Vadyba

Santykinė sąnaudų pozicija

terminas anglų kalba dažnai vartojamas trumpiniu “RCP“ (“Relative Cost Position“). Jis apibrėžia verslo vieneto ar funkcijos sąnaudas, palyginti su konkurentais ar kitais palyginimo šaltiniais. Santykinė sąnaudų pozicija paprastai yra išreiškiama kaip indeksas, gautas padalijus duoto verslo vieneto sąnaudas iš vidutinių kiekvieno iš jo konkurentų sąnaudų.

Aprašyta paprasta analizė parodo, kaip gali būti atliekama santykinės sąnaudų pozicijos analizė. Sunkiausias uždavinys yra ne sugalvoti analizės teorinį pagrindą, o gauti duomenų apie konkurento sąnaudas.

Tai dažnai lengviau tokiose srityse kaip civilinė aviacija arba konsultavimo paslaugos. Pavyzdžiui, oro linijų kompanijų verslo sektoriuje galime pasirinktinai lyginti savo poziciją su kompanijos, su kuria labai mažai tiesiogiai konkuruojame, pozicija. SAS kompanija gali laisvai keistis informacija su kompanijomis “Quantas“ ar “Japan Airlines“, ir konsultacinė firma gali palyginti jos administracines struktūras su panašios sudėties kitos šalies kompanija.

[term_blocks]

Pagal patį apibrėžimą santykinė sąnaudų pozicija turėtų būti lyginama su kažkuo kitu, pavyzdžiui, su pačios kompanijos patirties kreive, t.y. sąnaudų kaita laiko bėgyje kokio nors kito parametro atžvilgiu. Be to, kompanijos santykinė sąnaudų pozicija gali būti lyginama su kitomis panašiomis organizacijomis, panaudojant lyginamosios analizės metodą (žr. skyrelį “Lyginamoji analizė“).

Vienas iš atskaitos taškų gali būti nuliniai sprendimai (žr. paragrafą “Nuliniai sprendimai“ skyrelyje “Organizacija“), t.y. pradedant nuo prielaidos, kad niekas neegzistuoja, ir po to kuriant naują subjektą, pateisinant kiekvieną proceso žingsnį. Ketvirtasis atskaitos taškas gali būti numatytas ateityje per scenarijų sudarymą, kai įsivaizduojama pozicija, kurios verta siekti, yra naudojama kaip atskaitos taškas ir tikslas (žr. skyrelį “Scenarijus“).

Paveikslėlyje yra pavaizduota, kaip skirtingos koncepcijos gali būti tarpusavyje susijusios.

[quote align=“right“]Pagal patį apibrėžimą santykinė sąnaudų pozicija turėtų būti lyginama su kažkuo kitu, pavyzdžiui, su pačios kompanijos patirties kreive, t.y. sąnaudų kaita laiko bėgyje kokio nors kito parametro atžvilgiu.[/quote]

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in