Įmonės valdymas

Kaip sutarti su verslo partneriu?

//pixelbay.com: Hans
Keturi patarimai vystantiems verslą kartu su partneriu(-iais)

Kai 31-erių Ari Mir ir 38-erių Amos Elliston susitiko vienoje bendrovėje, jie greitai ėmė papildyti vienas kito mintis, o pokalbiai pasisuko link nuosavo verslo. Po septynerių metų jie įkūrė „Pocket Change“ startup’ą, kuris siekia sukurti universalią apdovanojimo (angl. rewards) valiutą mobilioms aplikacijoms.

Po šiek tiek daugiau nei metų veiklos, San Franciske įregistruota bendrovė jau pritraukė 5 milijonus JAV dolerių iš rizikos kapitalo fondų. Anot bendraįkūrėjų, partnerystė buvo sėkminga todėl, jog dar pačioje pradžioje jie nusistatė tam tikras tarpusavio bendravimo ribas ir darbo tvarką.

„Nesame geriausi draugai, nes reikia išlaikyti tam tikrą atstumą, jog darbiniai reikalai netaptų pernelyg asmeniški“, – sako vienas iš jų. Nesutarimai bei nesusipratimai tarp bendraįkūrėjų ar tiesiog akcininkų gali paskandinti bendrovę labai greitai, nepraėjus nė pusmečiui. Pateikiame keturis patarimus, kaip sutarti su verslo partneriu(-iais).

Pažiūrėkite pašaliečio žmogaus akimis

Nepaisant to, jog daugybė įmonių turi valdybas, joms vis tiek reikia nešališko žmogaus nuomonės. Kernegio Mellono universiteto verslumo profesorius Frankas Demmleris pataria, jog bendraįkūrėjai pristatytų būsimus bendrovės tikslus bei būsimus iššūkius 2-3 mentoriams.

Veiklos tikslų pristatymas trečiosioms šalims perteikia viziją, kurios bus siekiama. Tarkim, jeigu partneriai nesutinka dėl kainodaros, galima grįžti prie pradinės vizijos ir teirautis mentorių patarimo. Tai leidžia bendraįkūrėjams pamatyti priimamus sprendimus per kitą prizmę.

Išspręskite problemas prieš joms atsirandant

Taip, kaip verslui ruošiatės kurdami verslo planą, bendraįkūrėjai turėtų susėsti kartu bei pasiruošti potencialiai didžiausioms verslo ir tarpasmeninių santykių problemoms. Identifikavus problemas, galima surasti išankstinius sprendimus. Tarkim, susitarimui dėl partnerių skiriamo laiko bendrovei ar asmeninių problemų (pvz., ligos).

Taip pat, ne mažiau svarbu yra susitarti dėl sėkmės scenarijaus, kai įmonė uždirba daugiau negu buvo planuota. Galimas daiktas, jog vienas partneris norės „išsiimti“ pinigus, o kitas – juos reinvestuoti ir plėsti verslą. Laikas, skirtas šioms problemoms išspręsti, gali padėti sutaupyti daug laiko ir galvos skausmo ateityje.

Aiškiai pabrėžkite darbo atsakomybes

Jeigu vienas iš įkūrėjų kratosi naštos ir darbo, tai gali sukelti kito(-ų) bendraįkūrėjo(-ų) pasipiktinimą. Vienas iš būdų to išvengti yra rengti reguliarius susitikimus, kurių metu būtų aptariama, ką kiekvienas iš įkūrėjų iki sekančio susitikimo turi atlikti. Tokių susitikimų organizavimas suteikia aiškumo bei mažina įtampą.

Turėkite omenyje, jog subalansuotas darbas nebūtinai reiškia tam tikrų projektų dalybas pusiau. Daug geresnis variantas yra kai vienas žmogus perima vieną sritį, sakykim, rinkodarą, o kitas žmogus koncentruojasi ties operacijų valdymu. Žinoma, šitaip skirstant atsakomybę jūs turite kruopščiai pasverti vienas kito stiprybes bei silpnybes.

Priimant sprendimą atkreipkite dėmesį į partnerius

Daugeliui verslo partnerių, net ir smulkmeniškiausių sprendimų priėmimas gali tapti skausmingu procesu, lėtinančiu bendrovės augimo trajektoriją. Mokėjimas efektyviai derėtis su savo verslo partneriais gali padėti sklandžiau įveikti aklavietes, kuriose kartais atsiduriama.

Verslininkai dažnai kalba apie tą patį, tik skirtingais žodžiais – o tai sugadina santykius. Tarkim, pinigų išsiėmimas esant pelnui gali būti palaikomas finansiniu saugumu („grynieji juodai dienai“) vieno partnerio. Tokiu atveju, kitas partneris – jūs – galite perteikti finansinį saugumą per kitą prizmę („finansinis saugumas – verslo stabilumas“). Atkreipkite dėmesį į partnerio poreikius ir palenkite juos savo pusėn.

Žymos

Apie autorių

Alina Dizik