Vadyba

Produktyvumas

paprasčiausia forma terminas gali būti apibrėžtas kaip pagamintų vienetų skaičius vienam gamybai naudojamų sąlyginių medžiagų vienetui. Bet pats žodis “produktyvumas“ nėra aiškus, nes jo reikšmės yra skirtingos priklausomai nuo to, ar kalbame apie verslo ekonomiką, ar apie ekonomiką kaip mokslą.

Produktyvumas paprasčiausia forma gali būti apibrėžtas kaip pagamintų vienetų skaičius vienam gamybai naudojamų sąlyginių medžiagų vienetui.

Dažniausiai naudojama produktyvumo matavimo formulė yra ši:

[term_blocks]

Tačiau vertinant produktyvumą darbininko darbo valandomis, nėra kaip įvertinti kitus gamybos išteklius – medžiagas, kapitalą ir pan. Be to, pats žodis “produktyvumas“ nėra aiškus, nes jo reikšmės yra skirtingos priklausomai nuo to, ar kalbame apie verslo ekonomiką, ar apie ekonomiką kaip mokslą.

Ekonomikos moksle jis išreiškia vertę visko, kas yra pagaminta – tokiu atveju būtų teisinga daryti prielaidą, kad galėtume sumuoti visą savo parduoti skirtą produkciją ir surasti jai pirkėją.

Verslo ekonomikoje produktyvumas labiau išreiškia tai, kaip mes racionalizuojame savo prekių ir paslaugų gamybą, tačiau jis neįvertina vertės mūsų klientams ar tų prekių ir paslaugų gavėjams. Todėl mes nusprendėme pažvelgti į produktyvumą veiksmingu aspektu, kuris parodo vertę prekių ir paslaugų gavėjui.

Produktyvumas yra gamybos kuriamojo elemento išraiška, o veiksmingumas – vertės ir produktyvumo funkcija. Kompanijos gaminamų garo turbinų produktyvumas gali būti labai aukštas, bet jeigu niekas tų garo turbinų pirkti nenori, kompanijos veiksmingumas bus nulinis.

[quote align=“right“]Produktyvumas yra gamybos kuriamojo elemento išraiška, o veiksmingumas – vertės ir produktyvumo funkcija. Kompanijos gaminamų garo turbinų produktyvumas gali būti labai aukštas, bet jeigu niekas tų garo turbinų pirkti nenori, kompanijos veiksmingumas bus nulinis.[/quote]

Kompanijos neveiksmingumo priežastys gali būti dvi. Arba ji gamina produktus, už kuriuos pirkėjai pasirengę mokėti tam tikrą kainą, (tokius produktus gaminti brangiau, ir tai iš esmės yra produktyvumo problema – pavyzdžiui, kai kuriems automobilių gamintojams), arba jos prekių ir paslaugų gamybos produktyvumas yra auštas, tačiau už tas prekes ar paslaugas niekas nepasirengęs mokėti, kaip tai yra kompanijų, turinčių vidinius tiekėjus, atveju arba su visuomeninio sektoriaus dalimis, kurios teikia paslaugas, už kurias žmonės nenori mokėti. Pastarojo atvejo pavyzdys gali būti pramogų sektorius, kai bilietas į operą yra subsidijuojamas beveik 180 eurų suma.

Taigi, skirtumas tarp veiksmingumo ir produktyvumo yra daugiau negu tik semantikos klausimas; tai labai svarbi problema. Veiksmingumo idėja iš tikrųjų centrinė visose verslo ekonomikos srityse, ir ji turi būti aiškiai suprasta. Kita vertus, yra skiriamos įvairios produktyvumo rūšys.

Bendrasis produktyvumas yra matas, kuris įvertina visus gamyboje sunaudojamus išteklius: kapitalą, darbo jėgą ir medžiagas. Kad galėtume palyginti šiuos įvairius gamyboje naudojamus išteklius, jų suma turi būti išreikšta bendru vertės standartu, pavyzdžiui, pinigais:

Kapitalo produktyvumas (arba kapitalo grąža) yra matuojamas kaip pagamintų produkcijos vienetų skaičiaus santykis su bendrąja aktyvų, reikalingu jiems pagaminti, rinkos verte.

Pridėtinės vertės produktyvumas yra dalmuo, gautas padalijus pridėtinės vertės reikšmę iš dirbtų valandų skaičiaus arba kartais iš dirbusių asmenų skaičiaus. Žinodami jau parduotos produkcijos vertę, galime apskaičiuoti pridėtinę vertę, kurią pagamino kiekvienas darbuotojas.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in