Įmonės valdymas

Smulkaus verslo valdymas

Smulkaus verslo privalumai, trūkumai ir ypatumai

Smulkaus verslo apibrėžimų yra labai daug ir įvairių. Smulkų verslą galima lyginti su kitomis verslo rūšimis pagal pardavimų rodiklius, turto vertę, užimamą rinkos dalį arba darbuotojų skaičių.

Smulkusis verslas yra nepriklausoma nuosavybė, veikianti nepriklausomai, kapitalą paprastai įdeda nedaug žmonių. Dažniausiai smulkusis verslas veikia vietos regione ir savo veiklos srityje nedominuoja.

Darbuotojų skaičius įvairuoja priklausomai nuo šalies, JAV – iki 400 darbuotojų, o Lietuvoje – iki 50.

Smulkaus verslo pavyzdžiai: ūkininkavimas, mažmeninė prekyba batais, papuošalais ir gėlėmis. Aptarnavimo srityje: restoranai, draudimo agentūros, stomatologijos kabinetai, buhalterių biurai. Šiuo metu itin paplito IT, t.y. technologijos ir internetinės paslaugos.

[quote]Dažniausiai smulkaus verslo vadovas kartu yra ir jo steigėjas, ir savininkas, todėl iki smulkmenų domisi visais valdymo sprendimais. Ilgainiui centralizuota kontrolė gali tapti kliūtimi bendrovei augti, nes asmeniniai sugebėjimai valdyti didesnę įmonę turi tam tikras ribas.[/quote]

Organizacijų skirstymas pagal dydį kartais būna klaidinantis, tačiau šį požymį galima pasirinkti, analizuojant smulkaus verslo įmonių organizavimo ir valdymo klausimus.

Nuosavybė ir valdymas

Dažniausiai smulkaus verslo vadovas kartu yra ir jo steigėjas, ir savininkas, todėl iki smulkmenų domisi visais valdymo sprendimais. Ilgainiui centralizuota kontrolė gali tapti kliūtimi bendrovei augti, nes asmeniniai sugebėjimai valdyti didesnę įmonę turi tam tikras ribas.

Planavimas ir kontrolė

Mažoje įmonėje darbo pasidalijimas nėra toks griežtas, kaip didelėje organizacijoje. Čia mažiau formalumų negu stambiame versle, greičiau priimami sprendimai, ne tokia griežta tvarka ir taisyklės.

Darbuotojų motyvacija

Smulkiame versle dirbantys žmonės susitapatina su organizacija, užmokesčio ir atlyginimų sistema čia gali būti labiau asmeniška, negu didelėse organizacijose. Darbuotojų pareigos nedidelėje įmonėje yra platesnės, ir tai atneša didesnį pasitenkinimą darbu.

Smulkaus verslo privalumai

  • Savininkas yra nepriklausomas ir turi veiksmų laisvę, tačiau jis privalo rūpintis klientais, kreditoriais, tiekėjais ir vyriausybės reglamentavimu.
  • Tokį verslą nesunku įsteigti, jis lengvai nutraukia savo veiklą.
  • Pelno nereikia dalytis, kaip didelių korporacijų atveju.
  • Didesnės galimybės lanksčiai veikti – nereikia gauti pritarimo.
  • Susidaro mažiau papildomų išlaidų negu didelėse bendrovėse, todėl pelną galima gauti mažesne kaina.
  • Smulkios organizacijos paprastai dirba labai taupiai, jos turi nedidelį nuolatinį personalą.
  • Specialistus, pvz., buhalterį, samdosi iškilus reikalui. Mažesnėse bendrovėse personalas dažnai dirba daugiau valandų be papildomo užmokesčio.

Smulkaus verslo trūkumai

  • Prastas valdymas. Vadovams sunku pasamdyti gerų darbuotojų, nes smulki įmonė negali mokėti deramo atlyginimo. Prastas valdymas reiškia, kad trūksta žinių, kaip vadovauti verslui, ypač nepakanka žinių rinkodaros ir finansų srityje.
  • Sunku gauti finansavimą, reikalingą verslui plėsti. Bankai nelinkę skolinti smulkioms įmonėms, nes palyginti didelis jų skaičius žlunga, nedaug ir kitų padėti galinčių organizacijų. Bankai dažniausiai skolina tuo atveju, jeigu būna stambios savininko investicijos į verslą.
Žymos

Apie autorių

Kasparas Dapšys