Vadyba

Porterio konkurencinė analizė

verslas dažnai buvo traktuojamas kaip žaidimų teorija, žongliruojanti tokiais terminais kaip kautynės, šachmatai ir kiti reiškiniai, kuriuos nagrinėti buvo labai populiaru. Pagal Maiklą Porterį, konkurencinės strategijos tikslas yra pozicionuoti savo kompaniją taip, kad ji galėtų išnaudoti visus savo pranašumus.

Savo rašytinių darbų ir sugebėjimo užburti klausytojus dėka Harvardo verslo mokyklos profesorius Maiklas Porteris (Michael Porter) buvo labai įtakingas netgi tose srityse, kurios yra paprastas ankstesnių žinių atkartojimas.

Į šią kategoriją patenka ir konkurencinė analizė, kuri buvo svarbi strateginio planavimo, labai madingo ankstesniais laikais, dalis.

Verslas dažnai buvo traktuojamas kaip žaidimų teorija, žongliruojanti tokiais terminais kaip kautynės, šachmatai ir kiti reiškiniai, kuriuos nagrinėti buvo labai populiaru. Verslo dalyviai buvo traktuojami kaip žaidimo elementai, o veiklos valdymas buvo įsivaizduojamas kaip bandymas įvertinti, kaip kiti žaidėjai mąsto ir vertina padėtį.

[term_blocks]

Konkurencinės analizės komponentai

Pagal Porterį, konkurencinės strategijos tikslas yra pozicionuoti savo kompaniją taip, kad ji galėtų išnaudoti visus savo pranašumus. Taigi svarbus strategijos formulavimo elementas yra gili konkurencijos sąlygų analizė. Tokios analizės tikslas – įvertinti, kokius strategijos pokyčius gali paskatinti mūsų konkurentai:

  • Kokios yra mūsų konkurentų sėkmės galimybės?
  • Kaip konkretus konkurentas gali reaguoti į suvokiamus kitų kompanijų strateginius žingsnius?
  • Kaip konkurentai gali reaguoti į galimas permainas veiklos sektoriuje ir išorinėje aplinkoje?
  • Kokių mums kyla iššūkių savo veiklos sektoriuje ir kaip turėtume su jais kovoti?
  • Ko konkurentas siekia savo strateginiu ėjimu ir kaip turėtume į jį reaguoti?
  • Kokiose srityse turėtume vengti provokuoti atsakomąsias priemones, kurios galėtų sukelti mums rūpesčių ar išlaidų?
[quote align=“right“]Verslas dažnai buvo traktuojamas kaip žaidimų teorija, žongliruojanti tokiais terminais kaip kautynės, šachmatai ir kiti reiškiniai, kuriuos nagrinėti buvo labai populiaru. Verslo dalyviai buvo traktuojami kaip žaidimo elementai, o veiklos valdymas buvo įsivaizduojamas kaip bandymas įvertinti, kaip kiti žaidėjai mąsto ir vertina padėtį.[/quote]

Kaip ir bet kokia kita strateginė analizė, konkurencinė analizė yra sunkus darbas. Jai reikia išsamių tyrimų, ir daugelį mums reikalingų faktų yra sunku nustatyti.

Pagal Porterį, konkurencinė analizė susideda iš keturių diagnostinių komponentų:

  • Būsimieji tikslai.
  • Dabartinė strategija.
  • Prielaidos.
  • Sugebėjimai.

Teisingai suprasdami šiuos keturis komponentus, galime numatyti savo konkurentų reakcijos pobūdį. Tokį pobūdį apibrėžia šiame paveikslėlyje parodyti pagrindiniai klausimai.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in