Vadyba

Strategija

ilgalaikis verslo įmonės išgyvenimas ir sėkmė yra glaudžiai susiję su jos strategija. Dėl daugelio veiksnių, kurie gali daryti įtaką verslui, tai yra sudėtingas klausimas. Tokie veiksniai gali būti labai skirtingi ir daryti įtaką verslo plėtrai beveik nesuskaičiuojamais būdais.

Ilgalaikis verslo įmonės išgyvenimas ir sėkmė yra glaudžiai susiję su jos strategija. Dėl daugelio veiksnių, kurie gali daryti įtaką verslui, tai yra sudėtingas klausimas. Tokie veiksniai gali būti labai skirtingi ir daryti įtaką verslo plėtrai beveik nesuskaičiuojamais būdais.

Žodis “strategija“ yra kilęs iš graikiško žodžio “strategos“, kuris yra kildinamas iš graikiškų “stratos“ (“armija“), ir “ago“ (“vadovauti“). “Strategos“ yra senovinis graikų kalbos žodis, reiškiantis karo vadą, o mūsų mastysenoje jis siejamas su senoviniu Atėnų miestu, kuriame nuo 6-ojo amžiaus prie Kristų kasmet būdavo išrenkama dešimt tokių karvedžių.

[term_blocks]

Šie strategai naudojo karinę teoriją ir kitus išteklius, kad kovodami su priešininku galėtų pasiekti politinius tikslus. Žinoma, tokie tikslai buvo ne tik grynai kariniai. Į juos įeidavo taikos palaikymas, neutralumas arba jėgos balanso išsaugojimas ar pakeitimas.

Šiuolaikinėje verslo ekonomikoje šis terminas vartojamas norint išreikšti ambicijos ir tikslų junginį. Strategija versle gali būti aprašyta kaip ypatingai verslininkiška ir ilgalaikė veikla, išeinanti už kompanijos operacinio valdymo ar veiklos ribų.

Čia apibrėžiame strategiją kaip “dabarties sprendimus ir veiksmus, kurie yra vykdomi, kad būtų maksimaliai išnaudotos galimybės ir užtikrinta sėkmė ateityje“. Strateginio darbo problema yra tai, kad strategiją yra sunku atskirti nuo kasdienės veiklos, keliančios kasdienes krizes ir reikalaujančios greitų sprendimų. Labai svarbu yra dirbti ne tik su strategijos turiniu, bet ir su strateginiu procesu, t.y. ne tik su “kas“, bet ir su “kaip“.

Žmonės apskritai suvokia strategiją kaip kažką labai didinga, kas reikalauja abstraktaus mąstymo ir proto galių. Jie sieja strategiją su klausimais, kurie yra svarstomi galingų konglomeratų valdybose – kokias kompanijas pirkti ar parduoti; kaip įsiskverbti į didelę, naują rinką (pavyzdžiui, Kinijos).

[quote align=“right“]Žmonės apskritai suvokia strategiją kaip kažką labai didinga, kas reikalauja abstraktaus mąstymo ir proto galių. Jie sieja strategiją su klausimais, kurie yra svarstomi galingų konglomeratų valdybose – kokias kompanijas pirkti ar parduoti; kaip įsiskverbti į didelę, naują rinką (pavyzdžiui, Kinijos).[/quote]

Didėjant atsakomybės delegavimo laipsniui, vis daugiau prireikia žinių apie strategiją. Tada atitinkami metodai turi būti pritaikyti visoms sritims, kuriose tikimasi strateginio mąstymo. Strategija reiškia ilgalaikės plėtros darbą veiklose, kurios reikalauja vadovybės atsakomybės; ar tai būtų projektai, procesai, funkcijos, ar departamentai. Mūsų apibrėžimas gali būti taikomas viso organizacinio darbo kontekste.

Taigi, strategija nėra tema, rezervuota grupės vadovybei. Ji gali būti taikoma bet kokiam organizaciniam vienetui.

Strategija tapo gyvybiniu platesnės valdymo koncepcijos komponentu. Dabar, kai atsakomybė yra decentralizuojama ir didesniam darbuotojų skaičiui yra užkraunama valdymo atsakomybė už tam tikrą jų organizacijos dalį, reikia didesnės strateginės patirties.

Gali būti naudinga apibrėžti organizacinį vienetą, kuriam reikalinga strategija, jo ryšį su visa organizacija ir išorine aplinka, pagrindines koncepcijas, kurios yra dažnai naudojamos.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in