Vadyba

Santykinė sąnaudų pozicija

terminas anglų kalba dažnai vartojamas trumpiniu “RCP“ (“Relative Cost Position“). Jis apibrėžia verslo vieneto ar funkcijos sąnaudas, palyginti su konkurentais ar kitais palyginimo šaltiniais. Santykinė sąnaudų pozicija paprastai yra išreiškiama kaip indeksas, gautas padalijus duoto verslo vieneto sąnaudas iš vidutinių kiekvieno iš jo konkurentų sąnaudų.

Šis terminas anglų kalba dažnai vartojamas trumpiniu “RCP“ (“Relative Cost Position“). Jis apibrėžia verslo vieneto ar funkcijos sąnaudas, palyginti su konkurentais ar kitais palyginimo šaltiniais.

Santykinė sąnaudų pozicija paprastai yra išreiškiama kaip indeksas, gautas padalijus duoto verslo vieneto sąnaudas iš vidutinių kiekvieno iš jo konkurentų sąnaudų. Taigi indekso reikšmė 1,0 reiškia, kad verslo vieneto sąnaudos yra tiksliai tokios pat, kaip ir konkurentų. Mažesnė už 1,0 indekso reikšmė reiškia mažesnes sąnaudas, o didesnė už 1,0 indekso reikšmė reiškia didesnes sąnaudas.

[term_blocks]

Santykinė sąnaudų pozicija gali būti analizuojama vienam atskiram produktui, produktų šeimynai, verslo vienetui, visai kompanijai arba kokiais nors funkcijai kompanijos viduje, pavyzdžiui, paslaugoms skrydžio metu oro linijų kompanijoje arba rinkodaros departamentui gamybos kompanijoje. Gali būti analizuojamos kintamosios išlaidos, bendrosios išlaidos arba kokia nors verslo sąnaudų struktūros elementų kombinacija.

Sąnaudų pozicija yra ypatingai svarbi veiksmingumo koncepcijoje (žr. skyrelį “Efektyvumas“). Planinė ekonomika funkcionuoja visos organizacijos, paimtos visumoje, kontekste. Taigi, tokios organizacijos verslo vienetai tiekia savo prekes ar paslaugas padaliniams, kurie negali laisvai pasirinkti tiekėjų, tokiu būdu išnaudodami monopolistinę poziciją savo produktų atžvilgiu. Todėl gali būti naudinga panagrinėti sąnaudų poziciją veiksmingumo ir funkcinės strategijos idėjos atžvilgiu (žr. skyrelį “Funkcinė strategija“).

Organizacijos konkurencinė jėga priklauso nuo daugelio verslo vienetų, kurių sąnaudų suma sudaro visos organizacijos sąnaudų masę, konkurencinės jėgos. Panaudojant lyginamojo mokymosi (žr. skyrelį “Lyginamasis mokymasis“) ar kitą metodą, galima nustatyti santykinę sąnaudų poziciją bet kuriam verslo vienetui, kuris, vadovybės nuomone, būtų tinkamas vykdyti atitinkamus veiksmus.

[quote align=“right“]Santykinė sąnaudų pozicija gali būti analizuojama vienam atskiram produktui, produktų šeimynai, verslo vienetui, visai kompanijai arba kokiais nors funkcijai kompanijos viduje, pavyzdžiui, paslaugoms skrydžio metu oro linijų kompanijoje arba rinkodaros departamentui gamybos kompanijoje.[/quote]

Santykinė sąnaudų pozicija yra viena iš kertinių konkurencinės analizės sąvokų. Kita yra kliento suvokiamos vertės analizė. Verslininkystė yra sugebėjimo kurti vertę klientams ir atkaklaus bei kruopštaus išteklių valdymo kombinacija. Arba, kitaip tariant, du kertiniai konkurencinės analizės akmenys yra kliento suvokiama vertė ir santykinė sąnaudų pozicija, palyginti su vienu ar daugiau konkurentų.

Stambi tarptautinio lygio mašinų gamybos korporacija atliko kliento suvokiamos vertės tyrimą. Jis atskleidė, kad korporacija nusileido pagrindiniam konkurentui laikotarpiu po pardavimo, t.y. lyginant atsarginių dalių kainas, atsarginių dalių pristatymo laiką ir kainą ir techninio aptarnavimo paslaugų suteikimo greitį.

Pradėjusi tobulinti strategijas, skirtas pagerinti laikotarpio po pardavimo padėtį, kompanija lygiagrečiai pradėjo analizuoti savo santykinę sąnaudų poziciją. Šio tyrimo metu kompanija buvo lyginama su vienu iš konkurentų, su kuriuo kompanija grumiasi visose pagrindinėse rinkose. Santykinės sąnaudų pozicijos analizės rezultatai parodė, kad:

  • Gamybos sąnaudos, išreikštos valandinėmis atlygio normomis, buvo didesnės už konkurento sąnaudas, nes gamyba vyko didelių sąnaudų reikalaujančioje šalyje (Olandijoje), o konkurentas didžiąją dalį savo produkcijos gamino mažų sąnaudų šalyje (Graikijoje). Gamybos sąnaudos, išreikštos darbo jėgos ir kapitalo sąnaudomis, sudarė maždaug trečdalį pardavimų apimčių. Po atitinkamų apskaičiavimų buvo nustatyta, kad sąnaudos darbuotojų algoms viršijo atitinkamas pagrindinio konkurento sąnaudas apytikriai 4 procentais.
  • Reikalingos gamybai dalys buvo perkamos visame pasaulyje, ir analizė parodė, kad šioje srityje žymių skirtumų nėra. Todėl šio veiksnio indeksas buvo lygus 1,0.
  • Pagrindinės administravimo sąnaudos buvo valdomos žymiai veiksmingiau, negu pagrindinio kompanijos konkurento. Svarstoma kompanija dirbo vienoje Skandinavijos šalyje, o tai reiškė, kad ji turėjo nedidelį centrinį administracijos aparatą su keliais darbuotojais ir efektyvias kompiuterizuotas apskaitos ir logistikos sistemas. Analizė parodė, kad administracinis veiksmingumas užtikrino santykinį sąnaudų pranašumą, sudarantį 1,5 procento nuo bendrosios pardavimų apimties.
  • Rinkodaros sąnaudų analizė atskleidė aiškius kompanijos veiklos trūkumus. Visame pasaulyje buvo įsteigta daug pardavimų kompanijų, kurios ilgainiui tapo gana biurokratinėmis struktūromis. Pagrindinės rinkodaros organizacijos būstinės ir pardavimų kompanijų produktyvumas buvo žemas, palyginti su konkurento rezultatais, ir apskaičiavimai parodė, kad santykinė sąnaudų pozicija buvo prastesnė už konkurento 5 procentais nuo bendrosios pardavimų apimties.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in