Vadyba

Rinkos dalis

jos svarba buvo pripažinta seniai, ypač tradicinio strateginio mąstymo. Dėmesys buvo sutelktas pirmiausia į santykinę rinkos dalį. Taip yra dėl to, kad buvo tikima, jog didelė santykinė rinkos dalis suteikia masinės gamybos galimybes su iš to kylančia masto ekonomija.

Rinkos dalies svarba buvo pripažinta seniai, ypač tradicinio strateginio mąstymo. Dėmesys buvo sutelktas pirmiausia į santykinę rinkos dalį. Taip yra dėl to, kad buvo tikima, jog didelė santykinė rinkos dalis suteikia masinės gamybos galimybes su iš to kylančia masto ekonomija.

Masto ekonomija savo ruožtu reiškia dideles gamybos siuntas, mažas produkcijos vieneto gamybos sąnaudas, dideles pelno maržas ir aukštą pelningumą (žr. skyrelį “Patirties kreivė“).

[term_blocks]

Nuo to laiko teorijų apie santykinę rinkos dalį verte buvo suabejota. Didelė santykinė rinkos dalis yra kažkas, ko negalima pasiekti paprasčiausiai investuojant į plėtrą. Stabilios didelės santykinės rinkos dalies negalima įgyti ir įsigyjant kitą kompaniją.

Vienintelis būdas, kuris kompanijai gali užtikrinti didelę santykinę rinkos dalį, yra užsidirbti tą dalį, t.y. tenkinti klientų poreikius taip gerai, kad pakankama klientų dalis sutiktų kompanijos produktui suteikti didelę santykinę rinkos dalį, palyginti su ta, kurią gauna konkurentai.

Kartais teorija veikia nuostabiai, tačiau kartais ji duoda absoliučiai klaidingus atsakymus. Viskas priklauso nuo medžiagos, remiantis kuria yra matuojama santykinė rinkos dalis. Terminas gali būti prasmingas tik tuo atveju, jeigu mes apibrėžiame rinką, kurioje mūsų kompanija nori užimti savo vietą ir kuri yra reikšminga konkurencijos rezultatui. Tai yra žinoma kaip aptarnaujama rinka.

Jei mes gaminame plienines sijas individualiiems namams, aptarnaujama rinka bus ganėtinai maža, gal kokių 150 km. spinduliu nuo mūsų gamyklos. Kita vertus, jeigu mes gaminame orlaivius arba atomines elektrines, aptarnaujama rinka geografiškai bus globali.

[quote align=“right“]Vienintelis būdas, kuris kompanijai gali užtikrinti didelę santykinę rinkos dalį, yra užsidirbti tą dalį, t.y. tenkinti klientų poreikius taip gerai, kad pakankama klientų dalis sutiktų kompanijos produktui suteikti didelę santykinę rinkos dalį, palyginti su ta, kurią gauna konkurentai.[/quote]

Stiprus akcentas į didelę santykinę rinkos dalį dažnai yra pateisinamas. Tačiau priminsime, kad santykinės rinkos dalies svarbos koncepcija atsirado Jungtinėje Amerikos Valstijose, kur konkurencinė strategija yra stipriai orientuota į racionalią gamybą ir kainą. Kita vertus, Europa tradiciškai didesnę svarbą skyrė segmentacijai ir kokybei.

Fragmentuotoje rinkoje, kurioje negalima įgyti masto ekonomijos pranašumų ir kurioje pirkėjai nelabai supranta apie galimas alternatyvas, santykinė rinkos dalis atlieka sąlygiškai nereikšmingą vaidmenį.

Ir atvirkščiai, santykinė rinkos dalis tampa žymiai svarbesniu veiksniu koncentruotose rinkose su esminiais masto ekonomijos pranašumais ir suprantančiais klientais. Pavyzdžiui, Britanijos automobilių gamintojų pramonė padarė didelę klaidą, užsispyrusi vertindama savo užimamą rinkos dalį visos Britanijos rinkos atžvilgiu. Nesugebėdama iš naujo apibrėžti jos aptarnaujamos rinkos dalies, ji prarado potencialių masto ekonomijos pranašumų perspektyvą iš pradžių gamybos, o vėliau ir plėtros sferoje.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in