Įmonės valdymas

Kam reikalingos kompanijos?

Aiškinamės, kokia yra verslo įmonių paskirtis bei kokią vietą joje užima pelnas - tai priemonė ar galutinis tikslas? Itin svarbus tekstas verslo atstovams.

Organizacijos tikslo formulavimas

Kompanijos tikslas nėra klausimas, aktualus vien aukštesnio lygio vadovams ir kompanijų prezidentams. Suprantama, aukščiausio lygmens vadovai turi būti pirmieji, kurie palaiko bendrą tikslą, bet tas tikslas turi pasiekti kiekvieną organizacijos narį, nepriklausomai nuo jo rango, funkcijos ar tarnybos trukmės.

Norint, kad kompanijos tikslas pasiektų visus organizacijos narius, jis turi būti suformuluotas tinkamais terminais. Formuluojant kolektyvinį tikslą, svarbu iškelti du pagrindinius aspektus, į kuriuos turi būti atsižvelgta, jeigu norime pabrėžti kompanijos realumą:

  • Intrateginis aspektas: tai susiję su ta korporacinio tikslo dalimi, kuri veikia kompanijos kultūrą ir identitetą. Paprastai šis aspektas susideda iš dviejų dalių: misijos ir vertybių.
  • Strateginis aspektas: tai susiję su ta korporacinio tikslo dalimi, kuri veikia kompanijos konkurencinę poziciją jos aplinkoje. Paprastai šis aspektas būna įtrauktas į vizijos sampratą – tai ateitis, kurią norime sukurti ar pasiekti.

Kai kurios kompanijos kalba apie organizacinį tikslą tik strateginiu arba tik intrateginiu aspektais. Tačiau dauguma derina abu, pasinaudodami trimis pagrindiniais organizacinio tikslo elementais: misija, vizija ir vertybėmis.

Šis tekstas yra paremtas Pablo Cardonos ir Carloso Reyaus knyga „Misijomis paremta vadyba“ (2014 m.), kurią Lietuvoje išleido „Vagos“ leidykla. Norėdami įsigyti šią knygą, apsilankykite oficialioje leidyklos svetainėje.

Apie autorių

Pablo Cardona

Autorius yra CEIBS universiteto vadybos profesorius adjunktas. Daugiausia koncentruojasi ties lyderystės, vadybos vystymo bei kultūrinės vadybos organizacijoje temomis.