Buhalterija ir apskaita

Įmonės augimo rodikliai

Pardavimo ir pelno padidėjimas, darbuotojų ir jų darbo produktyvumas

Atliekant įmonių padėties auditą, palyginamojo vertinimo pamatas yra pelno (nuostolio) ataskaitos, balanso ir pagal jų duomenis apskaičiuotų santykinių rodiklių įvertinimas. Kodėl? Nes duomenys jau yra, o jais operuoti yra labai lengva. Įvertinti tai, kas vyksta įmonėje galima ir kitais universaliais rodikliais.

Natūralu, jog kiekvienos įmonės tikslas yra plėstis, ko pasekoje augimo rodikliai užima prioritetinę vietą. Augimą galima matuoti įvairiais būdais. Šiame straipsnyje apžvelgsime keletą plačiai naudojamų rodiklių: pardavimo padidėjimą, pelno padidėjimą bei darbuotojų skaičiaus ir darbo produktyvumo padidėjimą.

[post_blocks]

Pardavimo padidėjimas (sumažėjimas)

Šiuo rodikliu išreiškiamas šių metų pardavimų, palyginti su ankstesniais metais, padidėjimo (sumažėjimo) procentas. Santykinis pardavimo padidėjimas (sumažėjimas) leidžia suprasti, kokiu tempu auga (smunka) įmonė ir kaip didėja jos dominavimas rinkoje.

Tarkim, jog įmonės 2011-ųjų metų pardavimo pajamos buvo 40 mln. litų, o 2012-ųjų metų – 56 mln. litų. Tai reiškia, jog praeitų metų pardavimo padidėjimas siekė 40 procentų. Daug tai ar mažai priklauso nuo rinkos, kurioje įmonė vykdo veiklą, pardavimo padidėjimo vidurkio.

Pelno padidėjimas (sumažėjimas)

Tai grynojo pelno (po apmokestinimo) padidėjimas (sumažėjimas) išreiškiamas procentais, palyginti su ankstesniais metais. Pelno padidėjimas rodo, kad įmonė per metus uždirbo daugiau pinigų savo akcininkams, tad juos galima reinvestuoti arba išsimokėti dividendais.

Grynąjį pelną apskaičiuoti galima iš pardavimo pajamų atėmus parduotų prekių savikainą, gamybos sąnaudas bei atskaitomąsias palūkanas (jei įmonė turi įsipareigojimų). Žemiau pateiktoje įmonės pelno (nuostolių) ataskaitoje matyti, kad pelno padidėjimas siekė 87,5 procento:

Pavyzdinė pelno (nuostolių) ataskaita

Darbuotojų skaičiaus padidėjimas ir darbo produktyvumo rodikliai

Darbuotojų skaičiaus padidėjimas yra visą darbo dieną (arba susumavus į darbo dienas) dirbančių darbuotojų skaičiaus procentinis padidėjimas, palyginti su ankstesniais metais. Norėdami sužinoti papildomai priimtų darbuotojų veiklos darbo produktyvumą turite apskaičiuoti dar tris rodiklius:

  • Vienam darbuotojui tenkančių pardavimų apimtį (pardavimo apimtis litais padalijama iš darbuotojų skaičiaus);
  • Vienam darbuotojui tenkantį pelną (grynasis pelnas po apmokestinimo padalijamas iš darbuotojų skaičiaus);
  • Vienam darbuotojui tenkančią pridėtinę vertę (iš pardavimo pajamų reikia atimti į medžiagų ir prekių savikainą įskaičiuotų įsigytų paslaugų vertę ir padalyti iš darbuotojų skaičiaus).
[source]Šaltinis: Colin Barrow, Robert Brown ir Liz Clarke knyga „Verslo plano vadovas“ (angl. „The Business Plan Workbook“) (VII leidimas) (2012 m. gegužės mėnuo). Norėdami įsigyti šią knygą, apsilankykite el. komercijos parduotuvėje „Amazon.com“, paspaudus čia.[/source]