Vadyba

Orientavimasis į procesą

daugelis organizacijų pasirenka orientavimosi į procesą politiką, kurios pagrindinė idėja yra fokusuoti dėmesį į klientą ir vengti pusiau optimalių sprendimų bei koordinacijos tarp organizacinių padalinių stokos.

Daugelis organizacijų pasirenka orientavimosi į procesą politiką, kurios pagrindinė idėja yra fokusuoti dėmesį į klientą ir vengti pusiau optimalių sprendimų bei koordinacijos tarp organizacinių padalinių stokos.

Orientavimuisi į procesą dažnai prireikia sukurti matricinę organizacinę struktūrą, kurioje darbuotojai yra įjungiami į kompetencijų vienetus, produktų sritis ir t.t., o verslo procesai yra užklojami virš jų. Tipiška į procesą orientuota matricinė organizacinė struktūra yra pavaizduota šiame paveikslėlyje.

[term_blocks]

Šiame paveikslėlyje yra pateiktas kompanijos, kurios korporacinė misija yra kurti, vertinti ir integruoti produktus savo klientams, pavyzdys. Taigi šios trys funkcijos yra trys pagrindiniai procesai kliento atžvilgiu, ir yra išskirtos trys kompetencijų sritys: kūrimas, projektavimas ir išbandymas.

Į procesą orientuotas darbo metodas yra kuriamas sutelkiant dėmesį į klientą, siekiant, kad prekės būtų pristatomos kuo efektyviau. Klausimas yra toks: kaip mes galime kuo efektyviau panaudoti savo kompetencijas trijose srityse (t.y. pateikti rezultatą, kuris tenkintų klientą)?

[quote align=“right“]Į procesą orientuotas darbo metodas yra kuriamas sutelkiant dėmesį į klientą, siekiant, kad prekės būtų pristatomos kuo efektyviau. Klausimas yra toks: kaip mes galime kuo efektyviau panaudoti savo kompetencijas trijose srityse (t.y. pateikti rezultatą, kuris tenkintų klientą)?[/quote]

Pagrindiniai procesai gali vykti keliose kompetencijų srityse, o didelėse organizacijose taip pat įprasta, kad jie apima kelis geografinius regionus. Tada klausimas tampa toks: kaip mes galime kuo efektyviau išnaudoti savo žinias įvairiose šalyse, kad užtikrintume klientui pristatymą globaliu mastu?

Kaip skaitytojas, be abejo, supranta, organizacijose visada vyksta procesai, ar jie būtų aiškiai suformuluoti, ar ne.

Organizacija, aiškiai orientuojanti savo procesus, supaprastina savo struktūrą, kuri tampa lengviau paaiškinama ir klientams, ir saviems darbuotojams. Aiškiai suformuluoti procesai palengvina laipsnišką (žr. skyrelį “Kaizen“) arba radikalų (žr. skyrelį “Verslo procesų pertvarkymas (VVP)“) organizacinės struktūros tobulinimą, taip pat padeda lengviau identifikuoti siaurąsias proceso srautų vietas ir tiksliai suprasti išlaidų judėjimo kelius.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in