Įmonės valdymas

Planavimo menas

Planavimo teikiama nauda, problemos bei planų hierarchija

Planų hierarchija

Planai rengiami įvairiuose organizacijos lygiuose, todėl juos galima išdėstyti pagal hierarchiją (žr. iliustraciją žemiau).

Svarbu apibrėžti verslo paskirtį bei misiją. Tai gana sunku, tačiau labai svarbu, nes tuomet lengviau nustatyti aiškius ir tikroviškus uždavinius, strategiją ir planus.

[post_blocks]

Bendrovės tikslai

Jie suteikia organizacijos veiklai kryptingumą. Jie apibrėžia gaires, kuriomis paremti smulkesni konkretūs planai. Juos sudaro paskirtis, misija ir uždaviniai. Kai kurie autoriai ignoruoja paskirtį ir misiją, arba vartoja tikslus ir uždavinius pramaišiui.

Paskirtis, misija, vertybės

Paskirtis yra pagrindinis verslo organizacijos vaidmuo, kurį jai priskiria visuomenė ir kuris tinka visoms tokio tipo organizacijoms, pvz., Vakaruose – gauti pelną gaminant prekes ir teikiant paslaugas.

Misija yra siauresnė paskirties forma, būdinga konkrečiai organizacijai, pvz., gaminti tam tikras prekes ar teikti tam tikras paslaugas. Pyterio Drakerio manymu, nuo to, kaip organizacija apibrėžia savo misiją, priklauso organizacijos klestėjimas ir galimas išlikimas.

Apibrėždami organizacijos misiją, vadovai dažniausiai susitelkia ties trimis elementais: pagrindinė rinka, pagrindinis produktas arba paslauga ir pagrindinis technologinis procesas.

Kai kurios organizacijos, apibūdinamos savo paskirtį ir misiją, nurodo ir organizacijos vertybes. Organizacijos vertybės atlieka tris toliau išvardytas funkcijas:

  • Nukreipia verslo personalo elgesį;
  • Atspindi vadovybės sampratą apie tai, kaip visuomenė turėtų reaguoti į bendrovės veiklą;
  • Iš dalies jos priklauso ir nuo to, kaip kiti vertina bendrovės veiklą.
[quote align=“right“]Misija yra siauresnė paskirties forma, būdinga konkrečiai organizacijai, pvz., gaminti tam tikras prekes ar teikti tam tikras paslaugas. Pyterio Drakerio manymu, nuo to, kaip organizacija apibrėžia savo misiją, priklauso organizacijos klestėjimas ir galimas išlikimas.[/quote]

Uždaviniai

Tai galutiniai siekiai, kurie turi būti įgyvendinti įvykdant misiją.  Keletas uždavinių pavyzdžių, kad bendrovė išgyventų ir augtų:

  • Sumažinti priklausomybę nuo kai kurių tiekėjų;
  • Uždaryti nepelningas linijas.

Daugėja atvejų, kai iškeliami uždaviniai pagerinti produkto ar paslaugos kokybę. Dažniausias uždavinys – padidinti dalį rinkoje. Dar viena uždavinių sritis – nuspręsti, ar bendrovė nori būti technologijų lyderė, ar tik pasekėja.

Organizacijos uždavinių ir planų hierarchijaStrategija, planai, procedūros

Strategija yra plati veiklos programa, skirta organizacijos uždaviniams įgyvendinti. Strategija yra gairės, kaip paskirstyti išteklius uždaviniams pasiekti.

Strategija vykdoma pagal planus, kurie gali būti naudojami vienai paskirčiai – vienkartiniai planai (pvz., tilto statybos), arba pasikartojančių veiksmų standartiniai planai (pvz., kreditų politika).

Egzistuoja trys vienkartinių planų rūšys:

  • Programos – apima platesnę veiksmų grupę (pvz., tobulinti visų lygių vadovų valdymo įgūdžius).
  • Projektai – siauresni negu programa, būna konkretesni (pvz., tobulinti finansinius viršininkų įgūdžius).
  • Biudžetai – reikalngų finansinių išteklių sąmata. Naudojami kontroliuoti beveik visą veiklą. Biudžeto sudarymas yra svarbiausia planavimo veikla.

Standartiniai situacijų planai – tai gairės, leidžiančios nuosekliai veikti panašiomis aplinkybėmis.

[source]Šaltinis: Roberto Aplebėjaus knyga „Šiuolaikinio verslo administravimas“ (2003 m.), kurią Lietuvoje išleido „Charibdės“ leidykla. Norėdami plačiau paskaityti apie šią knygą, apsilankykite oficialioje leidyklos svetainėje.[/source]

Apie autorių

Liudas Rubikis