Asmeninis tobulėjimas

Lyderis prieš vadovą

Lyderystės ir vadybos panašumai bei skirtumai

„Jie nekuria planų, jie nesprendžia problemų, jie net nevadovauja darbuotojams. Pagrindinė lyderio užduotis yra paruošti organizaciją pokyčiams“, – Džonas Koteris

Lyderystė skiriasi nuo vadybos, tačiau dėl kitų priežasčių, negu mano daugelis.

Lyderystė nėra kažkokia mistika ir neturi nieko bendra su „charizma“ ar dar kokia egzotine žmogaus savybe. Lyderystė nėra skirta „išrinktiesiems“. Ir lyderystė tikrai nėra vadybos pakaitalas.

Lyderystė ir vadyba yra dvi skirtingos, tačiau viena kitą papildančios veiklos. Abi yra žutbūt reikalingos norint išsilaikyti greitai besikeičiančiose rinkose. Tiek lyderis, tiek vadovas turi atlikti jam skirtas funkcijas, kurios reikalauja skirtingų savybių.

Daugybė bendrovių šiandien skiria didelį dėmesį vadybai, bet pamiršta lyderystę. Sėkmingos kompanijos nelaukia, kol lyg iš niekur nieko apsireikš lyderis. Jos aktyviai ieško potencialių lyderių, ugdo juos ir globoja.

Tačiau nepakliūkite į spąstus. Stipri lyderystė be stiprios vadybos nėra geriau, o kartais tik blogiau. Geriau stipri vadyba ir prasta lyderystė, negu stipri lyderystė ir prasta vadyba. Iššūkis mums yra rasti balansą tarp stiprios lyderystės ir stiprios vadybos.

Žinoma, ne kiekvienas gali turėti puikių vadybos ir lyderystės sugebėjimų. Vieni žmonės yra puikūs vadovai, tačiau neturi lyderio instinkto. Kiti nesuprantamu būdu atrodo kaip apsigimę lyderiai, tačiau nieko nenuvokia apie vadybą.

Iš tiesų, tai vadybos ir lyderystės gebėjimus turintis žmogus yra labai didelė retenybė. Tokių beveik nėra. Protingai elgiasi bendrovės, kurios tokių net neieško.

Skirtumas tarp lyderystės ir vadybos

Vadybos užduotis yra sutvarkyti organizacijoje vyraujantį sudėtingumą. Praėjusiame amžiuje gimė „korporacijos“ sąvoka, kuri reiškia stambią organizaciją. Be puikios vadybos, šios organizacijos būtų labai chaotiškos ir išgyventi joms būtų nepaprastai sunku.

Gera vadyba suteikia aiškumo, tvarkos ir nuoseklumo įgyvendinant bendrovės tikslus, užtikrinant produktų kokybę bei grynuosius pajamų srautus. Be to, nesant gerai vadybai darbuotojai iš bendrovės gali greitai išsibėgioti, nes taps neaišku, kas už ką atsakingas.

[quote align=“right“]Lyderystės užduotis yra susidoroti su pokyčiais. Lyderystė tapo svarbi dėlto, kad per pastaruosius keletą dešimtmečių pokyčių padaugėjo, o ateityje jų turėtų būti dar daugiau. Verslo aplinka šiandien keičiasi labai greitai, o konkurencija vis intensyvėja.[/quote]

Tuo tarpu lyderystės užduotis yra susidoroti su pokyčiais. Lyderystė tapo svarbi dėlto, kad per pastaruosius keletą dešimtmečių pokyčių padaugėjo, o ateityje jų turėtų būti dar daugiau. Verslo aplinka šiandien keičiasi labai greitai, o konkurencija vis intensyvėja.

Technologinės inovacijos, tarptautinė konkurencija, rinkų dereguliavimas, didelio kapitalo rinkų intensyvumas, besikeičianti demografinė padėtis ir daugybė kitų faktorių prisideda prie kintančios verslo aplinkos. Daryti šiandien 5 proc. geriau tai, ką darei vakar, nebėra sėkmės formulė.

Taikos metu karinė armija gali išgyventi turėdama gerus vadovus. Tačiau prasidėjus karui lyderystė yra privaloma. Dar niekas nesugalvojo, kaip sėkmingai vadovauti žmonėms, kad šie laimėtų mūšį. Kariuomenei reikia stipraus lyderio.

Šios dvi skirtingos funkcijos – susitvarkyti su organizacijos sudėtingumu ir susitvarkyti su pokyčiais – parodo skirtumą tarp vadybos bei lyderystės. Kiekvienai iš jų yra svarbu suvokti, ką reikia atlikti, sukurti žmonių komandą, kurie galėtų įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir užtikrinti, kad šie žmonės iš tiesų atliktų savo darbą. Panagrinėkime kiekvieną iš šių trijų funkcijų detaliau.