Vadyba

Verslo plėtra

bet kokiame strateginiame procese galima pasirinkti vieną iš dviejų pagrindinių metodų. Arba verslo strategija yra vykdoma apytikriai jos dabartinėje formoje, t.y. be įspūdingų plėtros planų, arba verslo plėtros procesas yra vykdomas turint tikslą pasiekti žymiai aukštesnį ambicijų lygį.

Padidėjęs tiekimo pajėgumas

Naujus produktus pirmiausia siūlykite lojaliems klientams. Didindamos tiekimo pajėgumą, įmonės gali padidinti pardavimų apimtis lojaliems klientams. Kliento pirkimo procedūras darant paprastesnes, galima sustiprinti kliento suvokiamą kokybę. Tokiu būdu sprendimai gali būti pagrįsti kiento pirkimo vertės analize.

Naujos klientų grupės

[term_blocks]

Pirkėjų identifikavimas lygiagrečiai su tradicine rinka. Naujos klientų grupės gali prisidėti ir prie plėtros (didesnės pajamos), ir prie produktyvumo (geresnis išteklių panaudojimas) ta prasme, kad jos dažnai papildo egzistuojančias klientų grupes.

Pavyzdžiui, oro linijų kompanijų turistinės klasės klientus galima traktuoti kaip papildymą verslo klasės keleiviams, arba rankinių buitinių įrankių pirkėjus kaip papildymą profesionalioje elektros įrankių rinkoje. Turistinės klasės keleiviai skraido savaitgaliais, o rankinius buitinius įrankius pirkėjai perka taip pat savaitgaliais.

Naujos geografinės rinkos

Reikia įsitvirtinti geografinėse rinkose, kuriose anksčiau nebuvome aktyvūs. Auganti kompanija gali norėti įsteigti savo filialus Europos rinkoje. Svarbu atsižvelgti į kiekvienos šalies ar regiono sąlygas ir kultūrą.

Globalizavimas

Potencialo didinimas ir aptarnaujamų rinkų plėtimas siekiant apimti visą pasaulį. Didesnėje aptarnaujamoje rinkoje globalizavimas gali paskatinti kurti masto ekonomiją. Konkuruojant su globaliais konkurentais, tai gali atlikti gyvybiškai svarbų vaidmenį. Akivaizdu, kad šaliai, kuris savo kompetencija yra gerai žinoma konkrečioje konkurencinėje aplinkoje, globalizavimo procesas bus naudingas.

Sinergija

Tai didesnės žinių masės pranašumų išnaudojimas. Sinergija yra skirta pasiekti mažesnes sąnaudas arba geriau išnaudoti kompanijos įgūdžius išnaudojant didesnės žinių masės pranašumus, kartu kuriant didesnę kliento vertę. Tačiau pats sinergijos terminas yra neapibrėžtas ir dažnai vartojamas neteisingai. Dažnai sinergija yra pateikiama kaip kompanijų susiliejimo priežastis. Siekiant paskatinti įvairių rūšių struktūrinius pokyčius, sinergijos privalumus linkstama perdėti.

[quote align=“right“]Verslo plėtrą galima apibrėžti ir kaip augančias tiekimo pajėgas. Tai reiškia, kad klientai yra skatinami spręsti pirkti prekes ir paslaugas, kurių anksčiau nebuvo kompanijos produkcijos spektre. Deja, tokio tipo plėtra yra dažnai vykdoma neišanalizavus “idealaus“ tiekimo pajėgumo, t.y. nenustačius, kiek pirkimo sprendimų klientai yra pasirengę priimti vienu metu.[/quote]

Strategija kaip investicija

Dabartinis finansinis pasiaukojimas dėl būsimojo pelno. Daug strateginių sprendimų blogina pelno ir nuostolio ataskaitos rodiklius, ir jų negalima registruoti balanso ataskaitoje. Dažnai kompanijoms yra lengviau priimti sprendimus dėl investicijų, kurios gali būti registruojamos sąskaitose, negu dėl investicijų, kurios nebus registruojamos kaip išlaidos. Todėl svarbu, kad vadovybė ir kompanijos viduje ir išorėje efektyviai aptartų tarpusavyje galimą investicijų rezultatą.

Organinis ar struktūrinis augimas

Plėtra, remiantis savo verslininkystės veikla įsigyjant kitas kompanijas. Iškilus organiško ar struktūrinio augimo klausimui, pastarasis dažnai gali būti išsprendžiamas sudarant balansą tarp saugumo poreikio ir bendrųjų vertybių pranašumo iš vienos pusės ir greito augimo iš kitos, jeigu kompanija nori tapti realiu rinkos dalyviu.

Abiejų rūšių augimo pavyzdžių galima rasti informacinių technologijų ir finansų rinkose. Svarbu, kad vadovybė atsimintų, jog finansiniu stiprumu pagrįstas augimas yra labai rizikingas, jeigu verslas nėra valdomas pelningai ir užima didesnę rinkos dalį.

Rinkos sąlygos – teisingas laiko pasirinkimas

Tai gebėjimas tinkamu laiku įvesti į rinką naujus produktus, kuriuos priimtų rinka. Ir ekspertai kartais neteisingai nustato teisingą įėjimo į rinką laiką, o tokios klaidos skatina brangiai kainuojančias investicijas. Šiuo aspektu galime prisiminti atvejį su “Ericcson Information Systems“ (EIS) kompanija, kuri praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje pabandė integruoti duomenų ryšį ir telefoniją. Dabar, žvelgdami į praeitį, matome, jog tai buvo klaida, tačiau tada tai nebuvo aišku.

Technologijos spaudimas

Paklausos technologinėms paskatoms augimas. Sparčiai besiplečiančios pramonės šakos dažnai turi laukti, kol rinkoje atsiras paklausa, nes jų klientai gali dar nesuprasti siūlomų produktų privalumų. “Pasiūla sukuria savo paklausą“. Ryšiai tarp Stokholmo ir Geterborgo gali paskatinti traukinių bilietų, lėktuvų skrydžių arba vaizdo konferencijų paklausą! Jeigu klientai nesuvokia, kad esama vaizdo konferencijos alternatyvos, jai jokios paklausos nebus.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in