Verslo pardavimas

Verslo pardavimas

Glaustas įvadas į tai kaip smulkiesiems verslininkams parduoti savo verslą

Pasiruoškite pardavimo sandoriui

Dar vienam verslininkui priklausė sporto baras. Jis sutvarkė visą virtuvės įrangą, surinko visas buhalterines ir apskaitos knygas bei nustatė pakankamai racionalią kainą – nei per didelę, nei per mažą.

Jo verslu susidomėjo rimtas potencialus pirkėjas – šios rinkos „veteranas“ nacionaliniu mastu. Jiems patiko viskas, tad galiausiai šie paprašė pardavimų statistikos, kurios sporto baro šeimininkas negalėjo gauti greitai.

Iki to laiko, kol buvo gauta informacija, pirkėjas nupirko kitą labai panašų sporto porą kitoje valstijoje. Moralas tame, jog reikia veikti greitai, nes potencialus pirkėjas ilgai nelauks. Yra keletas dalykų, ką galite dėlto padaryti.

Pirma, pasiruoškite visas buhalterines ir apskaitos knygas. Nesugebėjimas pateikti tikslios finansinės informacijos tinkamu laiku gali padaryti nepataisomą žalą. Įsitikinkite, jog jums po ranka yra:

  • Paskutinių trijų metų pelno ir nuostolio ataskaitos.
  • Paskutinių trijų metų balanso ataskaitos.
  • Einamųjų metų pelno ir nuostolio rodikliai.
  • Einamųjų metų balanso rodikliai.
  • Paskutinių trijų metų informacija apie mokesčius.
  • Baldų ir turimos įrangos sąrašas.
  • Turimo inventoriaus sąrašas.
  • Turimas NT arba nuomos sutartys.

Visuomet būkite pasiruošę gauti įvairią dokumentaciją, tarkim, vidaus politiką, kontraktus su darbuotojais bei klientais, užregistruotus patentus, įrangos ir erdvės nuomos sutartis bei turimas banko paskolas.

Taip pat savo verslą padarykite patraukliu potencialiems pirkėjams. Atlikite kosmetinius patobulinimus, pvz. išparduokite pasenusį inventorių ir pasirūpinkite, jog visi turimi ištekliai generuotų naudą.

Paskleiskite žinią apie savo verslą

Geriausia priemonė savo verlsui parduoti – internetas. Lietuvoje yra keletas specializuotų portalų, iš kurių didžiausias ir patogiausias – Verslopaieskos.lt. Kitas populiarus, tačiau kiek mažesnis parduodamų verslų portalas – Verslobirza.lt. Paprastai užtenka pateikti paviršutinišką informaciją, o finansinių duomenų neatskleisti. Iš tiesų susidomėję žmonės paskambins ir pasiteiraus duomenų patys.

[quote]Savo verslą padarykite patraukliu potencialiems pirkėjams. Atlikite kosmetinius patobulinimus, pvz. išparduokite pasenusį inventorių ir pasirūpinkite, jog visi turimi ištekliai generuotų naudą.[/quote]

Įsitikinkite, kad bendraujate su jūsų verslu iš tiesų besidominčiais žmonėmis. Paprašykite jų pateikti savo vardą, pavardę, ankstesnę verslo patirtį, finansinius šaltinius, iš kurių finansuos būsimą pirkinį bei domėjimosi verslu priežastis.

Derybos dėl kainos

Po to, kai randate potencialų pirkėją, ateina laikas pradiniam susitikimui. Tai yra metas, kai jums reikės pateikti finansinę informaciją ir savo pasiūlymą. Abipusių poreikių išsiaiškinimas gali trukti ir daugiau nei vieną susitikimą.

Vienas mano pažįstamas turėjo tris pasiūlymus parduoti savo paslaugų firmą. Vienas buvo iš konkurento, kitas iš rinkos lyderio, o trečias iš regioninės bendrovės, kuri norėjo plėtoti verslą geografiškai. Nors paskutinis pasiūlymas siūlė mažiausią kainą, tačiau sandoris buvo sudarytas būtent su jais.

Buvęs verslo savininkas pardavė savo turtą už dvigubai mažesnę sumą, tačiau taip pat buvo pasirašytas kontraktas, kad ateinančius penkerius metus jis gaus 10 proc. įmonės pelno. Įmonė pateko į geras rankas.

Parduoti verslą reiškai turėti realius lūkesčius, išvengti nepageidaujamų siurprizų. Tai gali būti sudėtinga kelionė, tačiau jos pabaigoje esti labai apčiuopiama vertė. Vos tik parduodate savo verslą, turėsite daug laiko sau ir savo šeimai!

Žymos

Apie autorių

Daiva Bosienė