Vadyba

Portfelis

dažniausia verslo kontekste vartojamo termino “portfelis“ reikšmė yra mūsų turimų vertybinių popierių rinkinys. Praplėtus šio termino prasmę, jis buvo pradėtas vartoti apibrėžiant po vienu stogu esančių verslo vienetų grupę.

Dažniausia verslo kontekste vartojamo termino “portfelis“ reikšmė yra mūsų turimų vertybinių popierių rinkinys. Praplėtus šio termino prasmę, jis buvo pradėtas vartoti apibrėžiant po vienu stogu esančių verslo vienetų grupę. Šis žodis kilęs iš termino “akcijų portfelis“, reiškiančio investicijas vertybinių popierių biržoje, kurias sudaro nupirktos skirtingų kompanijų akcijos (paskirstytos investicijos).

Pagal analogiją, versle naudojamas portfelio terminas pradėjo reikšti įvairiarūšių vienos nuosavybės verslo vienetų ar firmų grupę, kuri teisine kalba yra vadinama kompanijų grupe. Kiti tokią pat prasmę turintys terminai yra “korporacija“, “koncernas“ arba “konglomeratas“.

[term_blocks]

Portfelio tipo struktūros gali gyvuoti ir nekomerciniame sektoriuje. Pavyzdžiui, vietinių valdžios institucijų organizacinę struktūrą galėtume pavadinti diversifikuotu portfeliu. Jį sudaro viena su kita nesusijusios organizacijos, pavyzdžiui, senelių priežiūros namai, mokyklos, technikos departamentas ir t.t. Tai pasakytina ir apie apskričių administracijas bei daugumą kitų vyriausybinių įstaigų, taip pat apie nesiekiančias pelno organizacijas. Be kita ko, ir profesinių sąjungų organizacijos dažnai užsiima spausdinimo veikla bei mokomųjų programų organizavimu.

Portfelis gali būti sudaromas įvairiais būdais. Kartais nauja korporacinė misija iškyla iš pagalbinės funkcijos. Dažnai verslo portfeliai susiformuoja kliento ir tiekėjo santykių pagrindu; toks procesas taip pat vadinamas vertikalia integracija. Pavyzdžiui, laivų statykla gali įsigyti metalurgijos gamyklą, kad galėtų pati gaminti sau reikalignas metalo konstrukcijas (atvirkštinė integracija), arba ji gali nusipirkti bananų plantaciją ar anglių kasyklą, kad galėtų užtikrinti krovinius savo laivams (tiesioginė integracija).

Automobilių gamintojas gali nusipirkti pardavimų agentų tinklą arba gamyklą, gaminančią automobilių užpakalinius tiltus. Oro linijų kompanija gali verstis ir kelionių agentūrų veikla, gaminti variklius savo lėktuvams arba valdyti viešbučių tinklą.

[quote align=“right“]Versle naudojamas portfelio terminas pradėjo reikšti įvairiarūšių vienos nuosavybės verslo vienetų ar firmų grupę, kuri teisine kalba yra vadinama kompanijų grupe. Kiti tokią pat prasmę turintys terminai yra “korporacija“, “koncernas“ arba “konglomeratas“.[/quote]

Portfeliai gali susiformuoti ir kitu būdu, kai, siekiant geriau patenkinti klientus, plečiasi tarpusavyje susieti verslai. Duomenų konsultavimo versle verslo vienetų grupės augo simbiozėje, kiekviena iš jų tenkindama vienos rūšies poreikį ir tokiu būdu atrasdama daugiau kelių pasiekti klientus. Tokio proceso pavyzdys gali būti elektroninis mokymasis.

Taigi, portfelis gali būti diversifikuoto arba sinerginio pobūdžio. Žinoma, yra ir tarpinių formų. Klestėjimo laikais pasireiškia tendencija pervertinti sinergijas ir pateikti jas kaip motyvą įsigijimams, nors tikrieji motyvai gali būti visiškai kiti.

Portfeliai dažnai tampa diversifikuoti, nes ilgainiui sinergijos tampa ne tokios apibrėžtos ir galų gale beprasmės. Tai reiškia, kad reikia atsižvelgti ir į nuosavybės pasikeitimus. Dažnai atsitinka, kad portfelis, kuris susiformavo gamybos sinergijų pagrindu, laipsniškai praranda savo sinerginius ryšius.

Rinkos santykiai transformuojasi į visiškai skirtingą verslo padėtį. Pavyzdys galėtų būti spaudos pramonė, kurią iš pradžių sudarė spaustuvių savininkai, knygų rišimo, teksto rinkimo departamentai ir kt. Komerciniai ryšiai versle ilgainiui išsitrynė iki tokio laipsnio, kad, pavyzdžiui, dienraštis gali būti vienas iš spaustuvės savininkų.

Portfelio valdymas ir didinimas yra veikiau susijęs su verslo struktūromis nei su verslo strategijomis. Kompanijos ar korporacijos, kuri turi daug įvairių verslo vienetų, aukščiausio lygio vadovas iš tikrųjų dirba verslo vienetų sektoriuje. Kadangi kompanija beveik visada turi daugiau nei vieną verslo vienetą, jos vadovybė turi sugebėti:

  • Pirkti kompanijų naujuose veiklos sektoriuose akcijas;
  • Stiprinti verslo vienetus, pavyzdžiui, įsigyjant kitas kompanijas;
  • Išeiti iš nepageidaujamų veiklos sektorių;
  • Parduoti verslo vienetus, kuriuos kiti galėtų valdyti geriau;
  • Priskirti išteklius kapitalo ir sąnaudų forma;
  • Užtikrinti, kad skirtingi verslo vienetai būtų strategiškai valdomi;
  • Išnaudoti sinergijas stipresnio verslo arba veiksmingesnio operatyvinio verslo vienetų valdymo forma.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in