Asmeninis tobulėjimas

Koučingo proceso valdymo technikos

Koučingo specialistas organizuoja kliento tobulėjimą ir atsako už koučingo procesą - koučingo pokalbių eigą ir jų visumą. Tomo Misiukonio publikacija.

Kurie koučingo modeliai yra geriausi?

Kaip sakė vienas mano koučingo mokytojų Colinas Brettas, visi koučingo modeliai yra blogi, tik kai kurie iš jų veikia. Perfrazuodamas jį galiu pasakyti, kad esmė ne pats koučingo modelis, o kaip jis tinka konkrečiam klientui konkrečiomis koučingo pokalbio aplinkybėmis. Pavyzdžiui, jei modelis pirmajame etape skatina aptarti kliento tikslus, to gali nepavykti padaryti, nes prieš jus sėdintis žmogus dar nėra pajėgus suformuluoti savo tikslų. Užuot klausus „kokie tavo tikslai?“, turėsite jam padėti juos išsiaiškinti.

Kitas pavyzdys: daugumoje modelių yra veiksmų skatinimo etapas. Tačiau jei klientas dar nėra įsisąmoninęs savo pokyčio ar nėra gerai pažinęs savęs aptariamo klausimo atžvilgiu, vargu ar bus efektyvu imtis veiksmų. Tad kiekvienas modelis, kad ir koks būtų, turi būti pirmiausia derinamas prie kliento, o ne prie koučingo specialisto. Koučingo procese galima daryti tik tai, kas tinka klientui.

Vis dėlto, kad galėtume nuo kažko pradėti, noriu pateikti Johno Whitmore modelį GROW. Pasirinkau šį modelį dėl to, kad jis įkvėpė paskui jį sekusius koučingo modelius, pavyzdžiui, maniškį 5S modelį. GROW modelis, mano galva, yra puiki koučingo proceso valdymo priemonė. Šis modelis geriausiai tinka veiklos koučingui, t.y. tiems atvejams, kai kalbamės su klientu apie jo veiklos efektyvumą. Kita vertus, daug šio modelio fragmentų galime pastebėti bet kurioje koučingo sesijoje, kad ir koks būtų jos turinys.

GROW modelį sudaro keturi etapai: pirmajame etape formuluojami kliento tikslai (ko tu sieki?), vėliau aptariama esama situacija (kaip yra dabar?), tada kalbamasi apie galimybes ir sprendimus (kokių idėjų turi?) ir pokalbis užbaigiamas sutariant, kaip ir kokiu būdu klientas imsis atsakomybės įgyvendinti sutartus veiksmus (ką ir kaip tu darysi?). GROW modelis atitinka anglišką žodžių Goals (tikslai), Reality (realybė), Options (galimybės), Will/Wrap up (atsakomybė veikti) trumpinį.

Tikslai:

 • Ką tu nori aptarti?
 • Kokio tikslo sieki?
 • Apie ką nori pasikalbėti?
 • Kokio šio pokalbio rezultato lauki?
 • Koks bus geras šio pokalbio rezultatas?
 • Nuo ko norėtum pradėti?
 • Iš kur žinosi, kad šis pokalbis tau davė naudos?
 • Kas turi pasikeisti?
 • Kaip sužinosi, kad tai pasikeitė?
 • Ką nori geriau suprasti?
 • Iš kur žinosi, kad tai supratai?
 • Ką nori patikslinti savo siekiuose?
 • Kas yra taškas B, į kurį nori nueiti?
 • Kokie yra konkretūs klausimai, į kuriuos ieškai atsakymų?

Realybė:

 • Kuo svarbus šis klausimas?
 • Kokią naudą gautum išsprendęs šį klausimą?
 • Kokią situaciją šis tikslas išsprendžia?
 • Ką jau nuveikei, kad pasiektum šį tikslą?
 • Kas jau veikia gerai, o ką reikia tobulinti?
 • Ko trūksta iki norimos situacijos?
 • Kokius resursus jau panaudojai?
 • Ką išbandei?
 • Kaip apie šią situaciją atsiliepia…?
 • Kaip vertinti šiuos atsiliepimus…?

Galimybės:

 • Kokių įgūdžių šiai situacijai spręsti jau turi?
 • Kokios idėjos pirmiausia ateina į galvą?
 • Jei tai būtų ne tavo problema, kokių pasiūlymų turėtum?
 • Ką patartum kitam žmogui? Ką patartų tau reikšmingas žmogus?
 • Kokių idėjų turėtum, jei tavęs nevaržytų jokie apribojimai?
 • Kokios yra rizikingiausios idėjos šiam klausimui spręsti?
 • Jei visiškai pasitikėtum savo jėgomis, ką darytum?
 • Kas būtų neįmanoma, tačiau čia tiktų?
 • Iš kur gali pasisemti idėjų?
 • Kas galėtų pametėti gerų idėjų?
 • Kaip kiti sprendžia tokius klausimus?

Valia veikti:

 • Koks būtų pirmas pats mažiausias žingsnis?
 • Nuo ko pirmiausia pradėtum?
 • Jei tau reiktų žengti tik vieną žingsnį, koks jis būtų?
 • Kokie paskesni žingsniai?
 • Kas gali prisidėti ar padėti tau?
 • Kokios pagalbos ar resursų tau reikia?
 • Kaip atrodo visas planas bendrai?
 • Kas labiausiai išryškėja?
 • Kokie veiksmų prioritetai ryškėja?
 • Kokie pirmi trys veiksmai?
 • Kas tau gali sutrukdyti?
 • Kaip tokiu atveju elgsiesi?
 • Kas tau suteiks energijos ir kaip ją panaudosi?
 • Kurie veiksmai tave labiausiai motyvuoja?
 • Kaip konkrečiai paprašysi pagalbos, jei jos prireiks?
 • Kaip apdovanosi save sėkmės atveju?

Apie autorių

Tomas Misiukonis

Autorius yra konsultacijų įmonės "OVC Consulting" partneris ir konsultantas, sertifikuotas coaching’o specialistas (ACC). Nuo 2011 m. Tomas yra ICF Lietuva valdybos narys.