Įmonės valdymas

Strateginiai žemėlapiai

Priemonė, padėsianti jums pažinti savo paties strategiją

Mokymosi bei augimo perspektyva

Strategijos pamatas yra mokymasis bei augimo potencialas. Juos nusako organizacijos ir darbuotojų pagrindiniai sugebėjimai bei kompetencija, technologijos bei bendrovės kultūra, reikalinga įmonės plėtrai.

Bendrovės vadovai turi nuspręsti, kokių įgūdžių, technologijų bei atmosferos reikės norint sukurti keturis prieš tai minėtus vidinius procesus. Nors teoriškai apie šią perspektyvą galima pasakyti mažiausiai, tačiau būtent su ja vadovai turi daugiausia problemų.

[post_blocks]

Pirmasis elementas yra sugebėjimai. Juos galima išskirti į dvi kategorijas: organizacijos sugebėjimai (kurioje vietoje organizacija yra svarbi?) bei darbuotojų įgūdžiai (ar darbuotojai yra pakankamai kvalifikuoti, kad galėtų dirbti savo darbą?). Būtina suprasti abi kategorijas, nes jos papildo viena kitą.

Antrasis elementas yra technologijos. Į jas įeina visos IT sistemos, ištekliai bei resursai (išskyrus žmogiškuosius). Šiame elemente būtina suprasti, kokie ištekliai ir resursai bus pasitelkiami pagalbon norint sukurti galutinį produktą ar pasiūlyti paslaugą.

Galiausiai, trečiasis elementas yra bendrovės kultūrą. Verta priminti, jog šiais laikais darbuotojus labiau motyvuoja ne išoriniai (postas, atlyginimas), o vidiniai (iššūkiai, mokymasis, tobulėjimas) stimulai. Būtent bendrovės kultūra daro didžiausią įtaką darbuotojų motyvacijai.

Mūsų nuomone, ši perspektyva yra svarbiausia, nes nuo jos viskas ir prasideda. Žmonės, technologijos ir kultūra yra visa ko pamatas. Būtent žmonės dalyvauja verslo procesuose, per kuriuos kuriama vertė klientams, o per ją gaunama finansinė nauda.

Mokymosi bei augimo perspektyva yra „dangoraižio“ pamatas ir jeigu to pamato nebūsime pakloję tinkamai, nesvarbu, kokio grožio bus pats dangoraižis – jis vieną dieną nuvirs.

[quote align=“right“]Strateginiai žemėlapiai nepadaro strategijos mokslu. Strategija visuomet liks menu. Tačiau strategijos aprašymas nėra menas. Jos aprašymas yra sistemingas procesas, padedantis matyti visos įmonės strateginę visumą.[/quote]

Pabaigai

Pilną strateginį žemėlapį galite pažiūrėti paspaudus čia.

Taip pat norime priminti skaitytojams, jog strateginiai žemėlapiai nepadaro strategijos mokslu. Strategija visuomet liks menu. Tačiau strategijos aprašymas nėra menas. Jos aprašymas yra sistemingas procesas, padedantis matyti visos įmonės strateginę visumą.

Strategija yra siekis organizaciją perkelti nuo turimų iki trokštamų pozicijų rinkoje. Kadangi organizacija niekuomet nebuvo trokštamose pozicijose, neišvengiama tai, kad strateginiame plane bus hipotezių. Strateginis žemėlapis padeda sukonkretinti hipotezes, parodo joms jos vietą.

[source]Šaltinis: Roberto Kaplano ir Deivido Nortono darbas „Turite problemų su strategija? Tuomet išdėstykite ją“ (angl. „Having Trouble with Your Strategy? Then Map It“) (2000 m. rugsėjo-spalio mėn.). Norėdami perskaityti originalų straipsnį, apsilankykite oficialioje „Harvard Business Review“ svetainėje.[/source]
Žymos

Apie autorių

Aleksandras Pometko