Personalo valdymas

Efektyvus koučingas (I dalis)

Kas tai yra, kodėl tai veikia ir kaip galėtume tai pritaikyti?

Vienas iš būdų sumažinti trikdžius yra sutelkti dėmesį. Kai sutelkiamas dėmesys, žaidėjas peržengia ribą ir pasiekia tokį lygį, kai gali gebėti bei pademonstruoti visas savo galimybes.

Timotėjus Galvėjus šią būseną vadina „atpalaiduojančiu susitelkimu“. Kitų knygų autoriai šią būseną vadina „srove“ (angl. flow).

Kai kuriems žmonėms ši būsena pasirodė kaip giliai iki sielos gelmių sukrečianti patirtis, kuri pasitaiko pasinėrus į fizinę ar protinę veiklą.

Atpalaiduojantis susitelkimas įveikia trikdžius

Vienas mano bičiulis dalyvaudavo motociklų lenktynėse ir kartais, kai jau būdavo ant išsekimo ribos, žvilgsniu prilipęs prie savo priešininko nugaros, sugebėdavo pasiekti šią būseną.

Jo mintys ir veiksmai susiliedavo, laikas sulėtėdavo, o variklių gausmas pritildavo. Šioje būsenoje jis instinktyviai pajusdavo kiekvieną priešininko klaidelę ir nedelsdamas ja pasinaudodavo.

Kad pasiektum šią būseną, nebūtinai reikia tokios dramatiškos situacijos. Ji gali pasitaikyti, užsiimant ir tokiais žemiškais dalykais, kaip rašymas.

Įsivaizduokite, kad sėdate prie rašomojo stalo ir griebiatės rašymo. Keletą kartų pamėginę, pastebite, kad viskas ne taip paprasta. Atsistoję uždarote duris, vėl prisėdate ir pradedate dar kartą.

Ir staiga ima lietis žodžiai. Jūs įninkate į užduotį. Žvilgtelėję į laikrodį, net nustembate – laikas pralėkė tiesiog nepastebimai, o pusė ataskaitos jau ir paruošta.

Iš „vidinio žaidimo“ perspektyvos pažvelgus, svarbus vadybininko arba koučerio vaidmuo yra padėti sumažinti trikdžius, kurie daro įtaką kartu dirbančių žmonių veiklai. Tai ženklus susikaupimo poslinkis.

Taigi, kas yra koučingas?

Štai gana plačiai vartojamas apibrėžimas: „Koučingas yra menas palengvinti darbą, mokymąsi ir tobulėjimą kitam“. Verta įdėmiau įsigilinti į kai kuriuos šio apibrėžimo žodžius.

[quote]Štai gana plačiai vartojamas apibrėžimas: „Koučingas yra menas palengvinti darbą, mokymąsi ir tobulėjimą kitam“.[/quote]

Pradėsiu nuo žodžio darbas. Koučingas komercinėje veikloje siejasi su darbu ir viskas, ką padaro arba pasako koučeris, skirta darbo tobulinimui. Pagerėjusi darbo kokybė siejama su ypatingų užduočių ar projektų atlikimu, tikslo pasiekimu arba efektyvesne veikla.

Žodžio tobulėjimas ypatumai – pradžioje reikia ką nors išmokti, kad galėtum tobulėti. Koučingas apima labai plačią sferą ir nurodo, kaip traktuoti užduotį, neatsiliekant nuo naujausių technologijų, na o tobulėjimas siejamas su asmenybe.

Pagaliau prieiname prie palengvinimo. Tai sakydamas, turiu galvoje daugiau, nei supaprastingi, nors šis veiksmas irgi pageidautinas. Palengvinimas reiškia, kad mokomas asmuo turi galimybę viską apgalvoti pats, įgyti požiūrį ar idėją. Pripažįstama, kad žmogus gali išmokti, net jeigu jo niekas ir nemoko.

Tai savo ruožtu reiškia, kad koučeris turi atsisakyti minties, jog jis žino teisingą atsakymą, o paties koučerio vaidmuo – paskatinti žmogų tyrinėti, kad jis įgytų geresnį supratimą, taptų sąmoningesnis ir tada priimtų geresnį sprendimą.

Galiausiai, menas. Netvirtinu, kad koučingas – tai ne mokslo sritis, greičiau priešingai. Tačiau tam tikra prasme koučingas yra menas. Jei atliekamas puikiai, neskiriama dėmesio atlikimo technikai: koučeris sutelkia visą dėmesį į žaidėją ir koučingas tampa panašus į tobulai atliekamą harmoningą šokį.

Šiuo atveju koučerio protas, intuicija ir vaizduotė tampa vertingu koučingo indėliu. Koučingo mokslas atsiranda tada, kai daugiamete patirtimi ir stebėjimais pasidalija vienminčiai, kai remiasi kitomis susijusiomis disciplinomis, pvz., psichologija arba filosofija.