Vadyba

Lyderystė

procesas, kurio metu lyderis paveikia kitus žmones taip, jog šie judėtų tinkame linkme ir pasiektų bendrus orgnizacijos tikslus. Lyderiais ne gimstama, o tampama. Jeigu turite didžiulį troškimą, galite tapti lyderiu. Tapimas lyderiu reikalauja nuolatinio savęs tobulinimo, mokymosi bei patirties.

„Anksčiau maniau, kad vadovauti organizacijai yra tas pats kaip diriguoti chorui. Dabar manau, jog tai labiau džiazas – reikia improvizuoti“, – lyderystės guru, Varenas Benisas

Lyderiais ne gimstama, o tampama. Jeigu turite didžiulį troškimą, galite tapti lyderiu. Tapimas lyderiu reikalauja nuolatinio savęs tobulinimo, mokymosi bei patirties.

Norėdami įkvėpti savo darbuotojus, reikia būti, žinoti ir daryti tam tikrus dalykus. Daugeliui tai neateina savaime natūraliai. Puikūs lyderiai nepaliauja mokytis ir nesiilsi ant laurų.

[term_blocks]

Lyderystės apibrėžimas

Pyteris Northausas (Pyter Northouse) lyderystė apibrėžia kaip „procesą, kurio metu lyderis paveikia kitus žmones taip, jog šie judėtų tinkame linkme ir pasiektų bendrus orgnizacijos tikslus“.

Kai lyderis taiko žinias bei įgūdžius, tai vadinama procesine lyderyste (angl. process leadership). Taip pat mes turime įgimtas asmenines savybes, kurios taip pat veikia lyderystės kokybę – tai vadinama savybių lyderyste (angl. trait leadership).

[quote]Skirtingiems žmonėms reikia skirtingų lyderių ir motyvacijų. Tarkim, naujai pasamdytam žmogui reikia mokytojo, o patyrusiam darbuotojui – laisvės ir saviraiškos. Turite pažinti savo žmones! Kokia žmogaus prigimtis, poreikiai, emocijos, motyvacijos?[/quote]

Keturi lyderystės faktoriai

Lyderis. Turite turėti gilų supratimą kas esate, ką žinote ir ką galite padaryti. Supraskite, kad kiti žmonės nuspręs ar jūs esate sėkmingas lyderis ar ne. Jeigu pasekėjai jumis nepasitiki, jie nebus motyvuoti, o jūs netapsite lyderiu.

Pasekėjai. Skirtingiems žmonėms reikia skirtingų lyderių ir motyvacijų. Tarkim, naujai pasamdytam žmogui reikia mokytojo, o patyrusiam darbuotojui – laisvės ir saviraiškos. Turite pažinti savo žmones! Kokia žmogaus prigimtis, poreikiai, emocijos, motyvacijos?

Komunikacija. Ten kur lyderystė, ten yra bendravimas, kurio didžiąją dalį sudaro neverbalinis būdas. Tarkim, turite rodyti pavyzdį – koks būsite jūs, tokie bus ir jūsų pavaldiniai – nei geresni, nei blogesni. Ką ir kaip perduodate sukuria arba sužlugdo tarpusavio ryšius, kuriuo ir grindžiamas pasitikėjimas.

Situacija. Visos situacijos yra skirtingos. Kas tinka vienai situacijai, gali visiškai netikti kitai. Turite pasitelkti intuiciją priimant sprendimus. Tarkim, turite nubausti darbuotoją už netinkamą elgesį, bet jei reaguojate per vėlai arba per anksti, per grubiai ar per silpnai – jūs ne lyderis.

Dešimt lyderystės principų

  • Pažink save ir tobulinkis. Norėdami pažinti save, privalote žinoti kas esate, ką žinote ir ką gebate daryti. Mokymasis ir tobulėjimas padės atsakyti į šiuos klausimus.
  • Būk kompetetingas. Kaip lyderis, jūs privalote išmanyti savo darbą ne prasčiau už darbuotojus. Dažnai lyderiais tampa tie, kurie pradėjo nuo apačios.
  • Prisiimk atsakomybę. Ieškok galimybių iškelti organizaciją į naujas aukštumas. O kai reikalai pakrypsta neigiama linkme – anksčiau ar vėliau visus tai ištinka – nekaltink kitų. Išanalizuok situaciją, pakoreguok planą ir pasitik naujus iššūkius.
  • Būk pavyzdys. Jei norite, kad darbuotojai būtų pareigingi, pradėkite nuo savęs. Jie turi ne tik girdėti, ką turi atlikti, tačiau ir matyti pavyzdį, kaip atlikti. „Turime tapti pokyčiu, kurį norime matyti“, – teigė Indijos nepriklausombyės vadas Mohandas Gandis.
  • Pažink ir rūpinkis savo darbuotojais. Jums turi būti svarbūs jūsų darbuotojų poreikiai, troškimai ir gerovė.
  • Informuok viršenybę. Turite mokėti komunikuoti ne tik su savo darbuotojais, tačiau ir su savo vadovais, kuriems atsiskaitote. Juk nenorėtumėte, kad to nemokėtų daryti jūsų darbuotojai?
  • Tegul visi būna atskaitingi. Turite įdiegti savo darbuotojams mintį, jog už visus darbus tenka atsakyti.
  • Būk tikras, kad užduotys suprastos. Tinkamai informuok darbuotojus apie jiems paskirtas užduotys.
  • Būkite komandos nariu. Kad ir kaip pavadintume – organizacija, departamentas, skyrius, komanda, kt. – jei nėra grupės žmonių, nėra ir lyderio.
  • Kurk palankų klimatą. Uždekit savo darbuotojus, sukurkite komandinę dvasią, kurioje atsispindėtų vienybė ir noras bendradarbiauti.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in