Vadyba

Investicija

tai ekonomis įsipareigojimas dabar, tikintis iš jo gauti pajamų ateityje. Investicijos terminas yra tradiciškai siejamas su pirkimu materialių objektų, kurie gali ilgą laiką generuoti vertę, todėl balanso ataskaitoje gali būti apskaitomi kaip turtas.

Investicija reiškia ekonominį įsipareigojimą dabar, tikintis iš jų gauti pajamų ateityje. Investicijos terminas yra tradiciškai siejamas su pirkimu materialių objektų, kurie gali ilgą laiką generuoti vertę, todėl balanso ataskaitoje gali būti apskaitomi kaip turtas.

Kaip ir daugelis kitų vadybos terminų, investicijos sąvoka nuolat kinta. Tai iš dalies priklauso ne tik nuo besikeičiančių aplinkybių, bet ir nuo to, kad šis žodis yra neteisingai vartojamas, kai reikia motyvuoti paslaugų pirkimą ar pardavimą.

[term_blocks]

Savoką “besikeičiančios aplinkybės“ suprantame kaip mažėjančią fizinio kapitalo svarbą ir didėjančią intelektualiojo kapitalo svarbą. Investicijas traktuojant pagal mūsų apibrėžimą, daugelis paslaugų pasirodys traktuojamos kaip investicijos, nors pelno (nuostolio) ataskaitoje jos yra nurodomos kaip išlaidos, o ne padalijamos į laikotarpius, kada turėtų generuoti pajamas.

Pagal šiuolaikinį mąstymą verte pagrįstos vadybos srityje per ekonominę pridėtinę vertę (EPV) buvo padaryta išvada, kad išlaidos yra pajamų generatorius. Ar išlaidos turėtų būti laikomos investicijomis, priklauso nuo laiko, per kurį pasiekiama investicijų grąža. Kažkas, kas turėtų būti protingai laikoma sąnaudomis, yra traktuojama kaip investicija, kad ilgalaikėje perspektyvoje galima būtų daryti įtaką kainoms.

Glaudžiai su investicija susijęs terminas yra “nusidėvėjimas“. Tai reiškia, kad investicijai skirtas kapitalas keletą metų išlieka pelno (nuostolio) ataskaitoje kaip finansinis įsipareigojimas. Pavyzdžiui, investuota suma gali būti paskirstoma dešimčiai metų. Kai dešimtadalis tokios investicijos kasmet pelno (nuostolio) ataskaitoje yra nurašoma, tai vadinama nusidėvėjimu. Atsargų nusidėvėjimas yra kartais vadinamas “daliniu nurašymu“.

Sprendžiant apie investicijos pelningumą, reikia išsiaiškinti dar porą momentų:

[quote align=“right“]Investicija reiškia ekonominį įsipareigojimą dabar, tikintis iš jų gauti pajamų ateityje. Investicijos terminas yra tradiciškai siejamas su pirkimu materialių objektų, kurie gali ilgą laiką generuoti vertę, todėl balanso ataskaitoje gali būti apskaitomi kaip turtas.[/quote]
  • Palyginti su kitomis galimomis alternatyvomis, kiek galima tikėtis, kad investicija išliks pelninga?
  • Kokį bendrą pelną (pajamos minus kintamosios išlaidos) uždirbs investicija ir kaip pasiskirstys pinigų srautas per ateinančius metus?

Remiantis šiais dviem klausimais, investiciją apskaičiuoti galima keliais metodais, tarp jų ir šiais:

  • Dabartinės vertės metodas, pagal kurį apskaičiuojami pinigų srautai pagal dabartinę vertę ir palyginami su investicijos dydžiu.
  • Atsipirkimo metodas, kuriuo naudojantis apskaičiuojamas laikas, per kurį investicija atsipirks.

Investicijos terminas buvo išplėstas tam, kad jį vartojant būtų galima aprašyti visas aplinkybes, kuriomis išskirtinai aukojamos lėšos dėl būsimo pelno. Toks termino vartojimo pavyzdys yra rinkos investicija.

Šiame kontekste ji reiškia, kad specialiai rinkodaros veiklai išleidžiami pinigai viršija išlaidas, kurios paprastai yra planuojamos tam, kad būtų palaikomos dabartinės pardavimų apimtys. Šis žodis dažnai yra nuvertinamas, kai vartojamas aprašant bet kokius pinigus, išleistus reklamai ar kitiems pardavimų skatinimo būdams.

Kitais atvejais investicijos terminas vartojamas, kai kalbama apie techninę patirtį (“know-how“) ir žmogiškąjį kapitalą. Vis labiau suprantant žmonių sugebėjimų svarbą, pradėta kalbėti apie investicijas į darbuotojų įgūdžius ir technines žinias. Šiuo atveju tai vėlgi ekonominių įsipareigojimų tikintis ateityje uždirbti pelno tema, nors šio tipo investicija yra beveik visada registruojama pelno (nuostolio) ataskaitoje, t.y. kompanijos buhalterinėse knygose ji yra rodoma kaip tiesinio nusidėvėjimo straipsnis.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in