininkas ginčuose, galinčiuose turėti poveikio kolektyvo dvasinei būklei bei našumui.
  • Politikas, organizaciniams tikslams pasiekti pasitelkiantis įtikinėjimus ir kompromisus.
  • Diplomatas, atstovaujantis bendrovei firmos viduje ir už jos ribų vykstančiuose susitikimuose.

Yra ir daug kitų vadovo vaidmenų. Vadovas turi būti lankstus, kad galėtų atitinkamai ir veiksmingai keisti vaidmenis.

Trys būtini vadovo įgūdžiai

Vadovo atsakomybė reikalauja ir našaus, ir veiksmingo darbo. Pyteris Drakeris pabrėžia svarbų dalyką, kad nors našumas svarbus, vis dėlto efektyvumas yra gyvybiškai būtinas, t.y. būtinas gebėjimas pasirinkti tinkamus uždavinius arba priemones uždaviniams pasiekti.

Čia pat priduria: „Esminis klausimas yra ne kaip daryti dalykus teisingai, o kaip sužinoti, kurie dalykai yra teisingi, ir sutelkti išteklius ir pastangas jiems padaryti“.

[quote author=“Pyteris Drakeris“]Esminis klausimas yra ne kaip daryti dalykus teisingai, o kaip sužinoti, kurie dalykai yra teisingi, ir sutelkti išteklius ir pastangas jiems padaryti.[/quote]

Vadovo galimybės dirbti efektyviai ir našiai būna neišvengiamai ribojamos, t.y. įmonė gali nustatyti tam tikrus elgesio su pavaldiniais apribojimus, arba įmonės savininkai gali suteikti tik apribotus finansinius išteklius.

Roberto Katzo, kuris apibūdino tris pagrindinius valdymo įgūdžių tipus, tyrimai parodė, kad nors visi trys tipai reikšmingi efektyviam valdymui, jų svarbą lemia vadovo padėtis organizacijoje. Štai šie trys tipai:

  • Techniniai įgūdžiai – gebėjimas naudotis specialiomis priemonėmis, procedūromis bei technikomis.
  • Darbo su žmonėmis įgūdžiai – gebėjimas dirbti su žmonėmis, juos suprasti ir motyvuoti – tiek individualiai, tiek grupėmis.
  • Koncepciniai įgūdžiai – gebėjimas koordinuoti ir integruoti visą organizacijos veiklą ir ypač veiksmingus, ilgalaikius sprendimus.

Techninių ir darbo su žmonėmis įgūdžių labiau reikia smulkiame versle, kur vadovas daugiau bendrauja su pavaldiniais. Koncepciniai įgūdžiai yra privalomi vidutiniame ar stambiame versle, kur organizaciją sudaro didelis žmonių skaičius, tad, savaime suprantama, būtinas sisteminis požiūris.

Žymos