Vadyba

Šešios sigma

termino sukūrimo garbė priskirtina “Motorola“ kompanijos inžinieriui Bilui Smitui (Bill Smith), kai šešių sigma sąvoka tapo kokybės kontrolės ir sąnaudų mažinimo metodologijos pagrindu. Metodas yra statistinės metodologijos pritaikymas verslo procesams, siekiant pagerinti efektyvumą (t.y. vertę ir produktyvumą), tokiu būdu padidinant pelningumą.

Šešių sigma, kaip produktų nuokrypio matavimo standarto, šaknys siekia praėjusio amžiaus trečiąjį dešimtmetį, kai amerikiečių tyrėjas Valteris Šiuartas (Walter Shewhart) nustatė, jog trijų sigma nuokrypis nuo vidurkio reikšmės yra tas taškas, kuriame paprastai procesą reikia koreguoti.

Tačiau termino “šešios sigma“ sukūrimo garbė priskirtina “Motorola“ kompanijos inžinieriui Bilui Smitui (Bill Smith), kai šešių sigma sąvoka tapo kokybės kontrolės ir sąnaudų mažinimo metodologijos pagrindu.

[term_blocks]

Legendinis kompanijos “General Electric“ prezidentas Džonas Velšas (John Welch) buvo charizmatiškas šios metodologijos skelbėjas, kai ji buvo įdiegta visoje grupėje. 1966 metais “General Electric“ skyrė daug laiko ir pinigų šešių sigma koncepcijai, bandydama pašalinti klaidas visoje grupėje naudojantis statistine patirtimi, įgyta studijuojant šešių sigma koncepciją. Rezultatas buvo įspūdingas. Kalbama, kad per trejus metus sąnaudos buvo sumažintos beveik aštuoniais milijardais.

Šešių sigma metodas yra statistinės metodologijos pritaikymas verslo procesams, siekiant pagerinti efektyvumą (t.y. vertę ir produktyvumą), tokiu būdu padidinant pelningumą. Sigma yra graikų abėcėlės raidė, naudojama žymėti standartinį nuokrypį.

Šešios sigma yra ne tik priemonė sumažinti defektų skaičių. Ši metodologija akcentuoja verslo procesų tobulinimą, įskaitant sąnaudų mažinimą, trumpesnius ciklų laikus, didesnį klientų pasitenkinimą ir kitus svarbius rodiklius. Kaip ir daugelis populiarių iniciatyvų, šešios sigma išsiskleidė į ištisą strategijų, priemonių ir statistinių metodų, skirtų gerinti veiklos pelną, kultūrą.

[quote align=“right“]Legendinis kompanijos “General Electric“ prezidentas Džonas Velšas (John Welch) buvo charizmatiškas šios metodologijos skelbėjas, kai ji buvo įdiegta visoje grupėje. 1966 metais “General Electric“ skyrė daug laiko ir pinigų šešių sigma koncepcijai, bandydama pašalinti klaidas visoje grupėje naudojantis statistine patirtimi, įgyta studijuojant šešių sigma koncepciją. Rezultatas buvo įspūdingas. Kalbama, kad per trejus metus sąnaudos buvo sumažintos beveik aštuoniais milijardais.[/quote]

Esminis šešių sigma metodo tikslas yra pašalinti bet kokias prielaidas dėl atliekų, kurių dažnai pasitaiko organizaciniuose procesuose. Šių dienų konkurenciniame pasaulyje yra reikalaujama aukščiausio galimo produktyvumo ir didžiausios galimos kliento vertės. To gali būti pasiekta tik sistemingai dirbant su sąnaudomis ir kokybės klausimais.

Klientai nori greičiau pateikiamų aukštos kokybės produktų mažesnėmis kainomis. Šešių sigma metodas padeda organizacijoms šį tikslą pasiekti. Išplėtotas gamybos pramonėje, šis metodas yra disciplinuotas, grįstas faktais ir skirtas spręsti veiklos efektyvumo klausimus, kurie aktualūs ir paslaugų teikimui.

Kad būtų pasiekti šešių sigma standartai, procesas neturi pagaminti daugiau nei 3-4 defektų vienam milijonui neatitikimo galimybių, kai defektas yra apibrėžiamas kaip tai, kas išeina už kliento specifikacijų.

Šešių sigma požiūris reiškia struktūrizuotą, duomenimis pagrįsta metodą, kuris koncentruoja dėmesį į proceso gerinimus ir defektų identifikavimą bei šalinimą. Tai atliekama panaudojant dvi pagalbines priemones, kurios sutrumpintai anglų kalba yra vadinamos DMAIC ir DMADV.

DMAIC pavadinimui buvo paimtos pirmosios raidės iš angliškų žodžių “Define“ (apibrėžti), “Measure“ (išmatuoti), “Analyze“ (analizuoti), “Improve“ (pagerinti) ir “Control“ (kontroliuoti). Šio metodo tikslas yra pagerinti veikiančius procesus, kurie nebuvo rūšiuoti kokybės atžvilgiu.

Kito metodo DMADV pavadinimui buvo paimtos pirmosios raidės iš angliškų žodžių “Define“ (apibrėžti), “Measure“ (išmatuoti), “Analyze“ (analizuoti), “Design“ (projektuoti) ir “Verify“ (tikrinti). Šis metodas taip pat gali būti naudojamas, kai veikiančiam procesui ar produktui reikia atlikti daugiau nei tik mažus pagerinimus.

Darbus pagal abu šiuos šešių sigma metodus atlieka organizacijos, gavusios žaliųjų diržų ir juodųjų diržų kategorijas, ir tokių darbų atlikimą savo ruožtu stebi organizacijos, gavusios vyresniųjų juodųjų diržų kategoriją. Buvo įkurta Šešių sigma akademija, kurios nariai yra “juodieji diržai“, kurie giriasi, kad stambios organizacijos gali sutaupyti daug pinigų vienam atliktam projektui. Per metus akademija įvykdo nuo keturių iki šešių projektų.

Atsižvelgiant į tai, kokia sistema yra taikoma, su šešių sigma metodologija galima pasiekti didžiulę sėkmę arba patirti brangiai kainuojančią nesėkmę. Pagal šešių sigma metodologijos šalininkus, sėkmingam šešių sigma koncepcijos pritaikymui reikia šią metodologiją įdiegti į kompanijos kultūrą taip, kad darbuotojai savo kasdieniame darbe mąstytų šešių sigma terminais.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in