Asmeninis tobulėjimas

Bendravimas skaitmeniniame amžiuje

Trys svarbiausi bendravimo principai

Raskite ryšį su svarbiausiais troškimais

Štai kartą garsusis filosofas Ralfas Valdas Emersonas su sūnumi bandė įvaryti veršelį į tvartą. Tik nelabai sėkmingai. Jie stūmė jį, o šis traukėsi atgal. Jie tempė jį, o jis atkakliai spyriojosi.

Tarnaitė pamatė jų keblią padėtį, ir nors ji nemokėjo rašyti puikių esė ar knygų, bet išsprendė šią problemą – priėjo prie veršelio ir įkišo jam į snukį pirštą. Veršelis ėmė jį čiulpti, ir ji pamažu įviliojo jį į tvartą.

Tai ką gi žinojo ši paprasta tarnaitė ir ką buvo pamiršęs mokytasis filosofas? Ji suprato, kad vienas didžiausių veršelio norų yra maistas. Kai ji pasinaudojo tuo noru, veršelis noriai nusekė paskui.

Emersonas ir jo sūnus galvojo tik apie tai, ko norėjo jie – įvaryti veršelį į tvartą, kad galėtų ramiai papietauti. Iki to momento, kai atėjo tarnaitė ir pakišo čiulpti savo pirštą, primindama veršeliui, kad jis netrukus gaus šilto pieno.

Norint paveikti kitus, labiau praverčia intuicija, o ne intelektas. Ryškus kontrastas tarp įžymiojo Emersono ir paprastos jo tarnaitės išryškėja ne jų protinių gebėjimų srityje, jiedu skyrėsi intuicijos srityje. Čia tarnaitė turėjo tai, ko stokojo Emersonas.

Reikėtų nepamiršti šio svarbios tiesos bendraujant su tais, kuriuos norėtume patraukti savo pusėn. Daryti įtaką kitiems nereiškia pergudrauti juos. Tai reiškia suprasti, ko jie iš tikrųjų nori, ir pasiūlyti jiems tai abiem pusėms priimtinu pavidalu.

Taip pat įtakai daryti reikia švelnios rankos. Vėlgi galime prisiminti Emersono ir tarnaitės pavyzdį. Nepamirškite, kiek nedaug tereikia norint paskatinti kitus veikti. JAV prezidentas Dvaitas Eizenhaueris Ovaliniame kabinete laikė užrašą: „Švelniai, bet stipriai.“

„Geriausias patarimas, kurį būtų galima duoti tiems, kurie norės ką nors įtikinti versle, namie, mokykloje, politikoje, būtų toks: pirmiausia sužadinkite kitame žmoguje didelį norą, troškimą. Kas sugeba tai padaryti, tam prieš akis visas pasaulis. O kas nesugeba, tas taip ir liks vienas kaip pirštas“, – teigia knygos „Įtakos darymas žmonių elgesiui“ autorius, Haris Overstrytas.

[quote]Daryti įtaką kitiems nereiškia pergudrauti juos. Tai reiškia suprasti, ko jie iš tikrųjų nori, ir pasiūlyti jiems tai abiem pusėms priimtinu pavidalu.[/quote]

Užmegzti ryšį su svarbiausiais troškimais praktiškai nesutrukdo nei ribos tarp veiklos sričių, nei valstybių sienos. Tai vienodai svarbu ir energetikos srities darbuotojui Nyderlanduose, ir Holivudo prodiuseriui.

Visada sėkmingos būna tokios tarpusavio bendravimo pastangos, kai norintis paveikti kitą liaujasi mėginti primesti jam savo nuomonę, o pradeda aiškintis, ko tas žmogus norėtų.

Sunku net įsivaizduoti, jog nepaisant to, kad kasmet rinkodarai ir prekių ženklų populiarinimui skiriami milijonai doleri, didelė šių lėšų dalis tebėra išleidžiama veikiau reklamuotojų norams ir užgaidoms, o ne potencialių klientų svarbiausiems troškimams tenkinti.