Vadyba

Lyginamoji analizė

nuo to laiko, kai praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pabaigoje “Xerox“ grupė įvedė lyginamosios analizės terminą vadybos teorijoje, lyginamosios analizės metodo populiarumas ir naudojimas nepaprastai išaugo. Tai nėra lyginimasis su konkurentais, bet jis visada naudingas.

Nuo to laiko, kai praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pabaigoje “Xerox“ grupė įvedė lyginamosios analizės terminą vadybos teorijoje, lyginamosios analizės metodo populiarumas ir naudojimas nepaprastai išaugo.

Žinia, kad japonai pardavinėjo mažus ir vidutinio dydžio kopijavimo aparatus už kainas, mažesnes už “Xerox“ gamybos sąnaudas, tuo metu sukėlė beveik šoką. Įmonių vadovai pabandė tai aiškinti japonų pomėgiu dempinguoti kainas. Tačiau giliau panagrinėjus buvo nustatyta, kad japonai įvykdė didžiulį projektavimo ir gamybos šuolį, o “Xerox“ gamybos produktyvumo tikslai buvo toli gražu ne tokie, kokie turėjo būti.

[term_blocks]

Todėl, siekiant paspartinti tobulėjimą, kaip tik tuo metu ir buvo įvestas lyginamosios analizės metodas. Nuo to laiko lyginamosios analizės metodas pasklido žaibo greičiu nuo anglosaksų šalių po visą pasaulį.

Angliškai žodis “benchmark“ (reperis) yra topografijoje vartojamas terminas, kuris reiškia fiksuotą tašką, t.y. tašką (dažnai raudoną), pažymėtą ant uolienos ar kokios nors kitos nejudančios masės. Jis yra naudojamas kaip atskaitos taškas nustatant aukščius virš jūros lygio ir vietas pastatams ir kitokiems statiniams.

Šis terminas ir buvo perkeltas į lyginamosios analizės metodą, naudojantį tokius “atskaitos taškus“, kurių anksčiau lyg ir nebuvo. Dėl šios priežasties lyginamosios analizės metodas pelnytai išpopuliarėjo.

Didžioji organizuoto pasaulinio verslo dalis yra vykdoma planinės ekonomikos sąlygomis ta prasme, kad vadovas yra atsakingas už dalį kompanijos, organizacijos ar administracijos viešajame sektoriuje, kuriame nėra tikros konkurencijos, o pinigai yra gaunami ne iš vartotojų ar klientų, o iš aukščiau. Kitaip tariant, verslą finansuoja viršininkai.

[quote align=“right“]Didžioji organizuoto pasaulinio verslo dalis yra vykdoma planinės ekonomikos sąlygomis ta prasme, kad vadovas yra atsakingas už dalį kompanijos, organizacijos ar administracijos viešajame sektoriuje, kuriame nėra tikros konkurencijos, o pinigai yra gaunami ne iš vartotojų ar klientų, o iš aukščiau. Kitaip tariant, verslą finansuoja viršininkai.[/quote]

Stambios oro linijų kompanijos padalinio vadovas neturi jokios galimybės samdyti lėktuvus iš “Air Kazachstan“ kompanijos, kad galėtų sumažinti palūkanų ir nusidėvėjimo išlaidas. Jis taip pat negali samdyti pilotų iš Vengrijos nacionalinio oro vežėjo “Malev“ arba Lenkijos “Lot“, kurių pilotai, apmokyti skraidyti “Airbus“ arba “Boeing“ lėktuvais, kainuoja tik menką dalį to, kas būtų išleista ruošiant savus pilotus. Analogiškai būtų neįsivaizduojama naudotis Malaizijos oro linijų kompanijos skrydžius aptarnaujančio personalo, kuris ne tik pigiau kainuoja, bet ir yra labai vertinamas, paslaugomis.

Tokiems klausimams spręsti mūsų vadybininkas yra siunčiamas į technikos ar skrydžių valdymo departamentą, kurio vadovai dirba kaip monopolininkai, dėl to vadybininkas negali laisvai pasirinkti tiekėjų. Taigi valdo planinė ekonomika, neturinti jokio atskaitos taško, kuriuo remiantis būtų galima didinti funkcionavimo efektyvumą.

Atskaitos taškų nebuvimas tokiose sistemos dalyse, kuriose konkurencija neveikia, yra svarbi lyginamosios analizės naudojimo priežastis. Konkurencijos elementas veikloje tampa plėtros varomąja jėga, nes jis pakelia mūsų ambicijų lygį ir skatina domėtis mokymusi, o tai savo ruožtu skatina efektyvumą ir konkurencingumą. Visose srityse, kuriose konkurencija neveikia, identifikuoti atskaitos taškus lyginamosios analizės metodu yra verta.

Teoriją galima pailiustruoti čia pateikta schema:

Atsižvelgiant į tą apimtį, kiek ji pasklido, lyginamoji analizė tapo trivializuota, todėl pats žodis dabar semantiškai yra neaiškus. Laipsniškai lyginamoji analizė tapo interpretuojama kaip paprastas pagrindinių rodiklių palyginimas, užmirštant priežastingumą, mokymąsi ar pažangą.

Kyla pavojus, kad lyginamoji analizė degeneruos į organizacinį apeiginį šokį – ji nebus susidomėjimą kelianti akademinė studija, bet taps procedūra, neduodančia jokių apčiuopiamų rezultatų.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in