Vadyba

Sukeitimo teorija

plačiai žinoma motyvacijos teorija, sulaukianti vis didesnio populiarumo tarp įmonių ir kitų organizacijų. Ši teorija yra darbų, kuriuos aštuntojo dešimtmečio viduryje pradėjo psichologijos profesorius Kenas Smitas.

Sukeitimo teorija yra plačiai žinoma motyvacijos teorija, sulaukianti vis didesnio populiarumo tarp įmonių ir kitų organizacijų.

Ši teorija yra darbų, kuriuos aštuntojo dešimtmečio viduryje pradėjo psichologijos profesorius Kenas Smitas, o vėliau plėtojo Michailas Apteris, rezultatas.

Michailas Apteris teigia:

[term_blocks]

„Mes nesame nekintantys: mes nenuoseklūs, mes formuojamės ir keičiamės lygiai kaip ir tie, kuriems turime daryti įtaką ar vadovauti. Todėl jeigu norime sėkmingai dirbti su kitais ir kurti efektyvius santykius, privalome suprasti šį dėsnį.“

Sukeitimo teorijos veikimo principai

Teorijos esmė yra idėja, kad mūsų patirtį formuoja alternatyvūs pasaulio suvikomo būdai. Tiksliau sakant, yra keturios priešingų būsenų poros ir kasdieniame gyvenime mes šias priešybes sukeičiame.

Sukeitimo teorija paremta žmonių elgesio paradoksais ir teigia, kad visi individai:

  • Turi pagrindą ne tik būti rimti ir įgyvendinti savo tikslus, bet ir žaisti, rizikuoti ir ieškoti jaudinančių įspūdžių
  • Turi motyvą ne tik paklusti, bet ir paprieštarauti
  • Yra skatinami ne tik profesionalumo (žmonių, procesų ir idėjų), bet ir jausmų (rūpestingumas, draugystė ir prieraišumas)
  • Yra motyvuojami susidomėjimo ir dėmesio ne tik sau, bet ir kitiems

Kiekvienas iš šių teiginių apima dvi motyvacines būsenas, arba būdus, kuriais vertiname situaciją. Skirtingu metu tą pačią veiklą mes galime suvokti visiškai skirtingai. Nors veikla yra pati, mūsų reakcija į ją keičiasi, nes keičiasi motyvacija.

Skirtingu laiku priešingos poros įvairiais būdais jungiasi viena su kita ir sukelia skirtingas emocijas ir elgsenas. Yra aštuoni motyvai, kurių kiekvienas atstovauja vis kitai motyvacinei būsenai. Tai, kad jos pavaizduotos skirtingose apskritimo pusėse, rodo, kad yra priešingos.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in