Vadyba

Veiklos sektorius

angliško žodžio “industry“ (liet. “pramonės šaka“) vartojimo kontekstas, palyginti su jo pradine gamybos prasme, labai išsiplėtė, ir dabar vadybos moksle šis terminas apima bet kokios kategorijos organizaciją, kuri gamina prekes arba paslaugas.

Angliško žodžio “industry“ (liet. “pramonės šaka“) vartojimo kontekstas, palyginti su jo pradine gamybos prasme, labai išsiplėtė, ir dabar vadybos moksle šis terminas apima bet kokios kategorijos organizaciją, kuri gamina prekes arba paslaugas.

Veiklos sektorius (angl. “industry“) yra apibrėžiamas daugybe kintamųjų, iš kurių dažniausiai yra vartojami šie:

[term_blocks]
  • Konkretus poreikis, kurį apibrėžia naudingumo funkcijų rinkinys.
  • Konkretus produkto ar paslaugos tipas.
  • Konkretus verslo logikos tipas.
  • Įvairios prekių platinimo ir logistikos formos.
  • Viešoji organizacija, priešinga komercinei organizacijai.

Gerai žinoma veiklos sektoriaus analizės struktūra yra aprašyti skyrelyje “Porterio nustatytos penkios konkurencinės jėgos“. Skyrelyje “Rinkos strategijos poveikis pelnui“ aprašome kompanijos vaidmens ir plėtros galimybių analizės modelį. Eriko Girtso (Eric Giertz) veiklos sektorių klasifikacija pagal jų verslo logiką yra pateikta skyrelyje “Verslo modelis“.

Įdomių diskusijų gali kilti tada, kai bandome kompaniją įrašyti savo veiklos sektoriaus klasifikacijoje, remdamiesi jos klientų poreikių patenkinimu. Pavyzdžiui, ar futbolo komandą galima priskirti “profesionaliam sportui“, ar pramogų verslui? Atsakyti į šį klausimą labai svarbu strategiškai, nes jis daro įtaką renkantis aptarnaujamą rinką, konkurentus ir tai, kokių alternatyvų veiksmų organizacija galėtų imtis.

[quote align=“right“]Įdomių diskusijų gali kilti tada, kai bandome kompaniją įrašyti savo veiklos sektoriaus klasifikacijoje, remdamiesi jos klientų poreikių patenkinimu. Pavyzdžiui, ar futbolo komandą galima priskirti “profesionaliam sportui“, ar pramogų verslui?[/quote]

Ar iš tikrųjų futbolo komanda turėtų laikyti kitus futbolo klubus savo konkurentais, kovojančiais su ja dėl visuomeninių ir globėjų pinigų, ar ji konkuruoja su visu pramogų sektoriumi, įskaitant teatrus, operą, kiną, festivalius ir t.t.? Šiuo atveju svarbu apibrėžti veiklos klasifikaciją, kuri būtų pagrįsta aktualumu poreikių struktūrai tokiu būdu, kad nebūtų per siaura ir tuo pačiu ribojanti, bet ir ne per plati, kad prarastų savo prasmę kaip klasifikacija.

Ar “Coca-Cola“ turėtų būti klasifikuojama kaip “Cola gėrimai“, “gaivinantys gėrimai“, “gėrimai“ ar kaip “poreikių tenkinimo sektorius“? Daugiau informacijos apie tai galima rasti skyrelyje “Poreikiai“.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in