Technologijos verslui

Efektyvus prekybos valdymas ir IT

Verta aptarti ne tik veiksnius, dėl kurių prekybos verslas turėtų būti atidesnis IT, bet ir įvardinti praktinę naudą, gaunamą prekybos proceso eigoje.

Kalbėti apie modernias prekybos technologijas, jų vaidmenį ir įtaką prekybos verslo valdyme bei vystyme verta ne vien dėl Lietuvoje vykstančios sparčios prekybos plėtros. Augant vartojimui, prekybos bendrovių pajamoms, o taip ir konkurencijai, vienu iš pagrindinių kovos dėl vartotojo ir efektyvesnio darbo įrankiu tampa modernių informacinių technologijų naudojimas prekyboje.

Būtent šių technologijų teikiamos galimybės ir nauda prekybai, mūsų šalyje nėra aiškiai artikuliuojama ar argumentuojama praktiniais pavyzdžiais. Todėl verta ne tik aptarti veiksnius, dėl kurių prekybos verslas turėtų būti atidesnis IT galimybėms, bet ir įvardinti praktinę naudą, gaunama prekybos proceso eigoje.

Informacija – pagrindinis konkurencinis įrankis

Pasak Lietuvos mažmeninės prekybos įmonių vadovų, jų veiklai sėkmingai vystytis, kaip ir ankstesniais mėnesiais, labiausiai trukdo konkurencija (nurodo 40 proc. įmonių), darbuotojų trūkumas (15 proc.), netobuli įstatymai (13 proc.). Tai rodo atliktos verslo tendencijų apklausos prekybos sektoriuje rezultatai.

Tad šiandien principinis prekybos valdymo pokytis yra tas, kad sparčiai augant konkurencijai bei vykstant verslo modernizacijai, prekybininkai suvokė, jog atsiranda vis naujų galimybių didinti darbo našumą, nes pagrindiniu konkurenciniu įrankiu tampa informacija, o tiksliau kalbant, jos valdymas.

Kad šis procesas duotų naudą, jis turi būti tiksliai kontroliuojamas, o tai galima padaryti pasitelkiant modernias informacines technologijas ir kitas inovacijas. Prekybos sektoriuje konkurencinga tampa ta įmonė, kuri savo vykdoma veikla yra arčiau naujosios „inovacinės įmonės“ sąvokos.

[quote]Jei laiku nebus pastebėta, kad lentynose trūksta paklausių prekių ir nebus užsakytas papildomas jų kiekis, tikėtina, kad vartotojai tų prekių ieškos ne kur kitur, o pas konkurentus. Todėl tam, kad šie procesai taptų daug paprasčiau valdomi, greičiau teiktų praktinę naudą ir taupytų laiką, prekybos valdymas kompiuterizuojamas, o jo kontrolė ženkliai palengvinama įdiegus specialią prekybos valdymo programą.[/quote]

Ši sąvoka šiandien apibrėžia įmonę, kuri savo veikloje diegia naujus ar reikšmingai patobulintus produktus ir naujus ar reikšmingai patobulintus technologinius procesus. Inovacinėmis laikomos ir įmonės, kuriose buvo vykdoma, bet liko nebaigta ar dėl tam tikrų priežasčių nutraukta inovacinė veikla.

Sparčiai augančio vartojimo sąlygomis turi būti užtikrinama, kad pirkėjai lentynose rastų paklausiausias prekes. Stengiantis parduoti kuo daugiau produktų, supaprastinamas pats pardavimo veiksmas, tai yra iki minimumo sutrumpinamas su pirkėju dirbančio kasininko darbas, kurį iš esmės galima laikyti informacijos apie produktus įvedimo ir pateikimo veiksmu. Šie abu greitesnį prekybos procesą lemiantis veiksniai tiesiogiai susiję su informacijos valdymo efektyvumu.

Jei laiku nebus pastebėta, kad lentynose trūksta paklausių prekių ir nebus užsakytas papildomas jų kiekis, tikėtina, kad vartotojai tų prekių ieškos ne kur kitur, o pas konkurentus. Todėl tam, kad šie procesai taptų daug paprasčiau valdomi, greičiau teiktų praktinę naudą ir taupytų laiką, prekybos valdymas kompiuterizuojamas, o jo kontrolė ženkliai palengvinama įdiegus specialią prekybos valdymo programą, kurios funkcionalumą toliau ir aptarsime.

Apie autorių

Joana Prekerienė

Autorė yra įmonės UAB "CHD LT" vadovė. Įmonė Lietuvoje prekiauja POS, brūkšninių kodų skaitytuvais bei spausdintuvais, elektroninėmis svarstyklėmis, kasos aparatais bei kita.