Vadyba

Subalansuota plėtra

remiant Jungtinėms Tautoms, buvo surengta keletas suvažiavimų subalansuotos plėtros klausimais, o daugelis stambių kompanijų turi specialius padalinius šiems klausimams spręsti. Daugelis organizacijų netgi pradėjo leisti subalansuotos plėtros ataskaitas, nušviečiančias jų atliktą darbą šioje srityje.

Subalansuotos plėtros terminą sukūrė Gro Harlemas Bruntlandas (Gro Harlem Bruntland), buvęs Pasaulinės sveikatos organizacijos generalinis direktorius. Nuo to laiko šis terminas plačiai prigijo ir verslo, ir politiniuose sluoksniuose.

Remiant Jungtinėms Tautoms, buvo surengta keletas suvažiavimų subalansuotos plėtros klausimais, o daugelis stambių kompanijų turi specialius padalinius šiems klausimams spręsti. Daugelis organizacijų netgi pradėjo leisti subalansuotos plėtros ataskaitas, nušviečiančias jų atliktą darbą šioje srityje.

[term_blocks]

Apskritai yra priimta, kad subalansuota plėtra apima tris pagrindines sritis: finansu, socialinę atsakomybę ir ekologiją (aplinkosaugą). Kaip pavaizduota paveikslėlyje, šios trys sritys yra tarpusavyje priklausomos ir palaikančios viena kitą.

[quote align=“right“]Socialine atsakomybe mes suprantame etinę įmonės socialinių klausimų pusę, pavyzdžiui, darbo aplinką, seksualinį priekabiavimą, “atsidėkojimo“ mokesčius arba kyšius, bioįvairovę, vienodas galimybes, patyčias ir bet ką, kas daro įtaką kompanijos reputacijai visuomenės akyse. Pavyzdžiui, tai gali būti atsisakymas išnaudoti vaikų ir paauglių darbą arba gero verslo etikos taikymas.[/quote]

Daugelis sutinka su tuo, ką reiškia socialinės atsakomybės ir aplinkos sritys. Aplinkosaugos klausimai apima verslo poveikį aplinkai, ir tiesioginį, pavyzdžiui, pasireiškiantį per tarnybines keliones ir energijos sunaudojimą, ir netiesioginį, pavyzdžiui, pasireiškiantį per verslo reikalavimus tiekėjams ar kitiems rinkos dalyviams.

Socialine atsakomybe mes suprantame etinę įmonės socialinių klausimų pusę, pavyzdžiui, darbo aplinką, seksualinį priekabiavimą, “atsidėkojimo“ mokesčius arba kyšius, bioįvairovę, vienodas galimybes, patyčias ir bet ką, kas daro įtaką kompanijos reputacijai visuomenės akyse. Pavyzdžiui, tai gali būti atsisakymas išnaudoti vaikų ir paauglių darbą arba gero verslo etikos taikymas.

Socialinė atsakomybė yra kartais žymima sutrumpinimu CSR (angl. “Corporate Social Responsibility“, arba “korporacinė socialinė atsakomybė“) arba terminu “korporacinė pilietybė“. Europos Komisija apibrėžia socialinę atsakomybę taip: “socialinių ir aplinkosauginių interesų integravimas savanorišku pagrindu už atitikimo įstatymui ribų“.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in