Finansai

Kaip sumažinti verslo riziką?

Samprata, rūšys, įvertinimas, patarimai kaip jos vengti

Įkūręs įmonę, verslininkas vienoje vietoje sukoncentruoja darbo priemones, materialinius ir kitus išteklius, reikalingus gaminiams pagaminti ar paslaugoms teikti. Tolimesni verslininko veiksmai turi būti nukreipti kuo efektyvesniam darbo priemonių ir visų rūšių išteklių panaudojimui.

Įmonės veikla susideda iš atskirų operacijų, kurios vykdomos tam tikra tvarka. Kiekvienas verslininkas eikvoja laiką ir pinigus organizuodamas nuosavą verslą, tikėdamasis gauti naudos ar pelno. Tačiau kuriant verslą egzistuoja galimybė tiek gauti pelną, tiek prarasti pinigus.

Efektyvi rizikos analizė sudaro galimybes pasiruošti numatomiems nepalankiems įvykiams ir sumažinti iki minimumo tikėtinus nuostolius pasirenkant tam tikrus rizikos mažinimo būdus. Verslo rizikos mažinimo būdo pasirinkimas priklauso nuo situacijos ir, žinoma, nuo asmens, priimančio sprendimus.

Verslo rizikos samprata ir jos rūšys

Verslo rizika – tai potencialiai galimų nuostolių tikimybė, palyginus su planuotu variantu. Verslo plane identifikuojami pagrindiniai rizikos veiksniai, galintys paveikti projekto sėkmę ir bendrąją įmonės veiklą. Rizikos sąlygomis verslo įmonė gali netekti dalies ar net visų savo išteklių, negauti laukiamų pajamų bei patirti papildomų išlaidų.

Daugelis autorių rizikos sąvoka sieja tik su nuostoliais. V. Bagdonas riziką supranta kaip galimybę patirti kokį tai negerą įvykį, grėsmę patirti nuostolį. Panašiai šią sąvoką apibrėžia ir V. Lisauskas, teigdamas, kad rizika – tai nuostolių atsiradimo tikimybė. Verslo riziką sąlygoją įvairūs veiksniai. Pagrindiniai yra šie:

Prekių gamintojai bei tiekėjai laisvai pasirenka ką, kiek ir kaip gaminti, kur, kada ir kokia kaina parduoti produktus ar paslaugas. Prekių pirkėjai pasirenka ką, kiek, kur, kada ir už kokią kainą pirkti. Darbdaviai pasirenka darbuotojus, darbuotojai vienokį ar kitokį darbą. Netinkamai pasirinkus verslo objektą, galima patirti nuostolių, todėl verslo rizika priklauso nuo pasirinkimo rinkoje.

[quote]Verslo rizika – tai potencialiai galimų nuostolių tikimybė, palyginus su planuotu variantu. Verslo plane identifikuojami pagrindiniai rizikos veiksniai, galintys paveikti projekto sėkmę ir bendrąją įmonės veiklą. Rizikos sąlygomis verslo įmonė gali netekti dalies ar net visų savo išteklių, negauti laukiamų pajamų bei patirti papildomų išlaidų.[/quote]

Verslui būdinga veiklos paslaptis, kuri ir yra vienas verslo principų. Verslininkai slepia savo sumanymus nuo konkurentų. Todėl užsiimant ūkine veikla dažnai tenka priimti sprendimus turint tik dalinę informaciją apie padėtį rinkoje. Konkurentų elgsena negali iš anksto būti žinoma, dėl to ir atsiranda verslo rizika.

Rinkoje nuolat keičiasi prekių paklausa, pasiūla, kainos, prekių tiekėjų ir prekių sudėtis. Tie pokyčiai nėra iš anksto žinomi, nors rinka ir yra tiriama įvairiomis priemonėmis. Dėl šių nuolatinių rinkos pokyčių atsiranda verslo rizika įmonėje.

Verslas yra novatoriška, kūrybinė veikla. Aktyvūs, sumanūs verslininkai kelia ir realizuoja drąsias, originalias idėjas, kurių įgyvendinimo rezultatai iš anksto nežinomi, arba bent jau ne taip tiksliai. Tai paskutinės verslo rizikos šaltinis.

Aukščiau pateiktoje lentelėje matote rizikos priežasčių klasifikavimą pagal mikro ekonominę ir makro ekonominę prigimtį. Yra ir kitokių rizikos klasifikavimo variantų. Dėl glaudžios ūkinės veiklos dalyvių sąveikos verslo rizika, pasireiškianti visose ūkinės veiklos sferose, gali persikelti į kitas ir viena rizikos rūšis peraugti į kitą. Verslo rizikai būdinga grandininė reakcija, kuri mažina ūkinės veiklos efektyvumą ir saugumą.

Bet kurią riziką lemia informacijos stoka arba jos klaidingumas. Pagal turimą informaciją, priimami ir valdymo sprendimai, nuo kurių priklauso ir rizikos pasekmės. Todėl kiekvienu atveju reikia galimus tokius atvejus analizuoti, būti pasirengusiems dirbti bet kuriomis ekonominėmis sąlygomis – nuo to priklauso verslo sėkmė.

Apie autorių

Rimantė Balsienė